Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 2 – 8 lipca 2012 r.

Bułgaria: 2 – 8 lipca 2012 r.

Nowe obligacje na pokrycie długów

Z dniem 2 lipca 2012 r. Bułgaria weszła na międzynarodowe rynki finansowe z obligacjami, których łączna kwota opiewa na 1,8 BGN (3,9 mld PLN). Transakcją kierują banki Raiffeisen International, BNP Paribas oraz HSBC. Obligacje te zostały wyemitowane w celu pokrycia długów zaciągniętych w latach 2001-2005, za kadencji premiera Symeona Sakskoburggotskiego. Prognozowany dochód płynący z obligacji ma wynieść 4,5%, choć nie wyklucza się, że może osiągnąć aż 5%. (novonite.bg, mediapool.bg, econ.bg, moodys.com)

 

KE przyjęła wniosek Bułgarii o przedłużenie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2

W piątek Komisja Europejska zatwierdziła wnioski Bułgarii, Rumunii i Czech o przedłużenie terminu korzystania z bezpłatnych uprawnień w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami (EU ETS) po 2012 roku. Komisja przyjęła te postanowienia zgodnie z przepisami, pozwalającymi wybranym państwom na skorzystanie z możliwości odstąpienia od ogólnie przyjętych zasad, zgodnie z którymi od 2013 roku sektor energetyczny powinien zakupić swoje uprawnienia do emisji drogą przetargową lub rynkową. Komisja przyjęła również wnioski złożone przez Cypr, Estonię i Litwę. (actualno.bg, inews.bg)

 

Fitch potwierdził ratingi bułgarskich banków

Rating na poziomie BBB+ zachowały Societe Generale Express Bank AD, Allianz Bank Bulgaria AD, określone jako banki ze stabilną perspektywą,  MKB UnionBank AD z perspektywą negatywną, a także ProCredit Bank na poziomie BB+ z perspektywą stabilną. Zdaniem agencji ratingowej fakt, że akcjonariuszami większościowymi instytucji bankowych są ich banki macierzyste, gwarantuje im stabilność i łatwiejsze uzyskanie pomocy w razie problemów finansowych. Fitch nie wyklucza możliwości, że akcjonariusz większościowy MKB UnionBanku, BayernLB po odsprzedaniu rumuńskiego oddziału będzie chciał sprzedać również oddział w Bułgarii. Natomiast Allianz Bank Bulgaria jest jedynym oddziałem w regionie, którego grupa nie zlikwidowała. Sprzedaż oddziału w Bułgarii zależy od jego osiągnięć. (klassa.bg)

 

Bank TBI oferuje korzystne kredyty na rozwój obszarów wiejskich

Bank we współpracy z Funduszem Państwowym podpisał umowę o finansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dokument obejmuje okres do końca 2013 r. Finansowane będą projekty o charakterze inwestycyjnym, beneficjentami zaś będą rolnicy, gminy, kooperacje i inne organizacje znajdujące się na obszarach wiejskich.

Oprocentowanie roczne kredytów inwestycyjnych ma wynosić 7%. Kwoty kredytów mogą wynieść maksymalnie do 500 tys. BGN (1,08 mld PLN), a na ich spłatę (w terminie do 60 miesięcy) kredytobiorcy będą mogli przeznaczyć dotacje otrzymane z Funduszu bez obowiązku ponoszenia opłat za wcześniejszą spłatę kredytu. (monitor.bg)

 

Prywatyzacja Fabryki Maszyn Wazowa „SOPOT”

Jak podaje bułgarski minister gospodarki Deljan Dobrew, we wtorek (10.07) rozpocznie się prywatyzacja FMW „SOPOT”. Szczegóły przedsięwzięcia zostaną opisane w „Dzienniku ustaw”. Aż 20% akcji spółki można nabyć poprzez bezgotówkowe formy płatności. Nowy właściciel będzie zobowiązany do spłaty wszystkich długów publicznych „SOPOTU”, a także zachowania dotychczasowej działalności fabryki przez co najmniej 5 najbliższych lat.

Rząd Bułgarii zapewnia zainwestowanie w FMW „SOPOT” 1 mln BGN (ok 2,3mln PLN) na pokrycie zaległych wypłat pracowników przedsiębiorstwa. (monitor.bg, news.ibox.bg)

 

Wzrost przemysłu

W maju br. indeks wzrostu przemysłu skoczył o 0,9% w stosunku do kwietnia, pokazują wstępne dane NSI. Przemysł wydobywczy odnotował wzrost w wysokości 2,6%, elektroenergetyczny – 1,9%, przemysł przetwórczy – 0,5%. W obrębie przemysłu przetwórczego produkcja wyrobów chemicznych wzrosła o 22,8%, wyrobów metalowych (bez maszyn i wyposażenia) – 14%, przemysł drzewny zarejestrował wzrost w wysokości 12,3%, produkcja mebli – 12%. Spadek odnotowano w produkcji metali podstawowych (15,2%), w przemyśle tekstylnym bez odzieży (5,9%), w produkcji odzieży (3,8%).

W skali roku wzrost odnotowano m.in. w produkcji przemysłowej (3,9%), spadek natomiast w przemyśle wydobywczym (13,1%) oraz w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej (7%). (econ.bg)

 

350 mln BGN potrzebne na budowę drogi do Dunaw Most 2

Kwota ta jest niezbędna do pokrycia kosztów budowy drogi na odcinku Widin – Wraca, łączącej te miasta z mostem granicznym Dunaw Most 2, między Bułgarią a Rumunią. Na razie jeszcze nie opracowano projektu budowy. Początkowo koszty realizacji miały zostać pokryte w ramach ISPA, obecnie jednak obowiązek ten spadnie na PO „Transport”. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2014 r., kiedy wejdzie w fazę realizacji nowy okres programowy 2014 – 2020. (monitor.bg)

 

Obniżka stóp procentowych na rynku kredytów hipotecznych

Stopy procentowe mogą zostać obniżone w ciągu najbliższych 2 – 3 miesięcy. Zdaniem ministra finansów Simeona Diankowa przyczyną jest niskie oprocentowanie roczne (4,5%) wyemitowanych euroobligacji. Obniżka ma objąć nowe kredyty hipoteczne. (klassa.bg)

 

Prezentacja bułgarskich win w USA i Chinach

Już wkrótce Bułgaria wraz z Grecją będzie miała możliwość promocji swoich win w trzech krajach spoza UE. Przedsięwzięcie, którego budżet wynosi ponad 4,6 mln EUR, finansowane jest w ramach nowego projektu, zatwierdzonego 28 czerwca decyzją Komisji Europejskiej. Uczestniczące w projekcie bułgarskie firmy będą musiały rocznie wpłacać 25 tys. BGN (ok. 54 tys. PLN) wkładu własnego. W ramach projektu, producenci wina otrzymają m. in. możliwość uczestnictwa w akcjach promocyjnych, wystawach, i spotkaniach biznesowych.

Na wszystkie projekty przeznaczono 25 mln EUR. (klassa.bg, investor.bg, 24chasa.bg, novinar.bg, regal.bg)

 

Prezydent Rosen Plewneliew z wizytą w Berlinie

W poniedziałek prezydent Rosen Plewneliew wraz z ministrem Delianem Dobrewem uczestniczyli w otwarciu Business Forum w Berlinie (Niemcy), poświęconym sferze gospodarki, w którym uczestniczyli przedstawiciele z Bułgarii i Niemiec. Prezydent odwiedził również Niemieckie Centrum Technologiczne Adlershof oraz zaprosił specjalistów pracujących w Centrum do uczestnictwa w pracach nad projektem bułgarskiego „Sofia Tech Park”. (btvnews.bg, investor.bg, actualno.bg)

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE