Home / Bałkany / Czarnogóra / Budwa i Tivat najbardziej konkurencyjnymi gminami Czarnogóry
budva-hotelmontenegro.info

Budwa i Tivat najbardziej konkurencyjnymi gminami Czarnogóry

Budwa i Tivat są w opinii pracodawców najbardziej konkurencyjnymi gminami w Czarnogórze, natomiast Plav, Šavnik i Bijelo Polje znajdują się na dole listy, jak pokazują wyniki badania opublikowanego przez Ministerstwo Gospodarki, a informuje Portal Analitika.
W przeciwieństwie do wskaźnika rozwoju, który mierzy stopień rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, poziom konkurencyjności ukazuje wskaźnik potencjału i atrakcyjności tych jednostek. Indeks bierze pod uwagę zarówno wskaźniki ilościowe, jak i jakościowe na tym obszarze, pokazując, jak postrzeganie terenu może różnić się od rzeczywistości. Miara konkurencyjności to łączny wskaźnik pochodzący ze 125 indykatorów: 96 statystycznych i 29 ankietowych, skupionych w ośmiu zestawach, które tworzą dwa czynniki konkurencyjności: otoczenie biznesowe i sektor biznesu. W łącznej strukturze konkurencyjności, otoczenie biznesu ma czynnik dominujący w wadze 0,844, a jakość samej branży wagę 0,166. Wynik otrzymanych wartości, oznacza odchylenie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego od średniej. Na podstawie odczytanych danych, dziewięć gmin ma wartość wyższą niż średnia: Budva, Tivat, Podgorica, Kotor, Žabljak, Danilovgrad, Herceg Novi, Bar i Ulcinj.
W celu prowadzenia zrównoważonej i długoterminowej polityki rozwoju regionalnego i usunięcia ograniczeń, które wpływają na poziom rozwoju, Strategia Rozwoju Regionalnego Czarnogóry na lata 2010-2014 i prawo w zakresie rozwoju regionalnego, zarządzają obowiązkową kontrolę stopnia konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego, który określa się na podstawie danych z indeksu. Wyniki badań uzyskano z opinii pracodawców o elementach konkurencyjności, które nie są mierzalne wskaźnikami statystycznymi, a są to m.in. ocena otoczenia biznesowego, praktyki zarządzania, siła robocza czy korupcja. Odpowiedzi wskazują na aktualne postrzeganie konkurencyjności ze strony sektora biznesowego na poziomie lokalnym. Badaniem objęto 1174 firm ze wszystkich, 21 gmin, a jego wyniki reprezentują stan gospodarki na szczeblu lokalnym, z uwzględnieniem rozmiaru i działalności firmy, pisze się w oświadczeniu.

Źródło: portalanalitika.me

About Julita Wachowska

Absolwentka filologii serbskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakochana w głośnym Belgradzie i podróżach.
KOMENTARZE