Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 13 – 18 lutego 2012 r.

Bułgaria: 13 – 18 lutego 2012 r.

18 lutego 2012 r.
Telekom Austria rezygnuje z Vivacom
Z informacji Die Presse wynika, że austriacka firma wycofuje się z zakupu bułgarskiego operatora telekomunikacji Vivacom, prawdopodobnie ze względu na krążące słuchy jakoby operator miał dlugi w wysokości 1,65 mld EUR, co może grozić jego upadłością. Nie wyklucza się również wewnętrznych sporów w Telekom Austria. (econ.bg)

17 lutego 2012 r.
Spadek bezrobocia o 0,01%
W styczniu br. bezrobocie w Bułgarii wyniosło 11,1%. W końcu grudnia ubiegłego roku dane Eurostatu wskazywały na 11,2% bezrobocia. Obecnie w urzędach pracy jest zarejetrowanych 370 tys. osób. W styczniu pracę straciło ponad 50 tys. osób. W większości zwolnienia dotyczą sektora prywatnego. (novinar.bg)

CEZ zainwestuje 100 mln BGN w elektrociepłownię w Warnie
Czeskie przedsiębiorstwo energetyczne CEZ zainwestuje ponad 100 mln BGN (ok. 215 mln PLN) w elektrociepłownię w Warnie, aby centrala mogła działać do 2030 r. Środki zostaną wykorzystane do budowy instalacji odsiarczania gazów spalinowych 4, 5 i 6 bloku ciepłowni. Do końca czerwca zostanie wybrana technologia budowy instalacji, a sama ich budowa ma się rozpocząć w 2013 r. Wykonawca robót zostanie wybrany drogą przetargu. (klassa.bg)

16 lutego 2012 r.
110 mln EUR na efektywność energetyczną gmin i przedsiębiorstw państwowych
Kowta ta zostanie pokryta ze środków Międzynarodowego Funduszu „Kozłoduj” ds. poprawy efektywności energetycznej w Bułgarii. Większa część środków – 61,5 mln EUR, otrzymają państwowe przedsiębiorstwa energetyczne NEK (Państwowe Przedsiębiorstwo Energetyczne), TSO (Elektroenergetyczny Operator Systemowy), „Mini Marica-Iztok”, Bulgartransgaz i elektrociepłownia Topłofikacja-Sofia. Środki są przeznaczone na odbudowę i wymianę urządzeń, jak również na ulepszenie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Pozostałe 48,5 mln BGN zostanie wykorzystanych na projekty efektywności energetycznej, o które będą się starały gminy. (klassa.bg)

15 lutego 2012 r.
Spadek inwestycji zagranicznych o 700 mln EUR w grudniu 2011 r.
Ze wstępnych danych Bułgarskiego Banku Narodowego (BNB) wynika, że bezpośrednie inwestycje w kraju w 2011 r. wynosiły 1065 mld EUR (2,7% PKB), czyli o 714 mln EUR mniej niż zakładano. Z kolei kapitał udziałowy inwestorów zagranicznych wynosił 1,09 mld EUR, tj. o 516,2 mln EUR mniej niż rok wcześniej.
Największymi bezpośrednimi inwestorami w Bułgarii w 2011 r. byli Austria (553,3 mln EUR), Holandia (331,2 mln EUR) i Rosja (179,4 mln EUR). Natomiast najniższe przepływy finansowe netto odbyły się do Niemiec (101,6 mln EUR), Węgier (196,2 mln EUR) i Wielkiej Brytanii (217,9 mln EUR). Za przyczynę podaje się spłatę pożyczek międzyfirmowych zgodnie z planami spłat przedsiębiorstw.  (econ.bg)

14 lutego 2012 r.
Wzrost emerytur od 2013 r.
Podwyżka obejmie wszystkie emerytury od 1 stycznia przyszłego roku. Bułgarska Izba Gospodarcza (BSK) zaproponowała, aby procent wzrostu był jednakowy dla wszystkich 2,2 mln emerytów, niezależnie od wysokości świadczeń, które otrzymują. Minister finansów Simeon Diankow zgodził się z pomysłem. (monitor.bg)

Bułgaria na „szarej” liście państw UE z ryzykiem gospodarczym
Komisja Europejska stworzyła „szarą” i „czarną” listę państw członkowskich UE najbardziej podatnych na zawirowania gospodarcze i społeczne. Jak donosi raport, Bułgaria wraz z Wielką Brytanią, Francją, Belgią i Słowenią znalazła się w strefie ryzyka gospodarczego. Na „czarną” listę wpisano Włochy, Hiszpanię, Węgry i Cypr.
Podstawowym celem badania było określenie stopnia ryzyka destabilizacji makroekonomicznej każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Będzie to pierwszy raport dotyczący mechanizmu wczesnego ostrzegania, w sprawie zapobiegania i korygowania destabilizacji makroekonomicznej.

13 lutego 2012 r.
EDF zainteresowane bułgarską energią
Francuskie przedsiębiorstwo Électricité de France (EDF) interesuje się energią z Bułgarii. Wniosek o wydanie licencji na handel energią zostanie rozpatrzony przez Krajową Komisję Regulacji Energetycznej i Wodnej (DKEWR) w dniu 14 bm. EDF zamierza kupować energię od Bułgarii i eksportować ją do Rumunii i Węgier. (monitor.bg)

Bułgaria: Problemy z prywatyzacją BDŻ
Wszystkie negocjacje z potencjalnymi inwestorami Bułgarskich Kolei Państwowych – Przewozów Towarowych (BDŻ) zakończyły się niepowodzeniem. Odmówił zarówno niemiecki Deutsche Bahn, jak i austriacki Schenker. Prywatnej rumuńskiej spółce kolejowej Grup Feroviar Român nie pozwolono wziąć udziału w rozmowach. Aby uniknąć rumuńskich i tureckich inwestycji w BDŻ, ustalono wysokie kryteria kwalifikacyjne. Zainteresowane kupnem BDŻ spółki musiały dowieść, iż od 2009 r. ich przychody wynosiły co najmniej 500 mln EUR rocznie. Innych zagranicznych inwestorów, zainteresowanych prywatyzacją BDŻ obecnie nie ma.
Opracowała Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz