Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 26.03 – 01.04.2012 r.

Bułgaria: 26.03 – 01.04.2012 r.

1 kwietnia 2012 r.

Emisja euroobligacji za 950 mln EUR

Ministerstwo Finansów wyemituje euroobligacje o wartości 950 mln EUR. Zyski z emisji mają zostać przeznaczone na pokrycie części długu publicznego w styczniu 2013 r. Minister finansów Simeon Diankow poinformował, że euroobligacje zostaną wyemitowane do lipca ze względu na korzystne dla Bułgarii oprocentowanie w wymiarze 5,5%. (klassa.bg)

 

Dziura budżetowa zmniejszyła się o 185 mln BGN

Według danych Ministerstwa Finansów dziura budżetowa zmniejszyła się o 185,5 mln BGN (395,1 mln PLN) względem ubiegłego roku i wynosi 565 mln BGN (1203,45 mln PLN).

W 2011 r. dziura budżetowa wyniosła 2% PKB. Deficyt jest znacznie niższy od założonego w Planie Konsolidacji Fiskalnej (2,5%). (klassa.bg)

 

150 tys. USD na Instytut Konfucjusza na Uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie

Chińska organizacja państwowa, promująca chiński język i kulturę za granicą Hanban ma zapewnić 150 tys. USD na budowę drugiego w Bułgarii Instytutu Sinologii, ogłosił rektor Uniwersytetu im. Św. Św. Cyrylai i Metodego w Wielkim Tyrnowie (WTU), Płamen Legkostup.

Bułgarska delegacja, złożona z rektora WTU oraz lektora języka chińskiego i dyrektora Centrum Języka Chińskiego i Kultury, Iskry Mandowej, pojechała z wizytą do Chińskiej Republiki Ludowej. Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy dwustronnej z Chińskim Uniwersytetem Nauk o Ziemi w mieście Wuhan i porozumienia z organizacją Hanban o utworzenie Instytutu Konfucjusza w WTU, na wzór Instytutu Goethego czy Allianz Francais. (econ.bg)

 

31 marca 2012 r.

Wyższy próg na zamówienia publiczne

Parlament przyjął w drugim czytaniu zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Nowe zasady obejmą m.in. sektor budowlany, tj, jeśli kwota zamówienia wyniesie minimum 264 tys. BGN netto (562,32 tys. PLN) w Bułgarii i 1,650 mln BGN netto (3,515 mln PLN) za granicą. W przypadku zamówień związanych z dostawami, usługami i konkursami kwota minimalna będzie wynosiła 66 tys. BGN (140,58 tys. PLN) w Bułgarii i 132 tys. BGN (281,16 tys. PLN) za granicą.

W przypadku zamówień dla sektora obrony i bezpieczeństwa próg wynosi 4 mln BGN netto (8,52 mln PLN) dla zamówień budowlanych i 400 tys. BGN netto (852 tys. PLN) dla dostaw, usług i konkursów. (monitor.bg)

 

Rezerwa fiskalna na poziomie 3,8 mld BGN

Na dzień 29 lutego rezerwa fiskalna wynosiła 3,8 mld BGN (8,094 mld PLN), podało Ministerstwo Finansów.

Deficyt budżetowy wynosi 327,6 mln BGN (697,788 mln PLN). Oznacza to, że saldo budżetowe w porównaniu z lutym 2011 r. jest o prawie 200 mln BGN (426 mln PLN) niższe. (econ,bg)

 

30 marca 2012 r.

EVN Bulgaria zażądało podwyżki cen energii elektrycznej o 4,2%

Państwowa Komisja ds. Regulacji Energetycznej i Wodnej (DKEWR) zaproponowała zmiany cen za energię elektryczną w okresie lipiec 2012 – czerwiec 2013 r. EVN Bulgaria, które obsługuje Półudniowo-Wschodnią Bułgarię, zaproponowało podwyżkę w wysokości 4,2%, tłumacząc się średnią roczną inflacją w 2011 r. Pozostałe przedsiębiorstwa – E.ON i CEZ, nie podały jeszcze swoich ostatecznych propozycji.

Według DKEWR podwyżka nie może być wyższa niż 10%. (econ.bg)

 

Rosyjski gaz tańszy o 11%

Mimo rezygnacji z projektu budowy elektrowni jądrowej „Belene”, Bułgarii udało się wynegocjować w Moskwie 11% rabatu na gaz ziemny. Obniżka ma obowiązywać od 1 kwietnia do końca bieżącego roku. (capital.bg, econ.bg, btvnews.bg)

 

29 marca 012 r.

Niskie dochody bezpośrednim rezultatem słabej ochrony własności

Bułgaria znalazła się na 62. miejscu na świecie pod względem ochrony praw własności, pokazują badania wykonane przez Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową (IPI), Alliance „Property Rights” w Waszyngtonie i program Hernando de Soto Fellowship.

Zdaniem IPI niskie dochody w Bułgarii w dużej mierze wiążą się z niepewnością obywateli i firm oraz brakiem ochrony, którą państwo powinno im zapewnić. (capital.bg)

 

Bułgaria i Rumunia chcą przedłużenia zakazu sprzedaży gruntów rolnych cudzoziemcom

Bułgaria i Rumunia będą postulowały o przedłużenie o 2 lata okresu, w którym obowiązuje zakaz nabywania gruntów rolnych przez obywateli zagranicznych. Do momentu przystąpienia Bułgarii do UE cudzoziemcy nie mogli nabywać żadnej nieruchomości. Po akcesji zakaz został zmieniony i ograniczony tylko do gruntów rolnych na okres do 31 grudnia 2012 r.

Powodem postulatu obu krajów ma być niedostateczna gotowość bułgarskich i rumuńskich rolników do konkurowania z zagranicznymi inwestorami. (investor.bg, imoti.net)

 

28 marca 2012 r.

Poprawa klimatu biznesowego w marcu

Oczekiwania menedżerów w kwestii rozwoju biznesu w Bułgarii w najbliższych miesiącach się poprawiają. W marcu wskaźnik ogólny klimatu biznesowego skoczył o 2,3 punktu, pokazują dane Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI). Przyczyną skoku okazał się sektor usług, który odnotował znaczne zyski. (capital.bg)

 

Bułgaria wycofuje się z projektu „Belene”

Bułgaria oficjalnie rezygnuje z budowy elektrowni jądrowej „Belene”. W miejsce elektrowni jądrowej ma zostać wybudowana gazowa, zaś zamówiony i gotowy już reaktor dla „Belene” zostanie spłacony (pozostałe 140 mln EUR) i najprawdopodobniej wykorzystany jako siódmy blok elektrowni „Kozłoduj”. (dnevnik.bg, capital.bg, itar-tass.com, btvnews.bg)

 

27 marca 2012 r.

Spadek oprocentowania nowych kredytów

W lutym stopy procentowe prawie wszystkich rodzajów nowych kredytów spadły, pokazują dane Narodowego Banku Bułgarii (BNB). Nieznacznie wzrosły tylko odsetki od kredytów firmowych w BGN – średnio do poziomu 9,63%, w EUR zaś spadły do 9.47 %. Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych w BGN i EUR spadło odpowiednio do 11,98% i 9,77%. Koszty kredytów hipotecznych w BGN i EUR również spadły, osiągając poziom 7,88% i 8,09%. (capital.bg)

 

Plantatorzy tytoniu otrzymali 72 mln BGN dotacji

Rząd w porozumieniu z Państwowym Funduszem „Rolnictwo” wypłacił środki w wysokości blisko 72 mln BGN (154 mln PLN) plantatorom tytoniu, którzy w okresie 2007 – 2009 zostali nagrodzeni za ilość wyhodowanego tytoniu oraz nadal prowadzą działalność rolniczą. W porównaniu z rokiem poprzednim, dotacje zwiększyły się o ok. 3 mln BGN (ok. 6,3 mln PLN). (econ.bg)

 

Bułgaria: „Dunaw Most 2” gotowy do końca listopada

Drogowo-kolejowy most na Dunaju, łączący bułgarski Widyń i rumuński Calafat zostanie ukończony przed końcem listopada.

Obecnie stan realizacji przedsięwzięcia jest oceniany na 72%, jeżeli chodzi o infrastrukturę pomocniczą – 88%. Budżet przeznaczony na budowę został wykorzystany w 85%. „Dunaw Most 2” będzie częścią IV Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, mającego ułatwić transport między Bułgarią a Europą Zachodnią. (infrastructure.bg, dnes.bg)

 

26 marca 2012 r.

KZK zatwierdziła zakup elektrowni wiatrowych przez Łukoil

Komisja ds. Ochrony Konkurencji (KZK) poinformowała, że wydała zezwolenie rosyjskiemu LUKERG Renew na kupno trzech małych elektrowni wiatrowych w pobliżu Kawarny. Koncern ma zakupić Wind Park Kavarna East, Wind Park Kavarna West i K&S Energy. (capital.bg)

 

Bułgaria: Kredyty dla małych i średnich firm

Bułgarski Bank Rozwoju (BBR) podpisał umowę z sześcioma instytucjami finansowymi w sprawie udzielania kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom. Łączna ich kwota wyniesie 100 mln BGN (ok. 211 mln PLN), oprocentowanie będzie stałe przez cały okres spłaty i nie przekroczy 7%. Przedsiębiorstwa będą miały możliwość zaciągnięcia kredytu na 5 lat w wysokości do 2 mln BGN (ok. 4,20 mln PLN). Opłaty manipulacyjne i transakcyjne wyniosą maksymalnie 0,5%  rocznie.

Banki objęte programem to Unicredit Bulbank, Societe Generale Express Bank, Procredit Bank, MKB Unionbank, Allianz Bank oraz Bank Regionalny. W ciągu najbliższych dwóch tygodni do powyższych dołączy Raiffeisen Bank oraz Bank DSK. (capital.bg, dnevnik.bg)

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE