Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 1 – 7 października 2012 r.

Bułgaria: 1 – 7 października 2012 r.

Comparex wchodzi na rynek bułgarski

Największy partner Microsoftu w Europie, grupa Comaprex otwiera swój oddział w Bułgarii. Na początek firma zamierza rozwijać swoją działalność w dziedzinie oprogramowania, skupiając się głównie na modelu chmury obliczeniowej, zwłaszcza że zdaniem Oany Piperowej – prezes Comparex Bulgaria, coraz więcej bułgarskich firm jest zainteresowanych możliwościami wirtualizacji w celu zmniejszenia wydatków operacyjnych. (klassa.bg)

 

R&M otwiera zakład przemysłu high-tech

Szwajcarska firma Reichle&De-Massari AG (R&M) oficjalnie otworzyła swój zakład produkcji i montażu elementów optycznych i platform w Sofii. Łączna wartość inwestycji wynosi 9,7 mln BGN (20,176 mln PLN), nie licząc 8 mln BGN (16,64 mln PLN) na zakup budynku w pobliżu centrum miasta. W tym celu został utworzony oddział firmy – Reichle&De-Massari Bulgaria Production. Do końca 2013 r. firma ma utworzyć 150 nowych miejsc pracy. (capital.bg)

 

Wzrost bezpośrednich inwestycji w sierpniu do 846,2 mln EUR

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne za okres styczeń – lipiec br. wynoszą 846,2 mln EUR (2,1% PKB), przy 376,5 mln EUR (1% PKB) w roku ubiegłym. W tym samym czasie bezpośrednie inwestycje Bułgarii za granicą osiągnęły 103,3 mln EUR, przy 88,5 mln EUR w poprzednim roku. We wrześniu br. już odnotowano drobny spadek zamówień zza granicy o 4,2% m/m, pokazują dane Krajowego Instytutu Statystycznego. (klassa.bg)

 

Budowa bułgarskiego odcinka South Stream może ruszyć w 2013 r.

Budowa bułgarskiego odcinka gazociągu South Stream może ruszyć na początku przyszłego roku, pod warunkiem, że dojdzie do podpisania umowy między Bułgarią i Rosją w dniu 15 listopada br., oświadczył dyrektor Bułgarskiego Holdingu Energetycznego (BEH) Michaił Andonow dla radia Darik. Do tego czasu Bułgaria m.in. będzie pracować nad sposobami finansowania projektu i oceną oddziaływania na środowisko. Projekt budowy odcinka nie przewiduje wykorzystania istniejącej infrastruktury, a budowę nowej, której punkt początkowy najprawdopodobniej będzie się znajdował w pobliżu miasta Prowadja w Północno-Wschodniej Bułgarii, ogłosił w ubiegłym tygodniu dyrektor wykonawczy Bulgartransgazu Kirił Temełkow. Ostateczna decyzja na temat budowy infrastruktury ma zapaść 9 listopada br., termin realizacji wyznaczono na 2015 r. (econ.bg)

 

Udziały Skarbu Państwa w Energo Pro sprzedane

Skarb Państwa sprzedał swoje udziały w dwu spółkach zależnych czeskiego Energo Pro (byłe E.ON Bulgaria) – Energo Pro Sieć i Energo Pro Sprzedaż. Akcje pierwszej spółki zostały sprzedane za 139,35 BGN (289,85 PLN), a drugiej za 13,89 BGN (28,89 PLN). Część udziałów wykupił akcjonariusz większościowy, zwiększając w ten sposób swój pakiet akcji do 94,09% w Energo Pro Sieć i 83,66% w Energo Pro Sprzedaż. Początkowo spodziewany dochód ze sprzedaży miał wynieść 53 mln BGN (110,24 mln PLN), ostatecznie wzrósł on do 68 mln BGN (141,44 mln PLN). (capital.bg)

 

Wzrost produkcji w sektorze IT

Bułgarski sektor IT odnotowuje średnie dochody w wysokości 750 mln BGN rocznie (1,560 mld PLN), co oznacza 12%-owy wzrost w roku 2010 i 6%-owy w 2011 r., ogłosił Bułgarski Związek Firm Produkujących Oprogramowania (BASKOM). Tendencja ta spowodowana jest przede wszystkim stałym poziomem eksportu oprogramowań, który w ubiegłym roku ogółem wyniósł 56% wszystkich sprzedaży. Najwięcej Bułgaria eksportuje do UE (60%) i USA (30%). (monitor.bg)

 

Rodzimi inwestorzy wykupili 25% długu zagranicznego

Bułgarscy inwestorzy instytucjonalni wykupili prawie 25% obligacji z ostatniej emisji za łączną kwotę 233,7 mln EUR, pokazuje biuletyn MF, dotyczący długu zagranicznego. Akcje zostały nabyte na rynku wtórnym po zawyżonej cenie, przez co minister finansów Simeon Djankow spotkał się z ostrą krytyką. Wcześniejsze niedopuszczenie bułgarskich inwestorów do transakcji MF tłumaczyło chęcią utrzymania płynności finansowej kraju. (capital.bg)

 

Otwarto pierwszy zakład kalcynacji gipsu

Pierwszy w Bułgarii zakład kalcynacji gipsu powstał we wsi Koszawa, w gminie Widin. Jego budowa, która wyniosła 8 mln EUR, została zrealizowana przy wsparciu finansowym PO Konkurencyjna Gospodarka 2007 – 2013, ale większość kosztów właściciel (Gips AD) pokrył z własnych środków. Zakład ma wydobywać do 80 tys. ton gipsu rocznie. (monitor.bg)

 

Gotowy projekt budżetu na 2013 rok

W minionym tygodniu rząd Bułgarii przyjął projekt budżetu na kolejny rok. Projekt nie przewiduje zwiększenia deficytu (1,3% PKB, przy 1,4% za 2012 r.), jednocześnie jednak nie zawiera optymistycznych prognoz w związku z rozwojem gospodarczym. W przyszłym roku planowane wydatki ogółem mają wynieść 31,64 mld BGN (65,81 mld PLN), czyli o 1,8 mld BGN (3,74 mld PLN) więcej niż w roku bieżącym. Dochody również mają wzrosnąć o prawie 1,8 mld BGN do 30,54 mld BGN (63,52 mld PLN). Planowany wzrost gospodarczy ma wynieść 1,9% PKB (w ujęciu nominalnym 81,5 mld BGN – 169,52 mld PLN), przy 3,4%-owej inflacji.

 

Koniec tygodnia na giełdzie

Niektóre indesky GPW zakończyły tydzień nieznacznymi stratami. Spadły akcje BG-40 (o 0,19%) i BGTR30 (0,25%). Wzrosły natomiast akcje SOFIXu (o 0,19%), BGREIT (o 1,15%) i CGIX (o 0,08%). Obrót dzienny wyniósł 1,37 mln BGN (2,85 mln PLN).

Akcje Energo Pro dwa dni z rzędu traciły na wartości i w piątek ich cena spadła do 142,396 BGN za akcję (296,184 PLN). Spadek odnotowały również spółki Fazerles AD (o 0,03%) do 30,36 BGN za akcję (63,15 PLN) i Lavena AD (o 0,23%) do 42,5 BGN za akcję (88,4 PLN). O 1,37% wzrosła z kolei cena akcji warneńskiej Stoczni Odessos (do 74 BGN – 153,92 PLN). (econ.bg)

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE