Home / Bałkany / BiH / Bośnia i Hercegowina w 2025 roku – pięć możliwych scenariuszy rozwoju

Bośnia i Hercegowina w 2025 roku – pięć możliwych scenariuszy rozwoju

Fundacja im. Friedricha Eberta przedstawiła w Sarajewie projekt „Bośnia i Hercegowina 2025: scenariusze przyszłego rozwoju wydarzeń”.
Zespół składający się z 20 ekspertów z zakresu polityki, ekonomii, mediów, sociologii i środowisk akademickich stworzył pięć scenariuszy przedstawiających możliwe drogi rozwoju BiH w najbliższych latach – od członkostwa w UE do rozpadu BiH na trzy części.
Pierwszy scenariusz zakłada zachowanie statusu quo oraz skomplikowanej struktury aktualnie obowiązującej w BiH. Eksperci twierdzą, że przy takim założeniu, BiH może do 2025 r. uzyskać status kandydata, podczas gdy pozostałe kraje regionu będą już pełnoprawnymi członkami UE.
Drugi scenariusz zakłada, że do 2025 r. BiH będzie zdecentralizowanym, funkcjonalnym państwem i członkiem UE, z dobrze rozwijającą się gospodarką oraz pełnym poszanowaniem praw człowieka.
Trzeci scenariusz również przewiduje wstąpienie BiH do UE, jednak jako państwa scentralizowanego. Scentralizowany system polityczny powstałby po gwałtownym konflikcie i interwencji wojskowej NATO, związanej z próbą odłączenia się Republiki Serbskiej.
Czwarty scenariusz przedstawia BiH jako kraj zintegrowany pod względem gospodarczym, bez podziałów etnicznych, narodowych i językowych oraz jako państwo dążące do integracji z pozostałymi krajami Bałkanów Zachodnich.
Ostatni z możliwych scenariuszy, najbardziej kontrowersyjny, zakłada rozpad BiH na trzy części: Republika Chorwacka, Republika Serbska i Republika Boszniacka. Do podziału miałoby dość na drodze konfliktu zbrojnego i mimo militarnej i politycznej interwencji społeczności międzynarodowej jedność BiH nie zostałaby utrzymana. Wszystkie trzy kraje dążyłyby do członkostwa w UE i rozwijały się dzięki inwestycjom zagranicznym oraz pomocy międzynarodowej.
Szef Oddziału ds. Unii Europejskiej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych BiH Amer Kapetanović, który uczestniczył w tworzeniu scenariuszy rozwoju BiH do 2025 r. twierdzi, że rozpad jest najmniej prawdopodobny, jednak poruszone w scenariuszach kwestie wymagają przemyślenia.
Głównym celem projektu było zachęcenie do debaty dotyczącej przyszłości BiH, a nie stworzenie szablonu postępowania decydentów – podsumowali eksperci.

Źródło: fes.ba, bhmagazin.com, novilist.hr, bljesak.info, dnevniavaz.ba

About Dorota Wojciechowska

Zakochana w Dalmacji i chorwackim Wybrzeżu Adriatyckim. Absolwentka turystyki i rekreacji oraz filologii chorwacko-serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie stypendystka i studentka kroatystyki na Uniwersytecie w Splicie. Uwielbiająca wszelkiego rodzaju podróże, licencjonowana pilot wycieczek zagranicznych i rezydent.
KOMENTARZE