Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 23 – 29 lipca 2012 r.

Bułgaria: 23 – 29 lipca 2012 r.

Zmiany w poszczególnych sektorach eksportu

Eksport w pierwszym kwartale br. wzrósł w sześciu sektorach, wynika z analizy przeprowadzonej przez Bułgarską Izbę Gospodarczą (BSK). Należą do nich sektor towarów spożywczych (o 10 mln BGN – 21,2 mln PLN) – żywność o 54 mln BGN (114,48 mln PLN), napoje o 13 mln BGN (27,56 mln PLN); rud metali (o 154 mln BGN – 326,48 mln PLN); produktów chemicznych (o 65 mln BGN – 137,8 mln PLN); produktów rolnych (o 13 mln BGN – 27,56 mln PLN); mebli i zabawek (o 49 mln BGN – 103,88 mln PLN). Jednak w skali r/r eksport odnotowuje spadek w wysokości 3,1%, osiągając 9 mld BGN (19,08 mld PLN). Największy spadek dotyczy sektora metali kolorowych (o 292 mln BGN – 619,04 mln PLN), paliw mineralnych (o 154 mln BGN – 326,48 mln PLN), maszyn (o 22 mln BGN – 46,64 mln PLN) i biżuterii (o 43 mln PLN – 91,16 mln PLN). (monitor.bg)

 

Zastój gospodarczy w Bułgarii

Wzrost PKB w drugim kwartale 2012 r. był bliski zera. Informacja ta pochodzi z najnowszego raportu Centrum Rozwoju Gospodarczego (CIR), który jak co roku ogłaszany jest na 2 tygodnie przed analizami Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI). Według szacunków NSI drobne, bo zaledwie o ok. 1%, ożywienie ma nastąpić w drugiej połowie roku. (capital.bg)

 

Rekordowe wyniki bułgarsko-rumuńskiego handlu

Łączna wartość wymian handlowych między Bułgarią a Rumunią w 2011 r. wynosi 3,545 mld EUR, w tym bułgarski eksport wyceniony został na prawie 2 mld EUR.  Dobre wyniki odnotowano również w stosunkach gospodarczych z Chinami: wartość towarów eksportowanych wycenia się na 210 mln USD, a importowanych – na 260 mln USD. (novinite.bg, news.expert.bg)

 

Poprawa klimatu biznesowego

Wskaźnik koniunktury gospodarczej wzrósł o 1,1 pkt. proc. m/m. Poprawę odnotowano przede wszystkim w przemyśle (o 1,9 pkt. proc.), budownictwie (o 1,6 pkt. proc.) i handlu detalicznym (o 1,4 pkt. proc.), spadek zaś w segmencie usługowym (o 1,6 pkt. proc.), wynika z danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI). Większy postęp wciąż ograniczają niepewność gospodarcza przedsiębiorców, niedostateczny popyt krajowy oraz konkurencja. (econ.bg)

 

Kolejne 11 mln BGN na modernizację gospodarstw

Dodatkowe 11 mln BGN (23,32 mln PLN) zostanie przeznaczonych na realizację łącznie 75 projektów w ramach działania 121 „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Przeważają projekty modernizacji produkcji ekologicznej (m.in. owoców, róż olejkodajnych i lawendy, orzechów laskowych, migdałów). Wśród projektów znalazły się również inwestycje w nowy sprzęt, modernizację szklarni, instalację systemów fotowoltaicznych, a przede wszystkim inwestycje w sprzęt do utylizacji odpadów zwierzęcych w celu spełnienia wymogów dyrektywy unijnej dotyczącej ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami azotanami. (klassa.bg)

 

Zastój na rynku nieruchomości

W okresie od kwietnia do czerwca ceny mieszkań skoczyły o 0,2% k/k. Natomiast w skali r/r indeks cen rynkowych wyniósł 97,4%, czyli odnotowując średni spadek cen o 2,6%. Obecnie średnio za metr kwadratowy trzeba zapłacić 885,3 BGN (1876,84 PLN), przy 883,8 BGN (1873,66 PLN) w poprzednim kwartale. W samej stolicy ceny mieszkań w ostatnich miesiącach spadły o 0,5% – z 1466,3 BGN/m kw. (3018,55 PLN) do 1457,3 BGN/m kw. (3089,48 PLN). (capital.bg, inews.bg)

 

Bułgaria na targach turystycznych w Berlinie

Ministerstwo Gospodarki Bułgarii przy współpracy z dwoma największymi niemieckimi touroperatorami: Thomas Cook i REWE Touristik, przygotowuje kampanię reklamującą bułgarską turystykę. Powstanie folder prezentujący nie tylko bułgarskie hotele, ale również wycieczki objazdowe czy miejsca SPA&WELLNESS. Projekt zostanie przedstawiony na berlińskich targach turystyki, zorganizowanych przez firmę Thomas Cook w dniach 2 – 3 listopada 2012 r., a także na targach w Salzburgu w dniach 24 – 28 października 2012 r. W obu wydarzeniach weźmie udział ponad 1500 biur podróży. Celem spotkań jest dyskusja o najnowszych trendach w turystyce, a także omawianie strategii działania ogólnoeuropejskiej branży turystycznej w roku 2013. (econ.bg)

 

Złe i restrukturyzowane kredyty sięgnęły 10 mld BGN

Łączna kwota złych i restrukturyzowanych kredytów wynosi obecnie 10 mld BGN (21,2 mld PLN), czyli 23,5% portfela sektora bankowego – wynika z danych BNB na koniec czerwca 2012 r. Zdaniem BNB kategoria ta nie jest jednoznacznym wskaźnikiem jakości portfela kredytów w systemie bankowym, gdyż zawiera zarówno kredyty niespłacane powyżej 90 dni, jak i kredyty renegocjowane. BNB nie podało informacji jaką część kategorii zajmują kredyty restrukturyzowane. (capital.bg)

 

Otwarcie drugiej linii sofijskiego metra już za miesiąc

Otwarcie nowej linii stołecznego metra odbędzie się pod koniec sierpnia, oświadczyła mer Sofii, Jordanka Fandykowa. Dopuszczone do regularnej eksploatacji pociągi to pierwsze z 18-stu pojazdów, które zostały zakupione w ramach unijnego programu operacyjnego „Transport” w związku z projektem rozszerzania linii metra. Jest to inwestycja o wartości 153 mln EUR. Nowe składy są nowoczesne, wysokiej jakości i energooszczędne. Zostały wyprodukowane przez współpracujące firmy z Japonii i Rosji. (infrastructure.bg, investor.bg)

 

Tydzień na Giełdzie

Na BFB w ostatni dzień tygodnia odnotowano głównie spadek notowań. Akcje SOFIX-u skoczyły o 0,18% do 308,62 pkt. BG40 odnotował spadek w wysokości 0,03% do 108,41 pkt. Spadek dosięgnął także indeksy BGREIT (o 0,32% do 74,01 pkt) i CGIX (o 1,91% do 77,41 pkt). Wzrost odnotował indeks BGTR30 (o 0,42% do 251,24 pkt). Dzienny obrót wyniósł 1,9 mln BGN (4,028 mln PLN). Z poszczególnych spółek wzrostem cen akcji mogła cieszyć się Sopharma (o 2,07% do 2,34 BGN za akcję – 4,96 PLN), spadek natomiast odnotował Centralny Bank Kooperacyjny (CKB), którego akcje można było kupić taniej o 3,95% (0,698 BGN za akcję – 1,479 PLN). Akcje m.in. Korporacyjnego Banku Handlowego (KTB) nie uległy większym zmianom i w sprzedaży wynosiły 79,99 BGN za akcję (169,58 LN). (econ.bg)

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE