Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 18 – 24 lutego 2013 r.

Bułgaria: 18 – 24 lutego 2013 r.

lewy

Bułgaria najatrakcyjniejszym rynkiem inwestycyjnym w Europie

Włoska gazeta Il Sole 24 ore zamieściła opinie specjalistów odnośnie najatrakcyjniejszych rynków inwestycyjnych w 2013 r. Ich zdaniem pierwsze miejsca zajmują kraje Bałkańskie na czele z Bułgarią. Bułgaria zanotowała największy wzrost od początku roku – 18% w USD. Dalej uplasowały się Rumunia (14%), Serbia (12,6%), Chorwacja (12,5%) i Grecja (11,5%). (monitor.bg)

 

Zmiany wskaźników bilansu płatniczego

W minionym roku Bułgaria wyeksportowała towary o łącznej wartości 20,8 mld EUR, odnotowując tym samym wzrost w wysokości 2,6% w stosunku do 2011 r., pokazują dane NSI. W grudniu 2012 r. eksport wyniósł 1,5 mld EUR (spadek o 3,4% r/r). Wzrost importu zaś wyniósł o 8,8% więcej w skali roku, tj. 24,4 mld EUR. W grudniu 2012 r. zarejestrowano import w wysokości 1,9 mld EUR (spadek o 2,5% r/r). W ten sposób bilans handlowy Bułgarii wynosi 3,6 mld EUR za rok ubiegły, a za grudzień 2012 r. – 329,2 mln EUR.

 

Bruksela potwierdza prognozę 1,4%-owego wzrostu gospodarczego Bułgarii

KE przewiduje wzrost gospodarczy Bułgarii w wysokości 1,4% w tym roku i 2% w następnym, potwierdzając tym samym swoje prognozy z listopada ubiegłego roku. Prognozy Bułgarii w oparciu o ustawę o budżecie państwowym zakładają wzrost w wysokości 1,9%, natomiast Bank Światowy stawia na 1,8%. Zdaniem KE głównym motorem poprawy bułgarskiej gospodarki będzie ożywienie popytu wewnętrznego. (dnevnik.bg)

 

Wzrost popytu w 2012 r.

Popyt w ubiegłym roku wzrósł o 6,3% do kwoty 61 mld BGN (129,93 mld PLN), pokazują wyliczenia portalu investor.bg na podstawie danych NSI. Indeks cen konsumenckich wzrósł o 4,2%, co oznacza wzrost popytu w cenach bieżących o ok. 2%. Jednocześnie odnotowano spadek handlu detalicznego o 5,5% r/r w grudniu 2012 r. PKB w cenach bieżących wzrósł o 2,92% do 77,5 mld BGN (165,075 mld PLN). (investor.bg)

 

MF sprzedało obligacje za 800 mln BGN

Resort finansowy sprzedał bułgarskie obligacje o wartości 800 mln BGN (1,704 mld PLN). Środki ze sprzedaży zostaną przekazane na załatanie dziury w rezerwie fiskalnej po niedawnym wypłaceniu subsydiów rolnikom. Podczas aukcji złożono zamówienia za ponad 1,15 mld BGN (2,449 mld PLN). Współczynnik pokrycia wyniósł 1,45. (klassa.bg)

 

Wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi

Średnia kwota kredytów hipotecznych w 2013 r. w Bułgarii wyniosła 30 167 EUR, czyli prawie tyle samo, co przez ostatnie kilka miesięcy 2012 r. Średnia kwota w stolicy to 399 tys. EUR, w Płowdiwie – 21 283 EUR. Największym zainteresowaniem cieszą nieruchomości w Burgas, gdzie kredyty osiągnęły 58% udziału wszystkich kredytów. Przeważają kredyty w walucie rodzimej (53%). Średni okres kredytowy, na jaki decydują się kredytobiorcy, to 16-20 lat (prawie 35%), 27,5% zaciąga kredyty na okres 21-27 lat. (klassa.bg)

 

Wahania obrotów w sektorze usługowym

Sektor usługowy w 2012 r. odznaczał się sporymi wahaniami na płaszczyźnie poszczególnych działalności, pokazują dane NSI. W IV kwartale 2012 r. wskaźnik obrotów sektora „Reklama i badanie rynku” spadł o 22,8% r/r. Spadek odnotowały również Tworzenie i rozprzestrzeniane informacji i komunikacja – o 6,1%, produkcja filmowa i telewizyjna – o 33,3%, usługi informacyjne – o 16,8%, transport wodny – o 24,3%. Wzrost natomiast zarejestrowano w przypadku transportu i usługi pocztowych (9,1%), w działalności wydawniczej (22,6%) i IT (3,3%). W innych usługach biznesowych największy wzrost dotyczy zatrudnienia (38,9%), usług administracyjnych i obsługi działalności gospodarczej (21,9%). (econ.bg)

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE