Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 2 – 8 stycznia 2012 r.

Bułgaria: 2 – 8 stycznia 2012 r.

8 stycznia 2012 r.,
Mniej inwestycji w kapitał trwały
Raiffeisenbank Bulgaria EAD opublikował wyniki miesięcznej analizy danych makroekonomicznych z końca grudnia 2011 roku. Rezultaty wskazują na zmiany w rozwoju bułgarskiej gospodarki w trzecim kwartale, przy czym popyt krajowy był głównym czynnikiem rozwoju.
Ponadto oszczędności Bułgarów spadły po raz pierwszy od początku kryzysu, co ma potwierdzać wyraźne ożywienie popytu. Wyjątkowo niska w listopadzie okazała się inflacja. Finanse publiczne z kolei są zdaniem ekspertów w bardzo dobrym stanie, wydajność pracy wzrasta już kolejny kwartał z rzędu o 5 proc. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w przemyśle przetwórczym odnotowały spadek, a firmy wolą spłacać swoje zaległe zobowiązania, zamiast realizować nowe inwestycje. (biznews.bg)

Bułgaria na trzecim miejscu w UE pod względem sprzedaży detalicznej
Dane za listopad 2011 r. przedstawił Eurostat. Sprzedaż detaliczna spadła o 5,3 proc. w skali roku. Przed Bułgarią uplasowały się Portugalia (spadek o 9,2 proc.) i Hiszpania (spadek o 7 proc.). Największy wzrost odnotowano na Litwie (14,1 proc.), Łotwie (7,6 proc.) i w Estonii (3,9 proc.). (monitor.bg)

7 stycznia 2012 r.,
Wzrost produkcji wina
Do września 2011 roku wyprodukowano o 17 proc. więcej wina w porównaniu z tym samym okresem roku 2010.
Celem nowej ustawy o winie i napojach alkoholowych na bazie spirytusu jest zatrzymanie nielegalnej produkcji alkoholu. W związku z tym winem będą się nazywały tylko produkty wyprodukowane z winogron i o określonym standardzie. Na etykietach najbardziej popularnych, win stołowych, nie będą mogły widnieć nazwy określonych gatunków wninogrona, na przykład mavrud lub merlot. Będą one również musiały być zaopatrzone w dokumenty poświadczające ich pochodzenie.
Nowe kary za sprzedaż alkoholu o niejasnym pochodzeniu będą sięgały nawet 30 tys. lw (ok. 68 400 zł). (econ.bg)

Bułgarskie przedsiębiorstwa zalegają z wypłatami dla pracowników
Bułgarzy nie otrzymali wypłat w wysokości od 250 do 300 mln lw (ok. 570 do 684 mln zł). Obecnie zaległości wypłacane są ze środków Funduszu „Gwarantowanych Świadczeń dla Pracowników i Urzędników”, ale tylko pracownikom firm, które niedawno zbankrutowały.
Izba Gospodarcza uważa, że należy ułatwić procedury upadłościowe firm. Obecnie są one trudne i długotrwałe, co wydłuża okres oczekiwania na środki z Funduszu. (econ.bg)

6 stycznia 2012 r.,
Groźba zamknięcia
Około 50 tys. handlowców grozi zamknięcie interesu, jeśli nadal wolno będą trwały procedury podłączania kas fiskalnych z systemem Krajowej Agencji Dochodów (NAP). Stanowią oni 15 proc. wszytskich firm, które muszą wypełnić obowiązek do końca marca, aby nie płacić kary 10 tys. lw (prawie 23 tys. zł). (Kapital Daily)

Deficyt budżetowy na poziomie 2,1%
Minitser finansów Simeon Diankow ogłosił, że deficyt budżetowy Bułgarii za 2011 rok wynosi 2,1 proc., czyli o 0,4 proc. mniej od założonego. Zdaniem ministra dobre wyniki pozwolą na wykorzystanie zaoszczędzonych środków do finansowania projektów europejskich rządu. (monitor.bg)

Bułgaria na trzecim miejscu pod względem zamówień przemysłowych
Według statystyk europejskich w październiku ubiegłego roku zarejestrowano wzrost zamówień przemysłowych o 11 proc. w porónaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Bułgarię wyprzedzają tylko Estonia (wzrost o 17,8 proc.) i Dania (wzrost o 13,2 proc.). Na szarym końcu znalazły się Grecja, Malta i Irlandia, gdzie zarejestrowano największy spadek zamówień w skali roku, odpowiednio o 15,8 proc., 8,5 proc. i 6,7 proc. (monitor.bg)

5 stycznia 2012 r.,
Brak inwestorów w lotniska
Próby wydania koncesji na terminal lotniska w Płowdiwie zostaną przerwane po tym, jak od ponad roku zainteresowanie inwestycją jest zerowe. Żaden inwestor nie złożył oferty, mimo że termin był kilkakortnie przekładany. Podobna sytuacja dotyczy lotnisk w Ruse i Gornej Oriachowicy. Tu natomiast termin składania ofert upłuwa w kwietniu br., jednakże prognozy dotyczące ewentualnych inwestorów nie są pozytywne. (mediapool.bg)

Łukoil może odzyskać licencję do końca stycznia
Koncern może odzyskać licencję pod koniec stycznia bądź na początku lutego. Na tę chwilę urzędnicy celni sprawdzają zainstalowane już urządzenia pomiarowe. Sama kontrola ma potrwać do 15 stycznia i jeśli okaże się, że koncern spełnił swój obowiązek na podstawie Rozporządzenia Nr 15 Agencji „Mitnici” (Urzędu Celnego – przyp. red.), odzyska licencję. (capital.bg)

Chimimport kontroluje 67 proc. płowdiwskiej giełdy towarowej
W dniu 30 grudnia Chimimport wykupił 62,6 proc. kapitału, czym zapewnił sobie 67 proc. udziałów z prawem do głosowania. Niezależnie od tego Centralny Bank Kooperacyjny (CCB), który jest częścią Chimiportu, posiada udziały, dzięki którym procent udziałów holdingu wzrasta do 75. Zdaniem Chimiportu zakup udziałów odbył się za zgodą Państwowej Komisji ds. Giełd Towarowych i Rynku Hurtowego. (capital.bg)

4 stycznia 2012 r.,
Bezlitosne państwo
Według danych Ministerstwa Finansów, 60 proc. bułgarskich powiatów weszło w Nowy Rok z długami w wysokości ok. 200 mln lw (ok. 456 mln zł), które utrzymują się od kilku lat. W październiku ubiegłego roku ogólna kwota długów wynosiła 209,5 mln lw (ok. 478 mln zł). Zdaniem ekspertów w Mnisterstwa powodem takiego stanu jest tendencja wzrostowa zadłużeń i zmniejszanie się kapitału mającego je obsługiwać. Ponadto rząd zapowiedział, że nie będzie wspomagał zadłużonych powiatów i wezwał je do większej oszczędności. (Kapital Daily)

Elektrownie cieplne Kowaczkiego
Protekcjonalny stosunek rządu Bojko Borisowa do elektrowni Christo Kowaczkiego będzie kosztował społeczeństwo więcej, niż przypuszczano. Okazuje się, że elektrownia „Brikel”, która dawno powinna być zamknięta jako główna przyczyna zanieczyszczeń, jest powodem wniosku złożonego przez Państwowy Holding Energetyczny (NEK) w sprawie podwyżki cen energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo energetyczne domaga się wzrostu cen o 4,5%, ze względu na obowiązek kupowania drogiej energii elektrycznej z „Brikel”. Jeśli Państwowa Komisja ds. Regulacji Energetycznej i Wodnej (DKEWR) przyjmie wniosek, podwyżka spowoduje wzrost cen energii elektrycznej w całym łańcuchu dostaw aż do odbiorców końcowych. Elektrownia, doniedawna własność Kowaczkiego, obecnie spółka offshore z siedzibą na Seszelach, sprzedaje NEK-owi energię za 156,27 lw (ok. 356,3 zł) za MWh. Dla porównania energia z wyremontowanej elektrowni „Marica Iztok 3” kosztuje około 107 lw (ok. 244 zł) za MWh, a z elektrowni atomowej „Kozłoduj” 50 lw (ok. 114 zł) za MWh. (segabg.com)

3 stycznia 2012 r.,
Biedna prowincja
Różniece regionalne w Bułgarii rosną zamiast się zmniejszać, mimo wykorzystywania funduszy europejskich. Najbiedniejszymi regionami kraju są północno-zachodni i północno-środkowy. Rząd obiecuje do 2015 r. poprawę warunków w regionach najbiedniejszych, co jednak wymaga dużych nakładów finansowych. Decyzja ta została zawarta w zaktualizowanym planie wykonawczym Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego w okresie 2011 – 2015, która ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionów i porgramowania środków europejskich w okresie 2014 – 2020. Dokument został przyjęty bez żadnej prezentacji pod koniec ubiegłego roku. (segabg.com)

Diankow ponownie zaapelował do banków o obniżenie odsetek
Minister przekonuje, że obniżenie odsetek będzie korzystne dla bułgarskiej dospodarki. Jednym z pierwszych zadań Diankowa w nowym roku mają być rozmowy z przedstawicielami sektora bankowego i regulatora Bułgarskiego Banku Narodowego (BNB) w ramach trójstronnej rady. (capital.bg)

2 stycznia 2012 r.,
Giełda wstrzymała współprace z ponad 30 firmami
Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych wstrzymała obrót akcjami 33 spółek publicznych, ze względu na brak wniesienia należnych opłat na rzecz operatora. Wśród ukaranych są niedziałający od lat zakład „Chimico”, zarządzane przez Nikołaja Banewa „Polimeri” i „AKB Corporation” oraz zakład przetwórstwa mięsnego „Mecom” Stefana Rajczewa. Działanie Giełdy ma charakter tymczasowy, przy czym pod koniec tygodnia ogłosiła ona, że wznawia obroty akcji dwóch spółek. Akcje większości spółek rzadko podlegają transkacjom. (capital.bg)

Budowa „South Stream” rozpocznie się w 2012 r.
Budowa gazociągu „South Stream” rozpocznie się już pod koniec 2012 roku i zakończy się w grudniu 2015 r. Środki na odcinek podmorski mają wynieść 10 mld EUR. Rosja nadal prowadzi negocjacje z Ukrainą, która wyceniła swój odcinek na 20 mld EUR i żąda obniżki ceny gazu do 9 mld dolarów rocznie przy wejściu Gazpromu do systemu. (klassa.bg)

Opracowała Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE