Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 336 mln EUR na reformę sądownictwa
euro

Bułgaria: 336 mln EUR na reformę sądownictwa

Bułgaria otrzymała 336 mln EUR na modernizację administracji publicznej i poprawę przejrzystości sądownictwa – ogłosiła Komisja Europejska. Środki te pochodzą z programu „Dobre zarządzanie” finansowanego przez UE, Bułgaria ma czas na ich wykorzystanie do 2020 r.

- Środki te pozwolą na realizację dwóch niezbędnych w Bułgarii reform – administracyjnej i sądowniczej. Mam nadzieję, że ich wykorzystanie będzie szybkie i odpowiednio ukierunkowane oraz przyczyni się do wprowadzenia długo oczekiwanych zmian w sądownictwie i funkcjonowaniu e-administracji – komentuje wiceprzewodnicząca KE i  komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich Kristalina Georgiewa.

Około 118 mln EUR zostanie przeznaczone na usprawnienie i uproszczenie procedur w urzędach administracji publicznej dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Szczególną wagę przykłada się do systemu e-administracji, zwłaszcza w sektorze zamówień publicznych, służby zdrowia i urzędów celnych, jako narzędzia ułatwiającego pracę urzędów i zmniejszającego ich wydatki.

Środki przeznaczone dla sądownictwa to około 30 mln EUR, które pozwolą na zwiększenie przejrzystości i tempa prowadzenia postępowań sądowych poprzez stworzenie odpowiednich struktur, procedur i reformę organizacji systemu sądownictwa. Ulepszona zostanie również dostępność i odpowiedzialność władzy sądowniczej poprzez zbudowanie systemu e-sprawiedliwości, a także sfinansowane podniesienie kwalifikacji pracowników systemu sądownictwa.

Bułgaria przeznaczy także około 62 mln EUR na finansowanie struktur, odpowiedzialnych za zarządzanie i wydatkowanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, na polepszenie zdolności beneficjentów tych środków oraz na efektywne funkcjonowanie zintegrowanego informacyjnego systemu zarządzania.

Ok. 100 organów administracji otrzyma wsparcie polegające na wprowadzeniu kompleksowej obsługi urzędowej, a w 144 organach zostaną wdrożone systemy zarządzania jakością. Po zakończeniu projektu oczekuje się wykształcenia ok. 175 000 urzędników państwowych i ok. 25 000 urzędników sądowych i urzędników organów dochodzeniowych. Celem programu jest również standaryzacja 20 usług publicznych, określenie 850 usług, przy których wniosek i decyzja będą składane przez Internet oraz przeniesienie na drogę elektroniczną ok. 250 000 spraw sądowych.

Żródło: dnevnik.bg

About Alicja Dytkowska

KOMENTARZE