Home / Bałkany / BiH / Bruksela: Konferencja darczyńców na rzecz pomocy BiH i Serbii po powodziach
Poplave.etar.rs

Bruksela: Konferencja darczyńców na rzecz pomocy BiH i Serbii po powodziach

Dzisiaj w Brukseli odbędzie się konferencja darczyńców na rzecz pomocy BiH i Serbii po powodziach. Organizatorami są Komisja Europejska, Francja oraz Słowenia. W wydarzeniu wezmą udział przewodniczący Prezydium BiH, Bakir Izetbegović, Prezes Rady Ministrów BiH, Vjekoslav Bevanda oraz szef dyplomacji BiH, Zlatko Lagumdžija. Przed rozpoczęciem będzie miało miejsce trójstronne spotkanie Izetbegovicia, prezydenta Republiki Serbii, Tomislava Nikolicia i przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Manuela Barroso. Lagumdžija zapowiedział, że podczas tej konferencji zostaną pozyskane środki na pierwszą fazę odbudowy zniszczonych domów i gospodarstw.

Swój udział potwierdziło sześć międzynarodowych instytucji finansowych i szesnaście międzynarodowych organizacji (m.in.: ONZ, UNDP, WHO, Organizacja Współpracy Islamskiej, OSCE). Zaproszono również przedstawicieli trzydziestu jeden organizacji pozarządowych, które zajmują się odbudową i rozwojem. W konferencji będzie uczestniczyć także dwunastu przedstawicieli sektora prywatnego z całego świata.

Straty powstałe w wyniku powodzi w BiH oszacowano na ok. 4 mld KM (2 mld EUR). Wg urzędników zapotrzebowanie finansowe na pokrycie kosztów szkód wzrosło do 880 mln KM (448 mln EUR). Do końca roku na usuwanie zniszczeń i rewitalizację miejsc pracy będą potrzebne środki w wysokości ok. 350 mln KM (178 mln EUR). Do realizacji pierwszej fazy odbudowy zniszczonych domów i mieszkań w RS konieczne będzie 160 mln KM (82 mln EUR), w FBiH 190 KM (97 mln EUR) i 8 mln KM (4 mln EUR) w dystrykcie Brčko.

Lagumdžija podkreślił, że w nadchodzących sześciu miesiącach BiH powinna pokazać, że jest w stanie odpowiednio zagospodarować środki, które uzyska od darczyńców. Wszystkie dane dotyczące tych działań powinny być udostępnione opinii publicznej. Ogłosił także, że Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy i inne instytucje finansowe wykazały gotowość do udzielenia korzystnych, długoterminowych kredytów.

Źródło: klix.ba

About Monika Muchowiecka

Absolwentka gdańskiej slawistyki. Aktualnie pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się współczesną literaturą południowo- i wschodniosłowiańską.
KOMENTARZE