Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 4 – 10 lutego 2013 r.

Bułgaria: 4 – 10 lutego 2013 r.

lewy

Litex Commerce walczy o akcje Hellenic Sugar Industry

Bułgarski producent cukru – Litex Commerce, postanowił wejść na rynek grecki, startując w przetargu na zakup 82,33% akcji greckiej firmy Hellenic Sugar Industry (HSI), obecnie własność państwowego ATE Banku. Konkurentami Litexu są ponadto francuska Cristal Financiere, polska Krajowa Spółka Cukrowa oraz serbska spółka Sunoko. Wynik przetargu ma zostać podany do końca lutego br.

 

Bułgaria oficjalnie wycofuje się z projektu Burgas-Alekasandrupolis

Rada Ministrów Bułgarii złożyła wniosek do Zgromadzenia Narodowego o oficjalne wypowiedzenie umowy na budowę gazociągu Burgas-Aleksandrupolis. Za główny powód wycofania się z projektu podano niemożność wypełnienia wymogów finansowych. Udział Bułgarii wynosi 300 mln BGN (639 mln PLN) według ostatnich obliczeń ekspertów. (monitor.bg, dariknews.bg, economymagazine.bg)

 

Greccy producenci w poszukiwaniu powierzchni przemysłowych w Bułgarii

Odnotowano wzmożone zainteresowanie greckich producentów powierzchniami przemysłowymi na terytorium Bułgarii, pokazują dane analizy przeprowadzonej przez firmę konsultingową Forton International. Jako powody tej tendencji wymienia się korzystne środowisko makrobiznesu oraz niskie ceny najmu, a przede wszystkim niższe podatki i tania siła robocza. (monitor.bg)

 

Ożywienie rynku nieruchomości ekskluzywnych

Odnotowano 17% wzrost aktywności na rynku nieruchomości luksusowych w Bułgarii, wynika z badań przeprowadzonych przez agencję Unique Estate. Według statystyk agencji deweloperskich spośród wszystkich transakcji dokonywanych w całym sektorze nieruchomości tylko 10% dotyczy obrotu nieruchomościami luksusowymi. Popyt na lokale o najwyższym standardzie można zaobserwować jedynie u menedżerów firm międzynarodowych i przedsiębiorców.

 

Plany wznowienia produkcji pojazdów elektrycznych

Bułgarski Związek Budowy Electrcarów planuje wznowić produkcję jednotonowych pojazdów elektrycznych. Firma Dimeks Lift rozpoczął prace nad projektem budowy prototypu maszyny, który zostanie zaprezentowany na tegorocznych Jesiennych Targach Technicznych w Płowdiwie. W tym samym czasie się również rozpocząć masowa produkcja electrocarów. Pierwszymi klientami mają być kraje należące kiedy do RWPG, w których użycie takich pojazdów było powszechne, Związek jednak liczy na zainteresowanie przedsiębiorstw z całego świata.

 

Wzrost w przemyśle, spadek w budownictwie

Wzrost produkcji przemysłowej w Bułgarii wyniósł 4,1% r/r w grudniu ubiegłego roku, wynika z danych NSI. Spadek w wysokości 15,1% natomiast odnotowano w sektorze budowlanym. W skali m/m przemysł wzrósł o 2,4%, zaś w budownictwie spadek wyniósł 10,4%. Największy wzrost w skali miesiąca zanotowano w przemyśle wydobywczym (o 21,9% m/m) oraz produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej (o 9,6% m/m i 9,2% r/r). (klassa.bg)

 

Dług publiczny wynosi 7 mld EUR

Dług publiczny Bułgarii na koniec 2012 r. wyniósł prawie 7 mld EUR, przy czym dług zewnętrzny to 4,44 mld EUR, wewnętrzny zaś – 2,55 mld EUR. W ujęciu nominalnym odnotowano wzrost długu o 44 mln EUR m/m. W stosunku do PKB dług publiczny Bułgarii wyniósł 17,6%, z czego zewnętrzny – 11,2%, a wewnętrzny – 6,4%. (klassa.bg)

 

Spadek eksportu do UE

Eksport bułgarskich towarów do krajów UE w okresie styczeń – listopad 2012 r. spadł o 3,1% w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, pokazują dane analizy NSI. W okresie tym eksport wynosił 22,1 mld BGN (470,073 mld PLN). Państwami, do których przede wszystkim trafiały towary to Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, co stanowi 75,5% całego eksportu do UE. W samym listopadzie 2012 r. wyeksportowano towary o wartości 2,2 mld BGN (4,686 mld PLN), czyli o 2,7% mniej niż rok wcześniej. Bilans handlowy (FOB – CIF) w opisanym czasie był ujemny (4 913,4 mln BGN – 10 465,54 mln PLN). W przypadku cen FOB/CIF saldo również było ujemne i wynosiło 3 854,5 mln BGN (8 210,085 mln PLN). (econ.bg)

 

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE