Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 19 – 25 listopada 1012 r.

Bułgaria: 19 – 25 listopada 1012 r.

Chińczycy będą produkowali autobusy w Bułgarii

Chiński Yutong Bus jest zainteresowany produkcją autokarów w Bułgarii przy współpracy z bułgarską firmą Litex Motors, pośredniczącą w sprzedaży chińskich aut marki Great Wall. Miejsce, w którym miałby powstać zakład produkujący autokary, to prawdopodobnie okolice Płowdiwu. Minister gospodarki Deljan Dobrew na spotkaniu z chińskim ministrem przemysłu i IT Mao Veyem zachęcał chińskich przedsiębiorców do inwestowania w budowę maszyn m.in. w Bożuriszte oraz w branżę elektroniczną w powstającym dopiero Sofia Tech Park.

 

Rosyjsko-bułgarska współpraca w dziedzinie planowania przestrzennego

Niebawem ma ruszyć projekt współpracy rosyjsko-bułgarskiej w dziedzinie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, a także ustalania specyfikacji i norm technicznych w budownictwie. Taka decyzja została podjęta podczas spotkania ministrów rozwoju regionalnego Bułgarii – Liliany Pawłowej, i Rosji – Igora Sliuniajewa, w Moskwie. Wiosną ma zostać powołana specjalna komisja złożona z członków z obu krajów. Ma ona odpowiadać za przygotowanie planu współpracy i jego zatwierdzenie, ogłosiło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych Bułgarii. (econ.bg)

 

Macedońska platforma internetowa wchodzi na rynek bułgarski

Dzięki współpracy z bułgarskimi Golden Pages, macedońska platforma internetowa MarketKonekt rozszerza swoje usługi na rynek bułgarski. Krok ten ma pozwolić na zdobycie przez macedońskie firmy nabywców w Bułgarii i rozszerzyć działalności swoich firm. Na MarketKonekt można znaleźć ponad 26 tys. produktów i usług oferowanych przez 1500 macedońskich i 500 bułgarskich firm.

 

Forum „Inwestuj w Bułgarii” w Szanghaju

Bułgarski minister gospodarki, energetyki i turystyki Deljan Dobrew uczestniczy w Szanghaju w forum „Inwestuj w Bułgarii”, które zorganizowane zostało dzięki współpracy Bułgarskiej Agencji Inwestycyjnej z Shanghai Foreign Investment Development Board. Podczas spotkania omówiono kwestie m.in. wsparcia chińskiego rządu dla firm wchodzących na rynek bułgarski, wpsółpraca w dziedzinie elektroniki, budowy maszyn, produkcji samochodów oraz turystyki, a także inwestycji w strefie przemysłowej Bożuriszte i „Sofia Tech Park”.

 

Niższe oprocentowanie dla małych firm

Bułgarski Bank Rozwoju (BBR) planuje od początku przyszłego roku wprowadzenie niższego oprocentowania kredytów dla mikroprzedsiębiorstw, opracowanie i start schematu gwarancyjnego dla producentów rolnych oraz linię kredytową do maksymalnej wysokości 100 mln BGN (211 mln PLN) do końca br. Kredyty udzielane przez instytucję mikrofinansową Jobs będą miały oprocentowanie poniżej 10% od 2013 r. Obecnie instytucja oferuje kredyty przy oprocentowaniu 11,5% i 13,7% w zależności od profilu zainteresowanego przedsiębiorstwa. (capital.bg)

 

Wzrost środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych

Na koniec września br. środki zebrane w krajowych i zagranicznych funduszach inwestycyjnych działających na terytorium Bułgarii wyniosły prawie 893 mln BGN (1,884 mld PLN), pokazują dane Bułgarskiego Banku Narodowego (BNB). Oznacza to wzrost w wysokości 80 mln BGN (168,8 mln PLN), czyli 9,8% r/r. Tylko aktywa funduszy rodzimych wyniosły blisko 380,5 mln BGN (802,85 mln PLN – wzrost o 1,6%), w tym aktywa funduszy inwestujących w akcje – 146 mln BGN (308,06 mln PLN – spadek o 0,5% r/r, wzrost o 8,1% k/k), funduszy zrównoważonych – 95,4 mln BGN (201,29 mln PLN – spadek o 7,7% r/r, wzrost o 5,4% k/k), funduszy inwestujących w obligacje – 137,2 mln BGN (289,49 mln PLN, wzrost o 11,5% r/r i 9,8% k/k). (klassa.bg)

 

100 mln BGN na modernizację gmin

Państwowy Fundusz „Rolnictwo” zatwierdził 67 projektów na rzecz rozwoju i odnowy gmin o łącznej wartości 100 mln BGN (212 mln PLN). Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostaną przeznaczone na remont ulic, bibliotek, cerkwi, budowę nowych hal sportowych, tras rowerowych i ekoparków. Od początku listopada Państwowy Fundusz „Rolnictwo” zatwierdził dotacje na projekty społeczne na łączną sumę 262 mln BGN (ok. 556 mln PLN).

 

Bułgaria z najmniejszą liczbą upadłych firm w regionie

Liczba bułgarskich firm, które ogłosiły upadłość w ostatnim roku wynosi 390. Jest to jedna z najniższych wartości wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej, pokazują dane międzynarodowej firmy ubezpieczającej należności Coface, dotyczące upadłości firm w EŚW. (capital.bg)

Spadek złych kredytów

Według danych Narodowego Banku Bułgarii (BNB), w październiku wysokość zrestrukturyzowanych i złych kredytów w  Bułgarii  zmniejszyła się o 1,4% i wyniosła 9,87 mld BGN (ok. 21 mld PLN). Spadek zanotowano zarówno w przypadku kredytów konsumenckich, jak i zrestrukturyzowanych, hipotecznych i inwestycyjnych. Spadek wartości długów jest wynikiem zmian w polityce banków, które częściowo uprościły spłatę należności, negocjując warunki z klientami lub też sprzedały kredyty, głównie firmom obracającym wierzytelnościami.

 

Spadek obrotów w transporcie, wzrost w usługach biznesowych

Największy spadek w III kwartale br. zarejestrowano w transporcie wodnym i lotniczym – odpowiednio 15,1% i 21,4% r/r oraz 7,9% i 7,6% k/k. Ogólną sytuację sektora poprawia wzrost w transporcie lądowym (9,8% r/r), a także w usługach pocztowych i kurierskich (8,7% r/r). Segment usług biznesowych zanotował wzrost w wysokości 22,1% r/r, przy czym największy udział należy do doradztwa prawnego i podatkowego oraz do usług księgowych i audytowych – odpowiednio 9,2% k/k i 22,1% r/r.

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE