Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 17 – 30 grudnia 1012 r.

Bułgaria: 17 – 30 grudnia 1012 r.

Nowe połączenie gazowe z Grecją

W marcu 2013 roku ma się rozpocząć budowa bułgarsko-greckiego interkonektora gazowego, ogłosił premier Bułgarii Bojko Borisow po spotkaniu ze swoim greckim kolegą Antonisem Samarasem. Połączenie z Grecją, a także z Rumunią i Serbią ma uniezależnić Bułgarię od dostaw rosyjskiego gazu oraz dać jej możliwość wydobywania surowca z własnych źródeł oraz jego eksport.

 

Meinl Bank otwiera oddział w Bułgarii

Meinl Bank Austria planuje w najbliższym czasie otworzyć oddział w Sofii. Kapitał zakładowy banku ma wynieść 10 mln EUR. Działalność instytucji będzie obejmowała udzielanie pomocy finansowej w celu reorganizacji upadającego bułgarskiego sektora produkcyjnego oraz standardowe bankowe usługi komercyjne. MBA zamierza także założyć Fundusz Akumulacji Długu Publicznego m.in. dla Bułgarii, w ramach którego ma zostać rozwiązany problem długu Kuby wobec Bułgarii, sięgający obecnie 350 mln USD.

 

Podsumowanie projektu South Stream

Biuro prasowe Gazpromu ogłosiło podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu Gazociąg Południowy. Na chwilę obecną spółka South Stream Transport, odpowiedzialna za budowę podmorskiego odcinka gazociągu, prowadzi prace inżynieryjne oraz opracowuje dokumentację projektu. W najbliższym czasie ma zostać zatwierdzony Grafik Budowy gazociągu w Bułgarii na lata 2013 – 2017. Budowa lądowego odcinka gazociągu na terytorium kraju została zaplanowana na czerwiec 2013 r.

 

Projekt Nabucco otrzymał pozytywną ocenę oddziaływania na środowisko

Projekt Gazociągu Nabucco otrzymał pozytywną ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ), wystawioną przez bułgarskie Ministerstwo Środowiska. Ocena została podana do wiadomości spółce Nabucco Gas Pipeline Bulgaria EOOD, której akcjonariuszem ze strony bułgarskiej jest Bułgarski Holding Energetyczny (BEH). Na luty 2013 r. zaplanowano dyskusje publiczne w ponad 30 gminach, przez które będzie przebiegał gazociąg. (capital.bg)

 

Wzrost sprzedaży w sektorze winiarskim

Ponad 17%-owy wzrost sprzedaży wina w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy br. odnotowała Bułgarska Agencja Wykonawcza ds. Winorośli i Wina (IALW). Zainteresowanie bułgarskimi winami zwiększyło się znacznie w Chinach, Wietnamie i Japonii, a także w Czechach, Rosji, Rumunii i Polsce. Według informacji podanych przez dyrektora IALW Krasimira Koewa, w Bułgarii obecnie jest tworzonych ponad 10 przedsiębiorstw winiarskich, które mają rozpocząć działalność na początku 2013 r.

 

Bułgaria na czele UE pod względem budownictwa

Bułgaria odnotowała największy wzrost – 5,7% r/r, w sektorze budowlanym wśród państw UE, pokazują dane Eurostatu. Za Bułgarią znalazły się m.ni. Hiszpania (3,4%) i Węgry (1,3%). Największy spadek zarejestrowano w Portugalii (19,1%), Słowenii (15,5%), Słowacji (12,8%) i we Włoszech (12,1%). W skali miesiąca Bułgaria zajęła drugie miejsce (+2,2%), po Wielkiej Brytanii (11,7%). Największy spadek odnotowały Słowenia (21,1%), Niemcy (5,3%) i Szwecja (4,7%). (klassa.bg)

 

BEH z zyskiem w wysokości 36 mln BGN

Bułgarski Holding Energetyczny (BEH) zanotował zysk w wysokości 36 mln BGN (74,88 mln PLN), wynika ze sprawozdania skonsolidowanego na koniec 2012 r. Zdaniem prezesa BEH Michaiła Andonowa przychody ze sprzedaży wyniosły 6,46 mld BGN (13,436 mld PLN), aktywa zaś – 12,6 mld BGN (26,208 mld PLN). Działający w ramach BEH Bulgargaz EAD stracił w tym roku 100 mln BGN (208 mln PLN). Straty zarejestrowały także: Operator Systemu Energetycznego (ESO) – 30 mln BGN (62,4 mln PLN), oraz Krajowe Przedsiębiorstwo Energetyczne (NEK) – 87 mln BGN (180,96 mln PLN). Z zyskiem kończą rok elektrownia atomowa AEC Kozłoduj – 152 mln BGN (316,16 mln PLN), i Bulgartransgaz EAD – 115 mln BGN (239,2 mln PLN). (klassa.bg)

 

Bułgarskie innowacje finansowane ze środków zagranicznych

Środki zagraniczne stanowią obecnie główne źródło finansowania innowacji w Bułgarii, wynika z raportu rocznego Fundacji „Komunikacji i Badań Stosowanych”. W ubiegłym roku środki te wzrosły o 13% względem roku 2010, osiągając 189 mln BGN (393,12 mln PLN). Prawie 90% funduszy zostało przeznaczonych na rozwój sektora biznesowego, pozostałą część zainwestowano w sektor publiczny oraz szkolnictwo wyższe. Motorem rozwoju nadal są podaż i popyt zewnętrzny, mniejszą rolę odgrywa natomiast popyt krajowy. Nadzieję eksperci pokładają w tworzeniu nowych bułgarskich firm prowadzących działalność na rynkach zagranicznych oraz międzynarodowych firm działających na terytorium Bułgarii. (capital.bg)

 

Deficyt na poziomie 105,3 mln BGN

Saldo budżetowe w ramach Programu Konsolidacji Fiskalnej w oparciu o zasadę kasową w listopadzie br. wyniosło -105,3 mln BGN (-219,02 mln PLN), poinformowało MF. Według wstępnych danych deficyt miał osiągnąć 128 mln BGN (266,24 mln PLN). Dochody i dotacje w ramach PKF wzrosły w ujęciu nominalnym o 8% r/r i wyniosły 24 453 700 BGN (50 863 696 PLN). Ogólna kwota dochodów z tytułu podatków na koniec listopada br. wyniosła 19 459 300 mln BGN (40 475 344 PLN), czyli 90,1% od założonych w budżecie państwa. Wydatki w ramach PKF wraz z wpłatą do budżetu UE zostały oszacowane na 24 559 mln BGN (51 082 720 PLN) – 82,3% od założonych w budżecie rocznym. Rezerwa fiskalna na dzień 30 listopada br. wyniosła 6,8 mld BGN (14,144 mld PLN). (econ.bg)

 

UE obniża fundusze w ramach PO Transport

Unia Europejska może obniżyć dotacje dla Bułgarii o 35 – 50% w ramach PO Transport w następnym okresie programowym, ogłosił przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Transportu, Spedycji i Logistyki (NSBS) Georgi Minczew. Główną przyczyną ma być brak środków w budżecie Unii. Bułgaria spodziewa się dotacji w wysokości 2 mld EUR. Obniżenie może postawić pod znakiem zapytania kilka projektów zgłoszonych już oficjalnie do finansowania (odcinek sofijskiego metra, sprzęt do pasażerskich przewozów kolejowych). (klassa.bg)

 

Rosja wstrzymała import mięsa i nabiału z Bułgarii

W Rosji weszła w życie ustawa czasowo zabraniająca importu produktów mięsnych i nabiału wytwarzanych przez 5 bułgarskich firm: „Mekom”, „Avis”, „Brezovo” „BCC Handel” i „Mesni produkti”. Nie wiadomo jaka jest bezpośrednia przyczyna tej decyzji, ani też do kiedy będzie obowiązywał zakaz.

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE