Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 23-29 kwietnia 2012 r.

Bułgaria: 23-29 kwietnia 2012 r.

29 kwietnia 2012 r.

Automaty zamiast kantorów

Wymiany waluty będzie już można dokonać w specjalnych automatach przypominających bankomaty. Takie zmiany przewiduje nowe rozporządzenie o wymaganiach dotyczących działalności kantorowej, przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Prócz dolarów i euro będzie można wymieniać waluty innych krajów, nie wiadomo jednak jeszcze których. O tym będą decydowali sami handlowcy. Przed wypłatą na ekranie będzie się wyświetlał aktualny kurs i równowartość wybranej sumy w lewach. Ministerstwo Finansów przewidziało limit, który będzie wynosił do 2000 BGN (4280 PLN). Nie wiadomo jeszcze w jaki sposób maszyny będą odróżniać banknoty fałszywe od prawdziwych. (econ.bg)

 

28 kwietnia 2012 r.

Prista Oil planuje budowę zakładu w Rosji

Bułgarski koncern Prista Oil Holding planuje wybudować w Republice Tatarstanu pierwszy w Federacji Rosyjskiej zakład regeneracji olejów przepracowanych. Zakład będzie zajmował się przetwórstwem 43 tys. ton oleju rocznie, z których zostanie wyprodukowanych 30 tys. ton wysokojakościowego oleju. Według słów dyrektora generalnego Tatneftchiminvest Holding Rafinata Jarulina, firma Tatneft wchodząca w skład holdingu, wyraziła gotowość udziału w budowie zakładu. Prezydent Tatarstanu Rustam Minnichanow wyraził zgodę na budowę i zaproponował lokalizację zakładu w specjalnej strefie ekonomicznej Alabuga. (capital.bg)

 

Memorandum z BEH na dostawy gazu ziemnego z Azerbejdżanu

Podczas dwudniowej wizyty premiera Bojko Borisowa w Baku podpisano Memorandum z Państwową Spółką BEH o współpracy dostaw gazu ziemnego do Bułgarii, co zapewni temu krajowi dywersyfikację źródeł gazu od 2014 roku. Premier zapowiedział, że będzie prowadził rozmowy z Radą Ministrów UE, aby wyraziła zgodę na budowę interkonektora między Bułgarią a Turcją, a także  z premierem Turcji i przewodniczącym Komisji Europejskiej. Dziei temu projektowi z pomocą bułgarskiego systemu przesyłowego, do UE trafi 10 mld sześć. gazu ziemnego rocznie. (investor.bg, dnevnik.bg, dnes.bg)

 

27 kwietnia 2012 r.

O 700 tys. ton mniej zboża w bieżącym roku

Sofijska Giełda Towarowa spodziewa się tegorocznych zbiorów zbóż w wysokości 3,1 mln ton, czyli o 700 tys. ton mniej niż w roku ubiegłym. Powodem spadku produkcji jest mroźna zima. Jednakże szef giełdy Wasił Simow zapewnia, że nie istnieje niebezpieczeństwo deficytu, gdyż produkcja zboża w Bułgarii przewyższa zapotrzebowanie konsumentów. (monitor.bg)

 

Wyższe dochody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Według danych z raportu bułgarskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (NOI), dotyczących I kwartału 2012 r., wypłaty emerytur wyniosły o 19,2 mln BGN (ok. 41 mln PLN) mniej niż planowano. Wydatki na renty, zasiłki dla bezrobotnych i urlopy macierzyńskie były niższe o 3 mln BGN (ok. 6,41 mln PLN). W marcu br. do instytucji wpłynęły środki (większe o 1% niż w zaplanowanym budżecie) w wysokości 895,5 mln BGN (ok. 1,9 mld PLN), stanowiące 23,1% rocznych dochodów. Natomiast łączna suma wydatków instytucji wynosi ok. 2,1 mld BGN (ok. 4,49 mld PLN), jednak kwota ta jest niższa o 25,9 mln BGN (ok. mln PLN) niż w zaplanowanym budżecie. (econ.bg, bnr.bg)

 

26 kwietnia 2012 r.

Bulgartabac wchodzi na rynek w Dubaju

Bulgartabac otworzył spółkę zależną w Dubaju, wynika z oświadczenia przedsiębiorstwa do Komisji Nadzoru Finansowego. Jej nazwa to Bulgartabac Trade, a rozpocznie ona działalność kapitałem w wysokości 103 tys. EUR. Własność przedsiębiorstwa została podzielona pomiędzy Bulgartabac Holding i Bulgartabac Trading, które posiadają odpowiednio 60% i 40% udziałów. Celem nowej firmy jest kierowanie i redystrybucja produktów eksportowanych do regionu Azji Wschodniej. W ostatnich latach holding odnotował znaczny wzrost sprzedaży na Bliskim Wschodzie – 115% w roku 2010 i 25% wzrostu w 2011 roku. (standartnews.com)

 

Centra handlowe w 2012

W bieżącym i przyszłym roku ma zostać otwartych około 10 nowych centrów handlowych, co zwiększy obszar powierzchni komercyjnych o 600 000 m2. Dotychczas Bułgaria była na ostatnim miejscu w Europie pod względem ich dostępności, obliczanej w jednostkach powierzchni przestrzeni handlowych na 1000 mieszkańców. Wraz z zakończeniem budowy nowych obiektów w 2013 roku wskaźnik ten wyniesie 306 m2. Aktualnie liderem w tej klasyfikacji jest Warna (361 m2), Sofia po realizacji wszystkich rozpoczętych projektów będzie na miejscu drugim; kolejne pozycje zajmują: Ruse, Stara Zagora i Płowdiw. Niektóre centra handlowe zmienią profil sprzedażowy, wprowadzając węższą specjalizację – powstaną pierwsze tematyczne domy towarowe. (investor.bg, zdjęcie: briz15.com)

 

25 kwietnia 2012 r.

Rząd przeznaczy kolejne 85 mln BGN na budowę dróg

Dodatkowe 85 mln BGN (181,9 mln PLN) zasili budżet Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Środki te zostaną przeznaczone na budowę nowych dróg i remont już istniejących. Część funduszy pójdzie na remont autostrady Marica na odcinku Ljubimec- Swilengrad, a także na budowę 8,2 km odcinka autostrady Hemus przy węźle w kierunku Silistry. Wartość budowy odcinka została oszacowana na 37,9 mln BGN netto (81,106 mln PLN). (novinar.bg)

 

Współpraca turystyczna Bułgarii i Macedonii

Bułgarskie Ministerstwo Gospodarki, Energetyki i Turystyki (MIET) oraz macedońskie Ministerstwo Gospodarki ustaliły na spotkaniu w Skopju, że we wrześniu w Bułgarii odbędzie się spotkanie bułgarskich i macedońskich ekspertów do spraw turystyki, którzy omówią możliwości ustalenia wspólnego turystycznego produktu. Wizyta w stolicy Macedonii odbyła się w ramach międzynarodowych targach „Skopje Travel Market 2012”, których Bułgaria jest partnerem. Bułgarska delegacja przygotowała prezentację „Bułgaria Was oczekuje”, przedstawiającą kraj jako kierunek oferujący całoroczne formy wypoczynku i rekreacji, począwszy od pobytu w kurortach nadmorskich, poprzez narciarstwo, turystykę kulturową i historyczną, golfową, balneologiczną, SPA i wellness do turystyki kulinarnej, ekologicznej oraz agroturystyki. (touristmedia.info, eragrupa.mk)

 

24 kwietnia 2012 r.

APSK przełożyło termin rozpatrzenia transakcji sprzedaży BDŻ – Przewozy Towarowe

Rada Nadzorcza Agencji Prywatyzacji (APSK) przełożyła termin rozpatrzenia projektu transakcji sprzedaży BDŻ – Przewozy Towarowe, gdyż członkowie Rady zażądali od kilku resortów dodatkowych dokumentów potrzebnych do wydania decyzji. Chodzi przede wszystkim o legalność transakcji, gdyż „Przewozy Towarowe” są wystawione na sprzedaż jako osobny element BDŻ, tłumaczy APSK. Warunkami udziału inwestorów w transakcji są kapitał w wysokości 25 mln EUR i zarządzanie aktywami o wartości 1 mld EUR rocznie w ciągu ostatnich 3 lat. Od inwestorów strategicznych wymaga się, aby posiadali 500 mln EUR w ostatnich trzech latach. Analiza finansowa oceniła wartość BDŻ – Przewozy Towarowe na 300 mln BGN (642 mln PLN). (klassa.bg)

 

Niski wskaźnik absorpcji eurofunduszy w Bułgarii

Jeśli Bułgaria nie chce utracić setek milionów euro w przyszłym roku, powinna potroić tempo absorpcji funduszy unijnych, donosi dziennik Sega. Najbardziej krytyczna sytuacja jest z PO „Środowisko”. Jeżeli Ministerstwo Środowiska nie chce utracić niewykorzystanych funduszy, musi w przyszłym roku przedstawić Komisji Europejskiej raport opiewający na sumę 667,7 mln EUR. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2013 roku musi przedstawić raport na kwotę 716 mln EUR z PO „Rozwój Regionalny”, gdzie w tym roku ta kwota ma wynosić 300 mln EUR. Limit roczny dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej będzie 2,3 razy wyższy niż przewidywano w 2012 roku – 590 wobec 229 mln EUR. W tym sektorze PO „Kapitał Ludzki” pozostaje w tyle wobec innych projektów związanych z edukacją. Dla PO „Konkurencyjność” limit roczny na 2013 rok wynosi 608,7 mln EUR, zaś dla PO „Transport” – 837 mln EUR wobec 573 mln EUR przeznaczonych na realizację w 2012 roku. (dnevnik.bg, segabg.com)

 

23 kwietnia 2012 r.

Wielomilionowe straty w BDŻ

Ogromne zadłużenie, dwa razy węższe wydatki i prawie trzy razy większe straty wykazało skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa holdingowego „Infrastruktura Kolejowa” za rok ubiegły. Holding zakończył rok stratami w wysokości 117,5 mln BGN (251,45 mln PLN), przy 41 mln BGN (87,74 mln PLN) strat w 2010 roku. Przyczyną jest przede wszystkim duży spadek sprzedaży, przy jednoczesnym wzroście wydatków do 128 mln BGN (273,92 mln PLN). (capital.bg)

 

Spadek cen mieszkań o kolejne 0,4% od początku roku

O 0,4% spadły ceny mieszkań w Bułgarii w pierwszym kwartale, wynika z danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI). Średnia cena rynkowa w okresie styczeń-marzec wynosiła 883,9 BGN/m kw. (1 892 PLN) w stosunku do 887.6 BGN/m kw. (1899 PLN) pod koniec 2011 r. Spadek cen dotyczy 17 bułgarskich miast, w tym Wracy, Łowecza i Widynia. W 10 miastach odnotowano wzrost cen. Wśród nich znalazła się Sofia, gdzie w pierwszych trzech miesiącach ceny wzrosły średnio o 0,8% – z 1453 BGN/m kw. (3109 PLN) pod koniec ubiegłego roku do 1465 BGN/ mkw (3135 PLN). (capital.bg)

 

Spadek cen benzyny i oleju

Ceny za litr oleju napędowego i benzyny bezołowiowej spadły średnio o 0,02 BGN (0,04 PLN) po tym, jak Łukoil obniżył ceny fabryczne. Tym samym cena A95 wynosi 2,67 BGN za litr (5,71 PLN), A98 – 2,83 BGN (6,06 PLN), oleju – 2,63 BGN (5,63 PLN). (monitor.bg)

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE