Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 14 – 20 maja 2012 r.

Bułgaria: 14 – 20 maja 2012 r.

20 maja 2012 r.

 Możliwe nowe połączenie lotnicze Płowdiw-Bursa

W ciągu najbliższych trzech miesięcy ma zostać uruchomione połączenie lotnicze między Płowdiwem a tureckim miastem Bursa, ogłosił dyrektor lotniska w Płowdiwie, Dojczin Angełow po powrocie z trzydniowej wizyty w Turcji.
Spotkał się on z burmistrzem miasta Bursa Recepem Altepem, bułgarskim konsulem w Turcji, Dimitrem Hadżijewem, biurami podróży oraz z miejskimi doradcami, z którymi omówił warunki powstania i obsługi połączenia.
W Istambule dyrektor płowdiwskiego lotniska rozmawiał z przedstawicielami kilku linii lotniczych oraz firm turystycznych o otwarciu lotów między Płowdiwem a Istambułem. Rozmowy dotyczące tych lotów są jeszcze w fazie początkowej, ich otwarcie wstępnie przewiduje się na wrzesień. (toursitmedia.info)

 

19 maja 2012 r.

Współpraca Google i Microsoft przy tworzeniu „Sofia Tech Park”?

Podczas wizyty w USA, prezydent Bułgarii Rosen Plewneliew, spotkał się w Seattle z przedstawicielami wiodących firm IT Cisco, Google i Microsoft oraz zaprosił ich do współpracy przy opracowaniu koncepcji i realizacji projektu stworzenia bułgarskiej platformy przedsiębiorczości i innowacji w zakresie ICT. Bułgaria chce w ten sposób stać się liderme innowacyjnym na Bałkanach.

Środki na budowę „Sofia Tech Park” w wysokości 50 mln EUR będą przeznaczone z Programu Operacyjnego „Konkurencyjność”. Jeszcze w tym roku będzie wiadome, które firmy staną się partnerami strategicznymi i będzie można rozpocząć szkolenie specjalistów. W 2015 roku powinna zakończyć się budowa biurowca, Centrum Technologicznego i Muzeum Technologii imienia Johna Atanasowa – amerykańskiego inżyniera i informatyka bułgarskiego pochodzenia, uznawanego za twórcę komputera elektronicznego [przyp. red.]. (novini.bg, technews.bg)

 

Wzrost eksportu wina o 12,7%

W pierwszym kwartale 2012 roku łączna ilość wyeksportowanego wina wyniosła 11 689 755 litrów, czyli 12,7% więcej niż w tym samym okresie 2011 r.

Najwięcej wina sprzedano na rynki w Rosji (4 468 108 L – 38,2%). Odnotowano wzrost eksportu do Polski, Rumunii, Niemiec, Cypru, Chin i in.

W okresie styczeń-marzec 2012 r. na rynku krajowym sprzedano w sumie 23 716 686 litrów wina. (econ.bg)

 

18 maja 2012 r.

Wizyta premiera Kataru

W pierwszym dniu wizyty w Bułgarii premiera i ministra spraw zagranicznych Kataru, szejka Hamada ibn Dżassima as-Saniego, zostało podpisanych 8 dokumentów zacieśniających współpracę między oboma krajami. Rząd Kataru, w ramach złożenia gwarancji realizacji postanowień umów, zdeponował w Narodowym Banku Bułgarii 200 mln USD.

Jedną z propozycji Bułgarii jest utworzenie bułgarsko-katarskiego przedsiębiorstwa pszczelarskiego w celu produkcji miodu na wielką skalę. Ponadto jest brana pod uwagę obsługa linii lotniczych Qatar Airways, którą mogłyby się zająć bułgarskie firmy. Qatar Airways stanie się również głównym sponsorem międzynarodowego turnieju tenisowego kobiet. Kwota tej inwestycji ma wynieść 300 tys. EUR. (novinite.bg, klassa.bg)

 

40 mln EUR na efektywność energetyczną

40 mln euro otrzymają duże przedsiębiorstwa w ramach wspierania efektywności energetycznej, poinformowała w Płowdiwie wiceminister gospodarki i energetyki Żulieta Chubenowa. Wkrótce mają zakończyć się oceny wniosków tych przedsiębiorstw. Z tego samego powodu zostanie również wypłaconych 150 mln EUR dla MŚP.

Nowa ustawa o inwestycjach i innowacjach, która niebawem ma zostać wprowadzona, da firmom możliwość zastosowania i łatwiejszego uzyskania funduszy w ramach PO Konkurencyjna Gospodarka. (klassa.bg)

 

17 maja 2012 r.

Wzrost liczby nieobsługiwanych szybkich pożyczek

Liczba nieobsługiwanych szybkich kredytów wzrosła pod koniec 2011 r., wynika z danych BNB o instytucjach niebankowych, specjalizujących się w udzielaniu pożyczek.

Według statystyk na koniec pierwszego kwartału 2012 roku wysokość złych kredytów osiągnęła 390,5 mln BGN (870,82 mln PLN), czyli 9,9% więcej niż w końcu grudnia 2011 r. W skali roku wysokość wzrosła o 21,4%. Obecnie nieobsługiwane kredyty stanowią 19,9% wszystkich pozabankowych pożyczek konsumpcyjnych i biznesowych. (capital.bg)

 

16 maja 2012 r.

Bułgarska firma zbuduje elektrownię słoneczną w Macedonii

Bułgarska firma Solarpro Holding podpisała umowę na budowę parku fotowoltaicznego w Macedonii.

Park słoneczny o mocy 1 MW zostanie zbudowany w pobliżu Bitoli, a bułgarska firma, w ramach umowy, będzie odpowiedzialna za całościową realizację projektu.

Solarpro Holding zbudował do tej pory w Bułgarii 32 elektrownie słoneczne o łącznej mocy prawie 100 MW. Park słoneczny w okolicy Bitoli będzie pierwszym, który firma zbuduje za granicą. (kurir.mk, sitel.com.mk)

 

Wolniejsze tempo spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Mimo spadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali roku, w pierwszym kwartale 2012 r. odnotowano ich wzrost, poinformował BNB. Ich wartość netto wynosi 236 mln EUR. W tym samym okresie ubiegłego roku odnotowano odpływ środków w wysokości 42 mln  EUR. (capital.bg)

 

15 maja 2012 r.

Szansa na dual listing na Giełdach w Sofii i Bukareszcie

W wyniku zainteresowań bułgarskich spółek wejściem na rumuńską Giełdę Papierów Wartościowych, w Sofii została podpisana umowa w sprawie bezpośredniej współpracy między Depozytariuszami z Bułgarii i Rumunii, w ramach której będzie można dokonywać transferu akcji pomiędzy dwoma Instytucjami, zarządzać zdarzeniami korporacyjnymi, jak dywidenda czy uczestnictwo przy zwiększaniu kapitału.

Obie Instytucje pracują według ogólnego indeksu giełdowego, który jest odpowiedni dla ETF (Exchange Traded Fund) i innych funduszy śledzących indeksy. Obrót na Giełdzie w Bukareszcie jest dziesięciokrotnie większy od tej w Sofii i dlatego do ewentualnego indeksu ogólnego wejdzie pięć bułgarskich i dziesięć rumuńskich spółek. (investor.bg, profit.bg)

 

NSI zaprzecza zwolnieniu tempa wzrostu gospodarczego

PKB nie zmniejszył się w pierwszym kwartale br., wynika z danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI). W porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku gospodarka bułgarska odnotowała zerowy wzrost, a w skali roku wyniósł on zaledwie 0,5%.

Oficjalne dane przeczą prognozom ekspertów, którzy ze względu na pogłębiający się kryzys finansowy w strefie euro szacowali spadek o 0,5%. (capital.bg)

 

14 maja 2012 r.

Siarkowodór z Morza Czarnego jako źródło energii elektrycznej

Naukowcy z Instytutu Inżynierii Chemicznej Bułgarskiej Akademii Nauk pracują nad projektem umożliwiającym odzyskiwanie siarkowodoru z wód czarnomorskich i przetwarzanie go na energię elektryczną. Badania są finansowane w ramach programu era.net z UE.

Projekt przetwarzania siarkowodoru jest realizowany we współpracy z Politechniką w Timişoarze (Rumunia) i Instytutem Chemii Nieorganicznej i Elektrochemii w Tbilisi (Gruzja). BAN jest koordynatorem przedsięwzięcia. (investor.bg, wildbulgaria.org)

 

Inflacja zwolniła tempo

Wzrost cen konsumpcyjnych zwolnił tempo, wynika z danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI). Inflacja w kwietniu wyniosła 0,2% w skali miesiąca, gdy tymczasem w marcu wynosiła 0,3%. W skali rocznej ceny wzrosły o 1,7%, odnotowując tym samym najniższy poziom od lipca 2010 roku. Niska inflacja może oznaczać spadek popytu, co jest głównym problemem bułgarskiej gospodarki od początku kryzysu. Wzrost dotyczy wyłącznie sektorów niszowych, zorientowanych na eksport. Sprzedaż detaliczna na rynku krajowym nadal spada od początku bieżącego roku. (capital.bg)

 

Wzrost liczby kredytów, spadek ich wysokości

Nieznaczny wzrost liczby kredytów biznesowych i konsumenckich w pierwszym kwartale 2012 r. odnotował BNB. Według danych liczba kredytów wzrosła o 80,5 tys., jednak ich kwoty spadły aż o 144,1 mln BGN (321,34 mln PLN). Co więcej, zdecydowana większość kredytów została udzielona osobom prywatnym (80,3 tys.), natomiast kredyty biznesowe osiągnęły zaledwie liczbę 418. (capital.bg)

 

Opracowała Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE