Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 11 – 17 marca 2013 r.

Bułgaria: 11 – 17 marca 2013 r.

lewy

Rozdano certyfikaty dla najlepszych inwestorów zagranicznych

Na podstawie Ustawy o promocji inwestycji na okres grudzień 2012 – luty 2013 rozdano certyfikaty dla realizowanych w Bułgarii projektów inwestycyjnych przez firmy zagraniczne: Trakya Glass Bulgaria EAD, Monopol Bulgaria, Faggio oraz Centrum Nanotechnologii. Dzięki projektom powstanie ponad 400 nowych miejsc pracy w Tyrgowiszte, Sofii, gminie Szumen i Jamboł. Każde z przedsięwzięć powinno zostać ukończone w 2014 roku.

 

Włoskie konsorcjum wykonawcą budowy drogi szybkiego ruchu w Sofii

Konsorcjum Salini–Impregilo wygrało przetarg na budowę Północnej Stycznej w Sofii o długości 16,5 km. Termin budowy wynosi 18 miesięcy. Koszty mają zostać pokryte ze środków programu Transport, jednak ze względu na kryzys polityczny w kraju, nie wiadomo czy przekazanie środków zostanie zrealizowane w bieżącym okresie programowym. Północna Styczna ma łączyć Sofię z Kałotiną – przejściem granicznym między Bułgarią i Serbią. (capital.bg)

 

Wzrost eksportu i importu w styczniu 2013 r.

W styczniu Bułgaria wyeksportowała do UE i innych państw produkty o łącznej wartości 3,5 mld BGN (7,455 mld PLN), pokazują dane Krajowego Urzędu Statystycznego (NSI). Oznacza to wzrost o 23,9% r/r. Eksport do krajów trzecich wyniósł 1,5 mld BGN (3,195 mld PLN), czyli o 34,8% więcej niż w styczniu ubiegłego roku. Import z kolei wzrósł łącznie o 6,4% r/r do 3,7 mld BGN (7,881 mld PLN). Import z krajów trzecich wzrósł o 21,2% r/r do 1,7 mld BGN (3,621 mld PLN). Saldo handlu zagranicznego jednak jest ujemne i w styczniu wyniosło -241,2 mln BGN (513,76 mln PLN). (klassa.bg)

 

Wstrzymano procedurę prywatyzacyjną BFB i CD

Rząd wstrzymał prywatyzację bułgarskiej Giełdy Papierów Wartościowych (BFB) i Centralnego Depozytariusza, wynika z oświadczenia BFB z 14 marca. Agencja ds. Prywatyzacji i Kontroli Poprywatyzacyjnej (APSK) zerwała już umowę z czeską spółką Patria Corporate Finance, która miała przeprowadzić ocenę i analizę oraz przygotować strategię marketingową dla potencjalnych inwestorów. (klassa.bg)

 

Eksport w 2012 r.

Eksport bułgarski w 2012 r. do krajów UE spadł o 3,6%. Wartość towarów eksportowanych wyniosła 23,76 mld BGN (ok. 50,28 mld PLN). Eksport do krajów europejskich nie będących członkami UE wzrósł o 12,8%, do kwoty 16,9 mld BGN (ok. 35,76 mld PLN). Ogólna wartość eksportu  wyniosła 40,7 mld BGN (ok. 86,13 mld PLN), czyli zaledwie o 2,6% więcej w stosunku do 2011 r.

 

Inwestor z sektora energii wiatrowej wycofuje się z projektu budowy parku wiatrowego

W połowie grudnia 2012 r spółka W.Power złożyła do Państwowej Komisji Regulacji Wodnej i Energetycznej (DKEWR) wniosek o wstrzymanie licencji na produkcję energii elektrycznej z parku wiatrowego Miłkowica, wydaną na okres 25 lat. Inwestor z Chin wycofał się m.in. ze względu na obniżenie preferencyjnej taryfy dla energii wiatrowej oraz przesunięcie terminu podłączenia parku do sieci elektrycznej o pięć lat (do 2017 r.). (capital.pl)

 

Spadek bezpośrednich inwestycji w styczniu br.

Inwestycje bezpośrednie w styczniu br. wyniosły 31,4 mln EUR, czyli o 0,1% PKB, wynika z danych Bułgarskiego Banku Narodowego (BNB). Oznacza to spadek o 295,1 mln EUR (ok. 90%) w stosunku do stycznia 2012 r. Bułgarskie inwestycje bezpośrednie za granicą natomiast w styczniu br. wzrosły zaledwie o 0,7 mln EUR (przy 13,1 mln EUR w styczniu 2012 r.). (econ.bg)

 

Koniec tygodnia na giełdzie

Podczas piątkowej sesji dwa indeksy bułgarskiej GPW zakończyły dzień ze stratami – akcje BG-40 spadły o 0,24%, BGREIT zaś o 0,05%. SOFIX odnotował wzrost o 0,42%, BGTR30 – o 0,20%, а CGIX – o 0,46%. Obrót dzienny wyniósł 1,86 mln BGN (3,96 mln PLN). (econ.bg)

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE