Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 28.05 – 03.06.2012 r.

Bułgaria: 28.05 – 03.06.2012 r.

3 czerwca 2012 r.

Projekty poprawy efektywności energetycznej finansowane ze środków Funduszu „Kozłoduj”

Realizacja projektów poprawy efektywności energetycznej o łącznej wartości 120 mln BGN (271,2 mln PLN) będzie finansowana ze środków unijnych w ramach Międzynarodowego Funduszu „Kozłoduj”. Taką decyzję podjęto podczas spotkania ministra gospodarki Deliana Dobrewa z donatorami Funduszu. W sumie 217 projektów z 66 gmin zostało zaakceptowanych i otrzyma dofinansowanie w  wysokości 35,5 mln EUR. Realizacja projektów ma ruszyć z początkiem przyszłego sezonu budowlanego. Fundusz, którego głównym celem jest zarządzanie środkami UE na zmniejszenie skutków wcześniejszej likwidacji czterech reaktorów elektrowni jądrowej „Kozłoduj”, przeznaczy na ten cel 15 mln EUR. (cross.bg)

 

Niższy deficyt budżetowy

W okresie od stycznia do kwietnia deficyt budżetowy Bułgarii wyniósł 217,1 mln BGN (490,65 mln PLN), czyli o 335 mln BGN (757,1 mln PLN) mniej niż w tym samym okresie roku 2011, wynika ze sprawozdania Ministerstwa Finansów. Do Skarbu Państwa wpłynęły środki w wysokości 8,53 mld BGN (19,277 mld PLN), czyli o 7,4% więcej niż w tym samym okresie 2011 r. Dochody z podatków bezpośrednich osiągnęły poziom 1,508 mld BGN (3,4 mld PLN), co stanowi 39,3% dochodów założonych w budżecie.  Dochody z podatków pośrednich z kolei wyniosły 3,401 mld BGN (7,686 mld PLN), czyli 29,9% założonych w planie rocznym. Wydatki państwa w ciągu ostatnich czterech miesięcy sięgnęły 8,754 mld BGN (19,784 mld PLN). Wzrost odnotowano głównie z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak i wydatków kapitałowych. (klassa.bg)

 

2 czerwca 2012 r.

Bułgaria na czwartym miejscu pod względem spadku cen nieruchomości w UE

W pierwszym kwartale br. Bułgaria znalazła się na czwartym miejscu pod względem spadku cen nieruchomości w UE. W okresie styczeń – marzec ceny spadły o 1,5%, czyli prawie tyle samo, co w Grecji i o 4,4% mniej niż w Irlandii. W skali roku wskaźnik cen spadł o 6,21%, czyli o 5,47% mniej niż w Grecji. (monitor.bg)

 

Greckie firmy przenoszą się do Bułgarii

Greckie firmy opuszczają rodzimy rynek dla niższych podatków i tańszej siły roboczej w Bułgarii, Rumunii i Albanii. Ponad jedna czwarta z 2800 greckich firm w Bułgarii zostało zarejestrowanych w ubiegłym roku, pokazują dane Krajowej Agencji Przychodów (NAP) w Sofii. Dla Bułgarii jest to korzystna sytuacja, gdyż im więcej greckich przedsiębiorstw w Bułgarii, tym więcej nowych miejsc pracy i większe zyski w budżecie państwa. (econ.bg)

 

1 czerwca 2012 r.

Powstaje nowa fabryka Łukoil Neftochim Burgas

Jesienią br. rozpoczną się negocjacje w sprawie obniżenia akcyz na paliwo sprowadzane do Bułgarii. Informację podał bułgarski minister finansów Simeon Diankow na oficjalnym rozpoczęciu budowy nowej burgaskiej fabryki hydrokrakingu, należącej do koncernu Łukoil. Otwarcie nowego zakładu zaplanowano na 2015 r., wysokość inwestycji zaś wynosi 1,5 mld USD. Podwykonawcami budowy, realizowanej zgodnie z zachowaniem wszelkich ekologicznych standardów, mają być wyłącznie bułgarskie przedsiębiorstwa. Według prognoz, fabryka stworzy ok. 2000 nowych miejsc pracy. Zgodnie z propozycją rządu Bułgarii, wysokość akcyz paliwowych powinna być proporcjonalna do wysokości PKB lub dostosowana do zdolności nabywczej obywateli danego kraju. Jeżeli pomysł zostanie zatwierdzony przez Komisję Europejską (co może nastąpić najwcześniej w 2013 r.), akcyzy dla Bułgarii znacznie spadną, a co za tym idzie – obniży się cena detaliczna paliwa. (monitor.bg, klassa.bg)

 

Bułgaria na 54. miejscu pod względem konkurencyjności

Bułgaria znalazła się na 54. miejscu pod względem konkurencyjności w świecie, pokazuje klasyfikacja Instytutu Rozwoju Zarządzania w Lozannie. Klasyfikacji zostało poddanych 59 krajów. Na czele klasyfikacji z kolei znalazły się Hong Kong i USA. Trzecia jest Szwajcaria. Na ostatnim miejscu uplasowała się Wenezuela. (econ.bg)

 

31 maja 2012 r.

Bułgaria nie jest gotowa na przyjęcie euro

Zdaniem Europejskiego Banku Centralnego, Bułgaria nie jest jeszcze gotowa na przyjęcie europejskiej waluty, gdyż nie spełnia wszystkich wymagań. W tej samej sytuacji znalazły się Czechy, Litwa, Łotwa, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja. Pod względem inflacji w okresie od kwietnia 2011 do marca 2012 r., Bułgaria wraz z Czechami i Szwecją znalazły się poniżej wartości odniesienia dla stabilności cen (3,1%). Pozytywną ocenę Bułgaria otrzymała za długoterminowe stopy procentowe (5,8% powyżej wartości odniesienia). Najniższą ocenę zarówno Bułgaria, jak i pozostałe wymienione kraje otrzymały za konwergencję prawną oraz rozbieżności w kwestii niezależności banków centralnych. (klassa.bg)

 

Mniejsze zyski w sektorze bankowym

W kwietniu br. sektor bankowy odnotował spadek zysków w skali roku. Pod koniec miesiąca całkowity wynik finansowy segmentu wyniósł 202,7 mln BGN (458,1 mln PLN), czyli o 5,23% mniej niż pod koniec kwietnia 2011 roku. Zyski z ostatniego miesiąca wyniosły 27 mln BGN (61,02 mln PLN), pokazują dane Bułgarskiego Banku Narodowego (BNB). Jednymi z przyczyn takiego stanu są coraz niższe dochody z odsetek, opłat i prowizji. (capital.bg)

 

30 maja 2012 r.

Międzynarodowe konsorcjum konsultantem w kwestii podziału NEK i ESO

Konsorcjum składające się z trzech zagranicznych (HoulihanLokey, White&Case, Entrea Capital) i jednej bułgarskiej firmy (Kambourov&Partners) przeprowadzi analizę podziału Systemowego Operatora Energetycznego (ESO) oraz Krajowego Przedsiębiorstwa Energetycznego (NEK), ogłosił Bułgarski Holding Energetyczny (BEH). Za usługę konsultingową bułgarska firma otrzyma 4,3 mln EUR. Termin przygotowania analizy wynosi 9 miesięcy. Pod koniec lutego KE zagroziła, że złoży pozew przeciw Bułgarii, jeśli ta nie doprowadzi do podziału dwóch operatorów, co jest jednym z wymagań Trzeciego Pakietu Liberalizacyjnego UE. (capital.bg)

 

Współpraca Bułgarii i Iraku

Premier Bojko Borisow podpisał z Irakiem kontrakt o wartości 150 mln BGN (339 mln PLN), podczas X Międzynarodowych Targów Sprzętu Obronnego „Hemus 2012”. Przedmiotem transakcji jest sprzęt wojskowy, wyprodukowany przez TEREM-Chan Krum z siedzibą w Tyrgowiszte. Niebawem pierwszych 500 pojazdów opancerzonych MTLB zostanie wysłanych do Iraku, gdzie zostaną przetestowane. Cena jednego pojazdu wynosi ok. 300 tys. BGN (678 tys. PLN). W planach bułgarski rząd ma podpisanie jeszcze jednego kontraktu opiewającego na kwotę 55 mln BGN (124,3 mln PLN). Obecnie ok. 4% rodzimej produkcji sprzętu wojskowego pozostaje na rynku krajowym. Pozostała część przeznaczona jest na eksport. (klassa.bg)

 

29 maja 2012 r.

Raport dotyczący postępu absorpcji funduszy unijnych

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów zostanie przedstawiony raport dotyczący postępu Bułgarii w absorpcji funduszy unijnych realizowanych w ramach siedmiu Programów Operacyjnych, tzw. „Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia”. Raport został sporządzony przez kierownika zespołu Michalisa Nikitaridisa i opiera się na danych z pierwszych lat wstąpienia Bułgarii do UE (2007 – 2009). Zawarte są w nim również zalecenia dotyczące poprawy pracy w związku z funduszami UE. W 2013 roku w sprawozdaniu, które Bułgaria dostarczy UE, powinna znaleźć się kwota 6,5 mld BGN (ok. 15,12 mld PLN), którą kraj powinien przeznaczyć na realizację Programów Operacyjnych. (dnevnik.bg)

 

Pentax otwiera zakład serwisowy w Płowdiwie

Po dwuletnich badaniach rynku w krajach Środkowej i Wschodniej Europy, japońska firma Pentax Life Care zdecydowała się na otwarcie centrum serwisowego urządzeń endoskopowych w Bułgarii. Zakład już został wybudowany w pobliżu jednej z dróg wjazdowych do Płowdiwu. Swoją działalność ma rozpocząć w drugiej połowie czerwca. Konsultantami były BARKAWI Management Consultants&Co oraz bułgarska Forton International. (capital.bg)

 

28 maja 2012 r.

Stabilna gospodarka według prognoz Moody’s

Według długoterminowego raportu sporządzonego przez agencję finansową Moody’s, rating Obligacji Skarbu Państwa Bułgarii jest stabilny, od kiedy w lipcu 2011 r. został podwyższony z „Baa3″ do „Baa2″. Deficyt budżetowy w ciągu następnych dwóch lat ma ulec znacznemu zmniejszeniu. Moody’s prognozuje 2% wzrost gospodarczy w latach 2012 – 2013. Zachowana jest płynność finansowa Bułgarii. W 2011 r. deficyt budżetowy PKB zmalał do 2,1% – w roku 2012 wynosił on 3,1%. Moody’s określa siłę finansową Bułgarii jako wysoką, dzięki stabilności gospodarczej i znacznie niższemu zadłużeniu w stosunku do krajów strefy euro. (novinite.com, econ.bg)

 

Poprawa klimatu biznesowego

Dzięki poprawie sytuacji w sektorze budowlanym, handlu detalicznego i usług w maju br. ogólny wskaźnik klimatu biznesowego w Bułgarii skoczył o 2,8 pkt w porównaniu do poprzedniego miesiąca, wynika z danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI). W przemyśle nie odnotowano większych zmian. W ciągu najbliższych trzech miesięcy eksperci przewidują lekką poprawę w sektorze, a także zwyżkę cen sprzedażowych. Wskaźnik złożony w budownictwie wzrósł o 1 pkt, wzrosła również liczba nowych zamówień  (wskaźnik bilansu podskoczył o 14,6 pkt). Mimo to eksperci oczekują obniżenia cen sprzedażowych w segmencie. Wskaźnik złożony w handlu detalicznym wzrósł o 10,3 pkt. Specjaliści przewidują podwyżkę cen w nadchodzących trzech miesiącach. Jednocześnie odnotowano obniżenie wskaźnika konkurencji w branży (o 9,6 pkt). Sektor usług odnotował wzrost o 1,8 pkt. Zwiększył się przede wszystkim popyt, mimo to eksperci zachowują pewną rezerwę w sowich ocenach na następne trzy miesiące. Ceny usług mają utrzymać się na tym samym poziomie. (econ.bg)

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE