Home / Bałkany / BiH / BiH: Brak danych dotyczących młodzieży o specjalnych potrzebach

BiH: Brak danych dotyczących młodzieży o specjalnych potrzebach

Emil Balavac, członek Komisji ds. Młodzieży, oznajmił, że władze BiH nie posiadają danych dotyczących młodzieży o specjalnych potrzebach, gdyż żadne z biur statystycznych nie zajmowało się tym zagadnieniem.

Balavac wyjawił dziennikarzom, że istniejące regulacje prawne dotyczące tej dziedziny nie są w żaden sposób wdrażane, gdyż władza nie otrzymuje wsparcia i pomocy ze strony obywateli, organizacji pozarządowych i instytucji charytatywnych przy tworzeniu programów, które są wymagane przez prawo.

Tematy wczorajszej konferencji pn. „Sprostać wyzwaniom, jakie stawiane są organizacjom pracującym z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych” zostały precyzyjnie określone przez przedstawicieli organizacji pomagających młodym osobom niepełnosprawnym. Około 100 uczestników omawiało sposoby promocji młodzieży niepełnosprawnej w dziedzinie sportu i kultury, społeczną integrację młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rehabilitację zawodową i problemy z zatrudnieniem oraz życiem prywatnym, seksualnym i rodzinnym.

– Celem konferencji jest opracowanie zaleceń, które staną się podstawą do ulepszenia regulacji prawnych dotyczących m.in. fundacji charytatywnych oraz finansowania innych organizacji wspierających młodzież niepełnosprawną – powiedział Balavac.

Gościem honorowym konferencji był Oscar Sanchez – mistrz świata w kolarstwie ręcznym walczący o prawa osób niepełnosprawnych. Mistrz świata w kilku dyscyplinach oraz zdobywca złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie powiedział młodym, że nigdy nie powinni rezygnować z marzeń i że zawsze znajdą motywację do ich realizacji.
Organizatorami konferencji były Komisja ds. Młodzieży, włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz oddział Banku Światowego w BiH.

Tekst: cafe.ba, tłum. i red. Zuzanna Głowacka

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE