Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 10 mld BGN niekorzystnych kredytów

Bułgaria: 10 mld BGN niekorzystnych kredytów

Według danych Narodowego Banku Bułgarii, w październiku wysokość zrestrukturyzowanych i „złych” kredytów zaciągniętych w  Bułgarii  zmniejszyła się o 1,4% i wyniosła 9,87 mld BGN (ok. 20 mld PLN). We wrześniu br. suma ta po raz pierwszy przekroczyła granicę 10 mld BGN.

„Złe” bądź zrestrukturyzowane kredyty to te, w których termin spłaty nie przekracza 90 dni lub te, które zostały zawarte z klientem z powodu jego przejściowych problemów finansowych.

Zmniejszeniu uległy zarówno kredyty konsumenckie, jak i zrestrukturyzowane, hipoteczne i inwestycyjne.
Spadek wartości długów jest wynikiem zmienionej polityki banków, które częściowo uprościły spłatę należności, negocjując warunki z klientami lub też sprzedały kredyty, głównie firmom obracającym wierzytelnościami.

Zagraniczne zadłużenie Bułgarii wynosi obecnie 36,5 mld EUR. Narodowy Bank Bułgarii wykazał, iż w ciągu ostatniego roku kwota ta wzrosła o 125 mln.

Źródła: trud.bg, investor.bg

 

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE