Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 22 – 28 października 2012 r.

Bułgaria: 22 – 28 października 2012 r.

Budowa Dunaw Most II ukończona

Nową konstrukcję łaczącą brzegi Dunaju na wysokości miast Calafat i Widin uroczyście otworzyli premierzy Rumunii i Bułgarii – Victor Ponta i Bojko Borisow, oraz komisarz Unii Europejskiej ds. rozwoju regionalnego Johannes Hahn. Na razie most będzie dostępny tylko dla ruchu pieszego. Koszt konstrukcji wyniósł 253 mln EUR, które pokryte zostały ze środków programu ISPA, w ramach Funduszu Spójności (70 mln EUR dla strony bułgarskiej i 34 mln EUR dla strony rumuńskiej), pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (70 mln EUR). Wkład własny Bułgarii to 60 mln EUR, Rumunii zaś – 33 mln EUR. Ponadto uzyskano środki z niemieckiego banku KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) – 2 mln EUR w formie pomocy i 18 mln EUR w formie pożyczki, i Francuskiej Agencji ds. Rozwoju – 5 mln EUR.

 

Bułgarsko-brytyjskie Memorandum w sprawie zatrudnienia i polityki społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, Totju Mładenow wraz Ministrem Departamentu Zatrudnienia i Emerytur Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Markiem Hobanem podpisali w Londynie Porozumienie o Współpracy w Dziedzinie Pracy i Polityki Społecznej, które zobowiązuje oba kraje do współpracy w dziedzinie zatrudnienia, zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi, systemu emerytalnego, opieki socjalnej i dialogu społecznego.

 

Eurostat: Bułgaria na 2 miejscu w UE pod względem najniższego długu publicznego

Bułgaria zajmuje drugie miejsce pod względem najniższego długu publicznego wśród krajów UE, pokazują dane Eurostatu za drugi kwartał br. Zgodnie z danymi dług Bułgarii wynosi 16,5% PKB. Na pierwszym miejscu uplasowała się Estonia z długiem w wysokości 7,3% PKB. (bia-bg.com)

 

Prywatyzacja WMZ – Sopot bliska realizacji

Troje kandydatów zgłosiło chęć wykupienia fabryki maszyn WMZ-Sopot – Emko OOD, Dunarit AD i Sage Consultants AD. W tej chwili są oni po wstępnej weryfikacji, do końca listopada mają złożyć wiążące oferty oraz dokumenty poświadczające, że odpowiadają na wymagania postawione w dokumentacji przetargowej. Informację ogłosił dyrektor wykonawczy Agencji Prywatyzacji (APSK) Emil Karanikołow. (capital.bg, klassa.bg)

 

EBOiR: Zmiana prognoz PKB dla Bułgarii i Bałkanów

Po ostatnim obniżeniu prognoz wzrostu gospodarczego państw bałkańskich przez MFW, redukcji dokonał także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Przyczyną zmian oczekiwań EBOiR wobec gospodarek krajów bałkańskich jest wciąż słaba kondycja krajów strefy euro, co bezpośrednio oddziałuje na gospodarki z nimi powiązane. Według prognozy Bułgaria będzie jedynym krajem, dla którego prognoza nie została zmieniona. W przypadku Turcji EBOiR spodziewa się wzrostu. Spadek natomiast czeka pozostałe państwa Półwyspu Bałkańskiego.

 

Certyfikat ministra gospodarki dla szpitala Nadeżda

Minister gospodarki Deljan Dobrew wręczył Szpitalowi Chorób Kobiecych Nadeżda Certyfikat Inwestora Klasy A za inwestycję 8 mln BGN (ok. 17 mln PLN) w podwyższenie standardu opieki ginekologiczno-położniczej, a także w sprzęt pozwalający na  dokonywanie specjalistycznych diagnostyk. Certyfikat znacząco skróci wszystkie administracyjne procedury, których dopełnienia wymaga inwestycja. Państwo przeznaczyło również 200 tys. BGN (ok. 424 tys. PLN) na wybudowanie drogi dojazdowej do szpitala oraz chodnika przed nim.

 

Centrum rozrywki w sercu Bałkanu

W ramach akcji „Turystyka bez sezonów” (Turistika bez sezoni), mającej na celu promocję Bułgarii również poza sezonem turystycznym, od połowy września trwają prace nad budową parku rozrywki w pobliżu jaskini Ledenika, stanowiącej jedną z największych atrakcji Bałkanu Wraczańskiego (pn.- zach. Bułgaria). Roboty budowlane potrwają do przyszłych wakacji. Wartość projektu, realizowanego z funduszy UE w ramach programu „Rozwój Regionalny” wynosi ponad 5 mln BGN (ponad 10 mln PLN).

 

Skarb Państwa żąda co najmniej 104 mln BGN za udziały w CEZ

Proponowana cena sprzedażowa za akcję w CEZ Bulgaria ma wynieść minimum 1415 BGN (ok. 3000 PLN), a za akcję CEZ Elektro – 8660 BGN (18 359 PLN). Wartość nominalna akcji wynosi 10 BGN (21,2 PLN), aukcja ma się rozpocząć 29 października br. Jeśli obie spółki zostaną sprzedane w całości, Skarb Państwa wzbogaci się o 104,3 mln BGN (221,12 mln BGN). Pieniądze ze sprzedaży w formie dywidendy mają zasilić budżet państwa. (capital.bg)

 

Ceny mieszkań spadły o 2,2% r/r

Odnotowano kolejny spadek cen mieszkań w trzecim kwartale br. Ceny spadły o 2,2% r/r, przy czym w poprzedzającym kwartale spadek wyniósł 0,5%. Obecnie najtaniej można kupić mieszkanie w Kjustendił, Montanie, Pazardżiku, a najdrożej nadal w Warnie i Sofii oraz Burgas. Dane pochodzą z Krajowego Urzędu Statystycznego (NSI). (capital.bg)

 

Bułgaria w rankingu „Doing Business”

W ostatnim rankingu „Doing Business”, przygotowanym przez Bank Światowy, Bułgaria znalazła się na 66 pozycji spośród 185 państw. Odnotowano spadek o dwa miejsca w porównaniu z rokiem ubiegłym i jednocześnie pogorszenie się warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Spadek dotyczy większości obszarów objętych rankingiem, tj. założenia działalności, pozwolenia na budowę, podciągnięcia instalacji elektrycznej, dostępu do kredytów, płacenia podatków. Lepsza jest natomiast sytuacja w przypadku handlu zagranicznego, egzekwowania umów, procedury upadłościowej.

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE