Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 15 – 21 października 2012 r.

Bułgaria: 15 – 21 października 2012 r.

Bułgarski rynek coraz bardziej atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów

Delegacja z Bułgarii na czele z Ministrem Gospodarki Delianem Dobrewem, w ostatnich dniach uczestniczyła w 17. Międzyrządowej Sesji Bułgarsko-Indyjskiej Komisji ds. Współpracy Naukowo-Technologicznej i Gospodarczej w New Delhi. Podczas Forum strona bułgarska nawiązała nowe kontakty z wiodącymi firmami takimi, jak Sutherland Global Services (już prowadzi działalność w Bułgarii z zakresu outsourcingu),  Escorts (obecnie po procedurze rejestracyjnej i rozpoczynająca działalność na rynku bułgarskim) czy WIPRO (na chwilę obecną prowadzi badania rynku).

 

NIS kupiła bazę paliw płynnych w Bułgarii

Naftna Industrija Srbije (NIS), spółka Gazpromu wykupiła magazyn produktów naftowych na terenie Bułgarii. Inwestycja obejmuje połowę bazy paliw płynnych spółki Gastrade, znajdującej się w miejscowości Kostinbrod. Zdolność przeładunkowa zbiorników, którą będzie dysponowała NIS to 25,5 tys. metrów sześciennych. Baza będzie wykorzystywana do składowania, mieszania i dystrybucji benzyny, oleju napędowego, biodiesela, etanolu i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Wartość transakcji nie została ujawniona, jednak jak potwierdził dyrektor wykonawczy Gastrade Miłczo Wasilew, była to suma około 25 mln EUR.

 

Kredyty międzyfirmowe zwiększają inwestycje zagraniczne

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Bułgarii rosną głównie z powodu zaciągania kredytów u zagranicznych spółek dominujących przez ich spółki zależne w Bułgarii, wynika z danych Narodowego Banku Bułgarii (BNB). Dane za sierpień pokazują, że przez osiem miesięcy br. zagraniczne firmy zainwestowały 873 mln EUR (68% więcej r/r). Pożyczki międzyfirmowe wzrosły o 324 mln EUR, inwestycje w kapitał zakładowy o 56 mln EUR, a zebrane już zyski wyniosły 19,1 mln EUR. (capital.bg)

 

EBOiR planuje 3 mld EUR kredytu dla krajów Europy Południowo-Wschodniej

EBOiR w przyszłym roku przeznaczy 3 mld EUR kredytu na pomoc krajom Europy Południowo-Wschodniej, które najbardziej ucierpiały za sprawą kryzysu w strefie euro – poinformował Suma Chakrabarti, prezes EBOiR. Projektem zainteresował się również Bank Światowy, który mógłby go współfinansować kwotą w wysokości nawet 5 mld EUR. EBOiR zamierza przygotować pakiet kredytów do końca br. Inicjatywa wiąże się m.in. z lipcowymi prognozami EBOiR, dotyczącymi spadku chorwackiej, słoweńskiej i węgierskiej gospodarki, a także zagrożenia dla Bułgarii i Rumunii.

 

CEZ  wchodzi na giełdę

Dnia 29 bm. Skarb Państwa zamierza rozpocząć procedurę sprzedażową 33% swoich udziałów w CEZ, ogłosiła Agencja Prywatyzacji (APSK). Na sprzedaż zostanie wystawionych 63 624 akcji CEZ Bulgaria i 1650 akcji CEZ Electro Bulgaria. Pośrednikiem inwestycyjnym w transakcji jest Centralny Bank Spółdzielczy (CCB). Skarb Państwa oczekuje zysków w wysokości ok. 100 mln BGN (210 mln PLN). (capital.bg)

 

Standard państwowy dla produktów turystycznych

Ministerstwo Gospodarki, Energetyki i Turystyki (MIET) zaproponowało wprowadzenie państwowego systemu certyfikacji jakości bazy materialnej turystyki, po przeprowadzeniu badań stanu i rozwoju turystyki w Bułgarii. Na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 494 mln BGN (1,037 mld PLN) z europejskiego programu Rozwoju Regionalnego. Zaproponowane zostały dwa systemy: system dobrowolnej certyfikacji jakości uprawniający do oznaczenia Państwowym Znakiem Jakości „Q” oraz system dobrowolnej certyfikacji stałego rozwoju uprawniający do oznaczenia Państwowym Znakiem Trwałego Rozwoju. Koszt otrzymania certyfikatu ma wynosić 1000 – 2000 BGN (2100 – 4200 PLN), a dokument będzie wydawany na okres do trzech lat.

 

Poszukiwany koncesjonariusz portu w Ruse

Ruszyła procedura wydania koncesji na zarządzanie portem w Ruse na maksymalny okres 35 lat. Najważniejszym kryterium ma być część stała wynagrodzenia rzędu 50%, część zmienna ma wynieść 25%. Przyszły operator terminalu będzie musiał zapewnić inwestycje w wysokości co najmniej 766 tys. BGN bez VAT (1,609 mln PLN) w ciągu pierwszych sześciu lat działalności, a suma za cały okres koncesji ma wynieść minimum 1 648 500 BGN (3 461 850 PLN). (capital.bg)

 

Oczekiwany 1,6%-wy wzrost w 2013 r.

Wzrost gospodarczy w wysokości 1,6% i spadek zatrudnienia przewiduje w swoim raporcie ze stanu bułgarskiej gospodarki Agencja Analiz i Prognoz Gospodarczych (AIAP). W pierwszym półroczu br. PKB wzrósł o 1% r/r. AIAP spodziewa się dalszego wzrostu (o 2,8% w 2013 r.). Do końca roku Agencja oczekuje wzrostu cen produktów spożywczych na rynku międzynarodowym. Inflacja bazowa na razie nie potwierdza jednoznacznie tendencji wzrostowej w skali rocznej, mimo że dane o PKB świadczą o zwiększeniu się konsumpcji gospodarstw domowych. (klassa.bg)

 

Bułgaria nadal w tyle z innowacjami

W 2011 r. łączne wydatki na działalność badawczą i rozwojową wygenerowały zaledwie 0,57% PKB, pozostawiając Bułgarię na szarym końcu wobec pozostałych państw UE. Ogółem wydatki wyniosły 429,6 mln BGN (902,16 mln PLN) – wzrost o 1,9% r/r.  Największe wydatki państwo poniosło na rozwój segmentu „Przedsiębiorstwa” (53,3%, czyli 228,7 mln BGN – 480,27 mln PLN). W sektorze „Szkolnictwo Wyższe” odnotowano spadek w wysokości 11,2% (do poziomu 44 mln BGN – 92,4 mln PLN). (klassa.bg)

Koniec tygodnia na giełdzie

Podczas piątkowej sesji na bułgarskiej GPW odnotowano spadek we wszystkich indeksach. W przypadku SOFIX wyniósł on 0,66%; BG-40 – 0,47%; BGREIT – 0,79%; BGTR30 – 0,32%, CGIX – 1,74%. Obrót na koniec dnia osiągnął 580 163 BGN (1 218 342,3 PLN).

Akcje m.in. Monbat AD spadły o 0,18% do 4,832 BGN (10,147 PLN), Energo Pro o 0,71% do 13,902 BGN (29,194 PLN). Cenę utrzymały Kauczuk AD – 27,25 BGN za akcję (57,225 PLN), i Blagoevgrad-BT – 53,53 BGN za akację (112,41 PLN). Nieznacznym wzrostem mógł się pochwalić Bulgartabac Holding (0,77% do 65,725 BGN za akcję – 138,023 PLN). (econ.bg)

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE