Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 15 – 21 kwietnia 2013 r.
Lewy

Bułgaria: 15 – 21 kwietnia 2013 r.

Współpraca z Katarem w dziedzinie inwestycji

Rząd zatwierdził projekt porozumienia (Memorandum of Understanding) między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych a Qatar Holding, dotyczącego współpracy w dziedzinie inwestycji. Dokument ma obejmować współpracę w badaniu korzystnych możliwości inwestycyjnych w sektorze infrastruktury w Bułgarii. Nad transakcjami ma czuwać specjalnie powołany komitet, w którego skład będą wchodziły obie strony. Memorandum ma zostać podpisane w bieżącym miesiącu, podczas oficjalnej wizyty minister rozwoju regionalnego Ekateriny Zachariewej w Katarze. (econ.bg)

VTB Capital nabyło akcje KTB

Rosyjski bank wykupił 9,9% akcji banku KTB (Korporatiwna Tyrgowska Banka). Akcje należały wcześniej do spółki inwestycyjnej Dewa International Limited. Bank KTB jest jednym z pięciu największych banków w kraju. Jego akcje są notowane na bułgarskiej GPW, a ich średnia cena na chwilę obecną to 89,011 BGN. (econ.bg)

 

Wzrost sektora IT

Sektor IT odnotował wzrost w wysokości 2,8% za ubiegły rok. Największy wzrost zarejestrowano przy sprzedaży sprzętu komputerowego (7,6%), w przypadku usług wyniósł on 3%. Zdaniem ekspertów dalszy wzrost będzie równomierny i wyniesie 6,7% w nadchodzących pięciu latach. (econ.bg)

Oczekiwany spadek inwestycji zagranicznych w 2013 r.

Według ostatnich prognoz Industry Watch inwestycji zagranicznych w Bułgarii nie przybędzie w bieżącym roku. Dane Bułgarskiego Banku Narodowego (BNB) pokazują, że w styczniu i lutym br. BIZ wyniosły łącznie 41 mln EUR, czyli 10 razy mniej niż w ubiegłym roku. W okresie luty 2012 – styczeń 2013 zaś wyniosły one 1,2 mld EUR (o 34% mniej niż w okresie poprzedzającym). (klassa.bg)

Bułgarii grozi utrata środków unijnych

Bułgaria i sześć innych państw UE mogą stracić część środków unijnych ze względu na zbyt powolne ich wdrażanie w związku z realizacją projektów europejskich, głosi raport strategiczny KE, dotyczący polityki spójności. Najniższy stopień absorpcji środków jest w Rumunii (15%), w Bułgarii wynosi on nieco poniżej 30%. Raport obejmuje okres do końca 2011, obecne programy operacyjne kończą się w 2015 r., dając tym samym Bułgarii czas na poprawę obecnej sytuacji. (klassa.bg)

Moody’s  obniżył rating KTB

Agencja ratingowa obniżyła ocenę i perspektywę do negatywnej banku KTB. Do podjęcia takiej decyzji zmusiły instytucję ryzyko generowane przez szybką ekspansję kredytową, bufor kapitałowy na niskim poziomie w porównaniu z konkurencją oraz spadek dochodów. Ogólny rating banku utrzymuje się na poziomie Ba3, jednak i on może się obniżyć, jeśli nie zostaną wprowadzone zmiany. (capital.bg)

Emigracja zarobkowa a inwestycje krajowe

Wpływy z zarobków Bułgarów pracujących za granicą w dwóch pierwszych miesiącach br. przekroczyły inwestycje w kraju. W sumie do Bułgarii wpłynęło 122,9 mln EUR (styczeń – 63,9 mln EUR, luty – 59 mln EUR). Bezpośrednie inwestycje w tym samym okresie wyniosły 40,6 mln EUR. (economy.bg)

Kolejne trzy lata deficytu

Bułgarski rząd zatwierdził średnioterminową prognozę budżetową za okres 2014 – 2016 i aktualizację Strategii Zarządzania Długiem Publicznym do 2014 r. Według prognozy deficyt kraju ma się utrzymać jeszcze trzy lata. Ogólny poziom dochodów ma wynosić 35 – 36% PKB, zaś wydatki w ramach Programu Konsolidacji Fiskalnej ok. 38% PKB. Samo PKB ma się obniżyć o 0,4% w br. Prognozy wzrostu PKB na lata 2014, 2015 i 2016 wynoszą odpowiednio 0,3%, 1,7% i 3,1%. Deficyt w lutym  br. wyniósł 732 mln BGN (1,537 mld PLN). (econ.bg)

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE