Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 3 – 9 grudnia 2012 r.

Bułgaria: 3 – 9 grudnia 2012 r.

Ruszyła budowa Gazociągu Południowego

Ruszyła oficjalnie budowa Gazociągu Południowego, na uroczystości symbolicznego zespawania rur w Anapie (Rosja) był obecny prezydent FR Władimir Putin. Państwa bałkańskie, przez które będzie przebiegał gazociąg, podpisały projekty inwestycyjne w połowie listopada, jednak ich realizacja uzależniona jest od postanowień UE, która ma zdecydować o nadaniu Gazociągowi Południowemu statusu transgranicznej europejskiej sieci (TEN). Pozwoli to na uznanie inwestycji za projekt narodowy w państwach, które będzie obejmować. Za taki została ona już uznana w Bułgarii i RS (BiH).

 

Bułgaria w rankingu Transparency International

Organizacja Transparency International opublikowała w środę Indeks Percepcji Korupcji na świecie. Bułgaria zajęła 75 miejsce na 176 krajów zawartych w rankingu, awansując tym samym o 11 miejsc. Przed nią znalazły się Macedonia (61 miejsce), Chorwacja (62 miejsce), Czarnogóra (66 miejsce), Bośnia i Hercegowina (72 miejsce). Za Bułgaria natomiast uplasowały się Serbia (80 miejsce), Grecja (94 miejsce) oraz Kosowo (105 miejsce).

 

Czeska spółka zostanie konsultantem ds. prywatyzacji BFB

Czeska firma Patria Corporate Finance będzie pośredniczyć w sprzedaży Bułgarskiej GPW (BFB) i Centralnego Depozytariusza (CD), ogłosiło radio Darik. Umowa z Agencją Prywatyzacji już została podpisana. Przed wystawieniem spółek na sprzedaż, firma musi przygotować analizę stanu prawnego BFB i CD, ocenę prywatyzacyjną oraz napisać memorandum informacyjne. Procedura prywatyzacyjna ma wystartować 26 września 2013 r. W przetargu mogą brać udział tylko duzi operatorzy giełdowi i alianse strategiczne. Warunkiem udziału operatorów giełdowych jest średni obrót miesięczny w wysokości 2 mld BGN (4,22 mld PLN) za okres styczeń 2010-grudzień 2011. (klassa.bg)

 

Ambitne plany dotyczące inwestycji zagranicznych

Minister gospodarki, energetyki i turystyki Delian Dobrew, podczas dorocznego spotkania przedstawicieli biznesu i administracji publicznej ogłosił, że przyszłorocznym celem rządu jest osiągnięcie pułapu 3 mld EUR w ramach projektów dotyczących inwestycji zagranicznych. Według ministra poprzez Programy Europejskie (głównie Konkurencyjna Gospodarka), które wspierają innowacje, Bułgaria będzie miała szansę otrzymać nawet 1,5 mld BGN (ok. 3,1 mld PLN) dotacji. Jednak do osiągnięcia zamierzonego celu, potrzebne są przede wszystkim zmiany w reformach (m. in. w Ustawie o promocji inwestycji), które ułatwią przedsiębiorstwom działalność.

 

Niewielki wzrost w sektorze bankowym

Mimo względnie słabego kredytowania, bułgarski sektor bankowy zanotował słaby wzrost w skali rocznej, wynika z danych Krajowego Urzędu Statystycznego (NSI) na koniec października 2012 r. Zyski systemu bankowego wyniosły 560,6 mln BGN (1,183 mld PLN), co oznacza wzrost w wysokości 2% r/r. Tymczasem portfele z utratą wartości spadły o 20%. (capital.bg)

 

Plany budżetowe na 2013 r.

Zaplanowany na przyszły rok deficyt budżetowy ma wynieść 802,6 mln BGN (1,694 mld PLN). Przyszłoroczne dochody w budżecie zostały oszacowane na 18,41 mld BGN (38,84 mld PLN), a wydatki na 19,21 mld BGN (40,53 mld PLN). Przewidziano również rezerwę na tzw. nieprzewidziane wydatki w wysokości 120 mln BGN (253,2 mln PLN). Limit długu publicznego wyznaczono na 14,6 mld BGN (30,8 mld PLN). (klassa.bg)

 

Wzrost bezrobocia w Bułgarii

Poziom bezrobocia w Bułgarii wzrósł w listopadzie o kolejne 0,3%, osiągając 11,3%, pokazują dane bułgarskiej Agencji Zatrudnienia. W ciągu ostatniego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowało się ponad 372 tys. bezrobotnych – ok. 10 tys. więcej niż w październiku.

W ujęciu rocznym jednak zatrudnienie otrzymało o 2951 więcej osób (17 550), co spowodowane jest realizacją programu „Rozwój Zasobów Ludzkich”.

 

Spadek w „szarej strefie”

Obecnie poziom szarej strefy jest największy w branżach elektrotechnicznej, elektronicznej i kosmetycznej, ogłosiła Emilia Czengełowa – socjolog działająca w projekcie „Ograniczenie i prewencja w gospodarce nieformalnej” podczas okrągłego stołu między rządem i przedstawicielami biznesu. Jedną z przyczyn zmian w czołówce jest ściślejsza kontrola w sektorach budownictwa i turystyki w ciągu ostatnich kilku lat. W ujęciu ogólnym szara strefa nadal odnotowuje spadek, głównie dzięki połączeniu przedsiębiorstw z systemem fiskalnym US, połączeniu producentów alkoholi i paliw z systemem Urzędu Celnego, ograniczenie transakcji gotówkowych do 15 tys. BGN (31,65 tys. PLN) i in. Według danych KE szara strefa w Bułgarii wynosi 32% PKB. (monitor.bg)

 

Wzrost gospodarczy zwalania tempo

Wzrost gospodarczy Bułgarii nadal zwalnia, wynika z danych Krajowego Urzędu Statystycznego (NSI) dotyczące stanu PKB w trzecim kwartale br. Niemniej jednak odnotowano minimalny wzrost PKB w wysokości 0,1% k/k i 0,5% r/r. Motorem wzrostu nadal pozostaje konsumpcja ostateczna. (capital.bg)

 

Koniec tygodnia na BFB

Koniec tygodnia okazał się niekorzystny prawie dla wszystkich głównych indeksów bułgarskiej GPW (BFB). SOFIX odnotował spadek o 0,38% do 329,74 pkt, BG40 – o 0,02% do 123,88 pkt, BGREIT – o 0,3% do 80,02 pkt, BGTR30 – o 0,59% do 250,57 pkt. Tymczasem jako jedyny wzrost zarejestrował CGIX – o 0,55% do 74,82 pkt. Obrót dzienny sesji wyniósł 762 tys. BGN (1,6 mld PLN).

W segmencie Premium spadły ceny akcji m.in. Chimimport (o 0,14%, do 0,693 BGN za kację – 1,462 PLN) i Eurohold Bulgaria (o 0,11%, do 0,87 BGN za akcję – 1,836 PLN). W segmencie Standard zaś akcje CEZ Bulgaria spadły o 0,62% do 1 617,543 BGN za kację (3 413,02 PLN). (econ.bg)

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE