Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 25.02 – 03.03.2013 r.

Bułgaria: 25.02 – 03.03.2013 r.

lewy

Problem z przewozem towarów importowanych z Bułgarii do Kosowa

Bułgaria nie wywiązuje się z umowy międzynarodowej o transporcie towarów, zawartej z Kosowem. Tym samym kosowscy przewoźnicy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych opłat, które umowa miała znieść. W tym celu przewodniczący Kosowskiej Izby Gospodarczej (OEK) Safet Gërxhaliu wystosował pismo do władz Bułgarii o powzięcie odpowiednich działań na rzecz wdrożenia postanowień podpisanej umowy.

 

Rekord w wymianie towarów z Niemcami

Wymiana handlowa z Niemcami w 2012 r. wyniósł prawie 4,8 mld EUR, czyli o 6,6% więcej r/r. Import towarów z Niemiec sięgnął 2,6 mld EUR. Do podstawowych produktów wymiany należały maszyny, technologie informacyjne i części samochodowe. Natomiast eksport do Niemiec wyniósł 2,2 mld EUR, przy czym głównymi produktami eksportowymi były odzież, metale, maszyny, sprzęt elektryczny, technologie informacyjne, środki transportu specjalnego oraz towary rolne. (monitor.bg)

 

Rating dla BEH – BB+

Agencja ratingowa Fitch przyznała Bułgarskiemu Holdingowi Energetycznemu (BEH) rating kredytowy BB+ z perspektywą stabilną. Ocena została przygotowana na prośbę holdingu po tym, jak się okazało, że nie będzie on w stanie spłacić kredytu w wysokości 200 mln EUR, na budowę elektrowni AEC Belene z terminem zapadalności 10 maja br. (monitor.bg)

 

Spadek inflacji w styczniu 2013 r.

Inflacja w styczniu br. wyniosła 2,6%, pokazują ostatnie dane Eurostatu. Wskaźnik inflacji spadł o 0,2% m/m, wzrósł natomiast o 0,7% r/r. Według danych NSI inflacja w styczniu sięgnęła 4,4% w skali roku i 2,6% na podstawie zharmonizowanego indeksu cen konsumenckich (HICP) wyniosła ona 2,6%. (econ.bg)

 

Większy deficyt budżetowy

Saldo budżetowe w ramach Programu Konsolidacji Fiskalnej na zasadzie kasowej w styczniu wyniosło -536,5 mln BGN (1,137 mld PLN), wynika z danych MF. Dla porównania saldo w styczniu 2012 r. wynosiło -298 mln BGN (631,76 mln PLN). Powiększenie się dziury budżetowej jest spowodowane przede wszystkim wysokimi odsetkami, związanymi ze spłatą długu publicznego (293,4 mln BGN – 622,01 mln PLN). Rezerwa fiskalna na dzień 31 stycznia br. osiągnęła 4,1 mld BGN (8,692 mld PLN), przy minimum założonym w ustawie o budżecie państwowym w wysokości 4,3 mld BGN (9,116 mld PLN). (klassa.bg)

 

Moody’s przewiduje wyższy deficyt budżetowy Bułgarii

Zdaniem agencji Moody’s deficyt budżetowy Bułgarii wyniesie 1,8% PKB, czyli o 0,5% więcej niż założono w ustawie o budżecie państwowym. Bezpośrednią przyczyną ma być upadek bułgarskiego rządu, co może być niekorzystne dla zaufania konsumentów i inwestorów oraz dla procesów konsolidacji fiskalnej. (klassa.bg)

 

Wzrost bezrobocia spowolni rozwój gospodarczy kraju

W roku 2013 i 2014 Bułgarię czeka spowolnienie wzrostu gospodarczego, wynika z ostatniej prognozy KE. Przyczyną ma być pogłębiająca się niekorzystna sytuacja na rynku pracy, co z kolei ma być konsekwencją stagnacji w sektorze budowlanym i braku wykwalifikowanych kadr robotniczych. Na ten rok KE przewiduje wzrost bezrobocia do 12,2%, na kolejny zaś lekki spadek do 11,9%.

 

Bułgaria zwraca 23 tys. EUR

Bułgaria będzie musiała zwrócić do budżetu Unii Europejskiej 23 tys. EUR z funduszu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. KE wyjaśnia decyzję nieprawidłowościami w obrębie kontroli i dostarczania próbek. Oprócz Bułgarii na czarnej liście KE znalazły się m.in. Włochy (48,3 mln EUR), Hiszpania (40,6 mln EUR), Wielka Brytania (111 mln EUR).

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE