Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 30.04.-06.05.2012 r.

Bułgaria: 30.04.-06.05.2012 r.

6 maja 2012 r.

CEZ inwestuje kolejne 2 mln BGN

W maju br. CEZ zainwestuje kolejne 2 mln BGN (4,28 mln PLN) w sieć elektroenegetyczną w Zachodniej Bułgarii. Z tych środków 1,2 mln BGN (2,57 mln PLN) zostanie przeznaczonych na działania na terenie Sofii, 453 tys. BGN (696 tys. PLN) w obwodzie sofijskim, a pozostała część w regionie Plewenu.

Dla CEZ Operator Systemu Elektroenergetycznego przeznaczył w swoim budżecie na ten rok inwestycyjny 111 mln BGN (238 mln PLN). Jednak dla osiągnięcia standardów europejskich i dotrzymania optymalnych terminów wykupu instalacji elektrycznych oraz przyłączenia się producentów odnawialnych źródeł energii, firma potrzebuje środków w wysokości 151 mln BGN (323 mln PLN) rocznie. (fakti.bg)

 

Bezrobocie na poziomie 13%

W końcu marca bezrobocie w Bułgarii wyniosło 12,9%, wynika z danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) za pierwszy kwartał br. Pod tym względem Eurostat w swoich analizach umieścił kraj na ósmym miejscu w UE. Przedstawiciele związków są jednak zdania, że dane te w rzeczywistości są bardziej zatrważające (17-18%).

Przyczyn eksperci doszukują się w braku inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy, a także w kryzysie w dziale płynności finansowych, w efekcie czego następuje zjawisko redukcji zatrudnienia. Specjaliści nie spodziewają się poprawy sytuacji w bieżącym roku. (big.bg)

 

5 maja 2012 r.

Duże zainteresowanie inwestorów budową autostrady „Struma”

Budową odcinka autostrady „Struma” z Dupnicy do Błagoewgradu zainteresowane są zarówno bułgarskie, jak i zagraniczne firmy. Kandydatów jest w sumie 15:

Terna A.E. (Grecja), Società Italiana per Condotte D’acqua S.p.A. (Włochy), Stowarzyszenie Tymczasowe Salvatore Mataresse S.p.A. i I.C.S. Grandi Lavori S.p.A. (Włochy), Stowarzyszenie Obywatelskie „DHM” (Doğuş Inşaat ve Ticaret A.Ş. – Turcja, NPO Mostovik OOO – Rosja, Hydrostroy A.D. – Bułgaria), Sojusz FCC Construcción – SK 13 (FCC Construcción S.A. – Hiszpania, SK-13 Patstroy AD – Bułgaria), J&P Avax A.E. (Grecja), Konsorcjum Max Bögl – Ingstroy Struma 2” (Max Bögl Bauunternehmung GmbH – Niemcy, Ingstroyengineering EOOD – Bułgaria), spółka Joint Venture Todini – Salini (Todini Costruzioni Generali S.p.A. i Salini S.p.A. – włochy), Konsorcjum Struma – Lot 2 (Impresa S.p.A. – Włochy, Glavbolgarstroy – Przedsiębiorstwo Infrastrukturalne A.D. i Patstroy – 92 A.D. – Bułgaria), Sojusz Struma 2012 (PST Holding A.D. – Bułgaria, ACCIONA Infraestructuras S.A. – Hiszpania, HOCHTIEF Solutions AG – Niemcy), Aktor ASD (Grecja), Starbag AG (Austria), Konsorcjum PORR Struma 2 (PORR Bau GmbH i Teerag-Asdag AG – Austria), Sojusz OHL – Trace – Struma II (Trace Gropu Hold A.D. – Bułgaria, Obrascón Huarte Lain S.A. – Hiszpania), DZZD Struma-Süd (Bickhardt Bau AG – Niemcy, Monolit Sofia A.D. – Bułgaria).

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Transport 2007-2013. (econ.bg)

 

Hodowcy owiec otrzymają dodatkowe 5 mln BGN

Hodowcy owiec otrzymają dodatkowe 5 mln BGN (10,7 mln PLN) odszkodowania za wysokie ceny paliw, ogłosił minister rolnictwa Mirosław Najdenow podczas Narodowego Zgromadzenia Hodowców Owiec we wsi Arbanasi. Ponadto Ministerstwo przekazało 50 tys. BGN (107 tys. PLN) Krajowej Agencji Hodowców Owiec i Krajowemu Stowarzyszeniu Owiec Mlecznych na udział w Zgromadzeniu 40. właścicieli ponad 700. owiec, a także jagniąt, baranów i koni. Na imprezie obecni byli również przedstawiciele rumuńskiego syndykatu hodowców owiec. (econ.bg)

 

4 maja 2012 r.

Spodziewany minimalny wzrost gospodarczy

Mimo lekkiego spadku  PKB w pierwszym kwartale, ekonomiści spodziewają się wzrostu gospodarczego w wysokości 1 % w skali roku. Najnowsze dane roczne Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) potwierdzają, że po spadku PKB o 5,5% w 2009 r., bułgarska gospodarka zaczęła stopniowo się odradzać (0,4% i 1,7% w ostatnich dwóch latach). Wzrost jest słaby, a w końcu 2011 r. odnotowano nawet zwolnienie tempa wzrostu, w pierwszym kwartale br. wyniósł on zaledwie 0,3%. (klassa.bg)

 

4 mld BGN więcej na kontach bankowych

Oszczędności obywateli na kontach bankowych w ciągu roku wzrosły o 4,094 mld BGN (8,761 mld PLN), pokazują dane Bułgarskiego Banku Narodowego (BNB).

W końcu marca łączna kwota zebrana na lokatach sięgnęła 32,799 mld BGN (70,19 mld PLN), czyli o 12,48% więcej niż w marcu ubiegłego roku. W lutym i marcu Bułgarzy odłożyli odpowiednio 200,49 mln BGN (429,05 mln PLN) i 303,432 mln BGN (649,344 mln PLN). (monitor.bg)

 

3 maja 2012 r.

Wizyta katarskiej delegacji w Sofii

Osiemnastoosobowa delegacja z Kataru składająca się z urzędników różnych ministerstw i przedstawicieli katarskich przedsiębiorstw inwestycyjnych przybyła dziś do Sofii. Na czele delegacji stanął minister stanu ds. współpracy międzynarodowej Khalid Bin Mohammed Al-Attiyah. Celem pobytu w stolicy Bułgarii jest przygotowanie oficjalnej wizyty premiera i szef MSZ Kataru Szejka Hamada Bin Jassim Bin Jabr Al-Thaniego, zaplanowanej na połowę maja br. Obie strony mają kontynuować negocjacje w kwestii porozumienia dotyczącego inwestycji w wysokości 100 mln USD, które rozpoczął premier Bułgarii Bojko Borisow podczas wizyty w Katarze w marcu br. Mają także zostać przygotowane porozumienia dotyczące ochrony zdrowia, rolnictwa, górnictwa, kontroli granicznej i kultury. Zostaną one podpisane podczas nadchodzącej wizyty Al-Thaniego w Sofii. (blitz.bg, vesti.bg)

 

Poczta Austriacka chce wykupić udziały w M&BM Express

Poczta Austriacka oficjalnie weszła na bułgarski rynek usług pocztowych, nabywając 26% udziałów w prywatnej firmie pocztowej M&BM Express. Z oświadczenia bułgarskiej firmy wynika, że kolejne 25% ma zostać wykupionych w 2013 r., a potem w 2014 r. Maksymalny udział austriackiej firmy może wynieść 76%. Firma odmówiła podania ceny transakcji. (capital.bg)

 

Gorsza sytuacja banków

Zyski banków w Bułgarii od początku roku wzrastają głównie ze względu na obniżenie wydatków niż na wzrost liczby i kwot kredytów. Dwa największe banki – UniCredit Bulbank i Bank DSK, formują 65% całkowitych zysków sektora bankowego w pierwszym kwartale br.

Liczba lokat i nieobsługiwanych kredytów rośnie, a w przypadku kredytów nie odnotowano prawie żadnego ruchu. Zyski z odsetek, opłat i prowizji z kolei spadają. (capital.bg)

 

2 maja 2012 r.

Mniej nowych mieszkań

O 20,9% mniej zezwoleń na budowę mieszkań wydano w pierwszym kwartale 2012 w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynika z danych Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI).

Od stycznia do marca wydano pozwolenia na budowę w sumie 868 budynków z 1944 mieszkaniami.

Wolniej spada liczba nowych budynków użytkowych (o 8,7%). (capital.bg)

 

Chińczycy inwestują 1,5 mld USD w bułgarską gospodarkę

Chińscy inwestorzy planują realizować w Bułgarii inwestycje w wysokości 1,5 mld USD, ogłosił przewodniczący Bułgarsko-Chińskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Wiktor Azmanow.

Środki mają sfinansować budowę kilku zakładów produkcyjnych zapewniających 300-500 nowych miejsc pracy. Projekty obejmują m.in. bułgarsko-chińską strefę przemysłową w okolicach wsi Bożuriszte lub w Warnie (ok. 2 ha powierzchni).

Chińczycy interesują się także inwestycjami w energetykę, infrastrukturę i rolnictwo. (novinar.bg)

 

Mniejszy deficyt budżetowy

Deficyt kasowy w ramach Programu Konsolidacji Finansowej (KFP) pod koniec marca br. wyniósł 687,2 mln BGN (1,471 mld PLN). Rezerwa fiskalna na ostatni dzień marca wyniosła 4,5 mld BGN (9,63 mld PLN).

Łączna kwota przychodów z podatków i składek sięgnęły poziomu 4 954,6 mln BGN (10 602,84 mln PLN), które stanowią 83,2% wszystkich wpływów w ramach KFP. Przychody z podatków bezpośrednich wyniosły 1 039,6 mln BGN (2 224,74 mln PLN), a z podatków pośrednich 2 442,4 mln BGN (5 226,75 mln PLN). Wpływy z VAT wyniosły 1 554,8 mln BGN (3 327,27 mln PLN), z kolei z akcyz – 853,3 mln BGN (1826,06 mld PLN).

Bieżące wydatki nieoprocentowane wyniosły 5 488,2 mln BGN (11 744,75 mln PLN), nakłady inwestycyjne 558,9 mln BGN (1 196,05 mld PLN), a koszty odsetkowe 289 mln BGN (618,46 mln PLN). (econ.bg)

 

1 maja 2012 r.

Wpływy z BNB o 20 mln BGN niższe

Wpływy z działalności Bułgarskiego Banku Narodowego (BNB) w budżecie wyniosły 180,528 mln BGN (386,33 mln PLN), czyli prawie o 20 mln BGN (42,8 mln PLN) mniej niż w roku ubiegłym. Całkowita kwota zysków BNB w zeszłym roku spadła o 25%, do 629,1 mln BGN (1 346,27 mld PLN).

Liczba kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła o 6,2% (2,11 mld BGN – 4,52 mld PLN). Kredyty w EUR wyniosły 61,2%, w BGN – 34%, w innych walutach – 4,8%. O 30,2% wzrosła liczba kredytów nieobsługiwanych przez ponad 90 dni. (klassa.bg)

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę o 20 BGN

Postanowieniem rządu Bułgarii z dnia 9 listopada 2011 roku, od 1 maja br. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrasta o 20 BGN (ok. 42,6 PLN) i wynosić będzie 290 BGN (ok. 618,6 PLN). Pomimo podwyżki, Bułgaria nadal pozostaje na szarym końcu wśród państw UE pod względem wynagrodzeń i ta sytuacja na pewno nie ulegnie zmianie do 2015 roku. Minimalna stawka za godzinę wynosi 1,72 BGN (ok. 3,6 PLN). Zgodnie z postanowieniem z 9 listopada, miały wzrosnąć również opłaty za badanie lekarskie i pobyt w szpitalu, lecz Minister Zdrowia, Desisława Atanasowa ogłosiła, że ceny pozostaną niezmienione.1 lipca 2012 roku również wzrosą emerytury – o  9 BGN (ok. 19 PLN). (trud.bg, dnevnik.bg)

 

30 kwietnia 2012 r.

Budowa VII reaktora AEC „Kozłoduj”

W ciągu najbliższych 10 dni ma zostać utworzone nowe przedsiębiorstwo państwowe, które będzie odpowiadało za budowę siódmego reaktora elektrowni jądrowej „Kozłoduj”, ogłosił minister gospodarki, energetyki i turystyki Deljan Dobrew.

Mapą drogową projektu zajmą się specjaliści kilku ministerstw. Utworzenie przedsiębiorstwa jest pierwszym punktem na mapie. Spółka będzie miała za zadanie znaleźć inwestora do budowy reaktora, a jej kapitał początkowy ma wynieść kilka milionów lewów. Środki te będzie mogła ona wykorzystać na wstępne geologiczne i społeczno-ekonomiczne analizy bez narażania na szwank stabilności finansowej elektrowni.

W ciągu roku ma zostać określony termin budowy reaktora, a do tego czasu zostaną wykonane wstępne działania analityczne i przygotowawcze projektu. (econ.bg)

 

Wzrost dochodów Bulgartabac

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2011 r., pierwszy kwartał roku 2012 przyniósł dużo większe zyski spółce holdingowej Bulgartabac, jednemu z wiodących  producentów papierosów w południowo-wschodniej  Europie. Za wzrost ten odpowiedzialny jest korzystny i stabilny kurs dolara amerykańskiego (USD) w stosunku do lewa (BGN) oraz zwiększony eksport produktów spółki. Od kiedy na bułgarskim rynku sprzedaż wyrobów tytoniowych zmalała, przyszłość produkujących je fabryk zależy głównie od eksportu.

W pierwszym kwartale 2012 r. łączna kwota dochodów holdingu Bulgartabac oraz wchodzących w jego skład spółek w Błagoewgradzie, Sofii i Plewen wyniosła 14,4 mln BGN (ok. 30,80 mln PLN). Dochód w pierwszym kwartale 2011 r. wyniósł zaledwie 2,39 mln BGN. (ok. 5,11 mln PLN). ( monitor.bg, investor.bg)

 

Opracowała Sylwia Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE