Home / Gospodarka / Polityka gospodarcza / BSK wspólnie z KNSB stworzą system ratingowy bułgarskich pracodawców

BSK wspólnie z KNSB stworzą system ratingowy bułgarskich pracodawców

Podczas spotkania przedstawicieli Bułgarskiej Izby Przemysłowej (BSK) i Konfederacji Niezależnych Związków Zawodowych w Bułgarii (KNSB), został omówiony projekt stworzenia systemu ratingowego bułgarskich pracodawców, który zostanie sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

System Informacyjny dostarczy danych na temat aktualnej sytuacji ekonomicznej pracodawcy, jego odpowiedzialności społecznej oraz o warunkach pracy. W ramach projektu, KNSB opracuje pakiet zmian normatywnych, które zagwarantują prawa pracownikom pracującym w domu, wyjeżdżającym w delegację za granicę, a także tym, których agencje zatrudniają na okres tymczasowy. Natomiast BSK wraz z firmami z 20 sektorów gospodarczych, będą pracować nad ujednoliceniem standardów zawodowych dla kluczowych stanowisk z branży elektroniki, budowy maszyn, elektrotechniki, metalurgii, przetwórstwa mięsnego, przemysłu meblowego i turystyki. Standardy będą określać wymogi wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności, jak i kompetencje, które powinien posiadać kandydat starający się o daną posadę w firmie. Wśród pierwszych stanowisk, dla których będą utworzone profile kompetencyjne są: Manager ds. Jakości, Kierownik Oddziału HR, Kierownik Hotelu, Technolog, Inżynier – Konstruktor, Przewodnik, Animator, Designer, Operator Maszyn, Technik serwisowy.

Prezes KNSB, Plamen Dimitrow uzasadnia stworzenie Systemu Informacyjnego tym, że w Bułgarii istnieje przynajmniej 500 firm, które nie wypłaciły jednego, dwóch lub więcej wynagrodzeń swoim pracownikom i już czas na to, aby bułgarscy pracodawcy stali się odpowiedzialni względem państwa i osób, które zatrudniają. Ponadto związki zawodowe i pracodawcy nalegają, aby w Bułgarii zaczęła się formować długoterminowa polityka pewnych inwestycji, które doprowadzą do stworzenia stałych miejsc pracy.

 

Źródło: lev.bg, investor.bg, money.bg

 

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE