Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 04 – 10 marca 2013 r.

Bułgaria: 04 – 10 marca 2013 r.

lewy

Bułgarskie oprogramowanie dla Lufthansy

Spółka produkująca oprogramowania Viant Bulgaria EOOD została partnerem technologicznym niemieckiego przewoźnika lotniczego Lufthansa. Viant będzie zaopatrywać Lufthansę w program Pricing Cache do wyszukiwania biletów lotniczych, który ma być konkurencją dla powszechnie używanego Amadeusa. Głównymi klientami bułgarskiego producenta są ponadto Austrian Airlines i Air Baltic. Największą zaletą nowego oprogramowania jest brak opłat dla agencji i biur podróży za dostęp do danych dotyczących cen biletów bez wcześniejszego wydania takowych. (capital.bg)

 

VMware otwiera Akademię IT

Firma VMware otworzyła w Bułgarii akademię szkolenia specjalistów technologii informacyjnej, której celem jest poprawa bułgarskiego szkolnictwa poprzez zapewnienie ogólnodostępnej, specjalistycznej edukacji w dziedzinie najnowszych światowych technologii komputerowych. Program edukacji Akademii IT Vmware koncentruje się przede wszystkim na zasadach wirtualizacji (instalacji, konfiguracji i zarządzania serwerami wirtualnymi).

 

Zgoda na wydobycie złota w Brezniku

Bułgarska spółka Thrace Resources otrzymała zgodę od Regionalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Perniku (RIOSW) na wydobycie i przetwarzanie rud złota ze złóż w pobliżu miejscowości Breznik. Projekt inwestycyjny spółki przewiduje poszerzenie wydobycie rudy metodą podziemną i przerabianie na koncentrat w zakładzie wzbogacania rud. Według założeń roczne wydobycie surowca ma wynosić ok. 300 tys. ton, z których ma powstawać 45-50 tys. ton koncentratu. Inwestycja została oszacowana na 120 mln BGN (254,4 mln PLN).

 

Chiny zainteresowane inwestycją w Burgas

Chińscy inwestorzy wyrazili zainteresowanie inwestowaniem w Strefie Przemysłowej w Burgas, ogłosiło biuro prasowe Urzędu Miejskiego Burgas. UM nie podaje kim jest inwestor, jednak wstępnie szacuje, iż może on na początek ulokować kapitał rzędu 30-60 mln EUR, które może ostatecznie osiągnąć wysokość 200 mln EUR. Wiadomo na razie, że inwestor zajmuje się logistyką i zarządzaniem wolnych stref ekonomicznych i przemysłowych. Chińczycy chcą wejść na rynek z dużą siecią handlową i przedsiębiorstwami przetwórczymi, których produkcja ma być przeznaczona na rynek krajowy oraz eksport. (econ.bg)

 

Nieznaczny wzrost w przemyśle i budownictwie

Krajowy Urząd Statystyczny (NSI) odnotował nieznaczny wzrost w sektorach przemysłowym i budowlanym w stosunku do grudnia 2012 r. W styczniu produkcja przemysłowa wzrosła o 1,1% m/m i 7,9% r/r. Największym wzrostem cieszy się produkcja metali – o 64,1%. W segmencie budowlanym wzrost wyniósł 3,1% r/r. (klassa.bg)

 

Bułgaria może produkować energię geotermalną

Wody geotermalne w Warnie mogą być wykorzystywane do produkcji energii geotermicznej dla całego miasta, co może zmniejszyć koszty energii o ok. 40%. Już rozpoczęto wstępne sondaże, pozostaje jeszcze znaleźć odpowiedniego inwestora. Wody termalne będą musiały być dogrzewane do 85 stopni Celsjusza, żeby ich wykorzystanie było efektywniejsze. Obecnie temperatura wód wynosi 55-60 stopni. (econ.bg)

 

Wzrost PKB

Zarejestrowano wzrost gospodarczy w wysokości 0,8% za ubiegły rok, pokazują dane NSI. Oznacza to jednak drobny spadek w stosunku do 2011 r., kiedy to wzrost wyniósł 1,8%. Wskaźnik PKB za ostatni kwartał 2012 r. nie uległ zmianie w stosunku do kwartału III, kiedy to odnotowano wzrost w wysokości 0,1%. Prognozy na ten rok wahają się między 1,4% a 1,9%, przy 1,4% według szacunków KE i 1,5% według MFW. (klassa.bg)

 

Bułgarii grozi utrata dotacji unijnych

Bułgaria może stracić 81 mln EUR przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Według anonimowego źródła przyczyna cofnięcia dotacji jest techniczna, KE ma wątpliwości w kwestii wykorzystania środków. Minister Rolnictwa w oświadczeniu stwierdził, iż taka decyzja nie została podjęta oficjalnie, do czasu rozstrzygnięcia sprawy wszelkie informacje są spekulatywne.

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE