Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 6 – 12 lutego 2012 r.

Bułgaria: 6 – 12 lutego 2012 r.

12 lutego 2012 r.
Możliwości udziału Francji w projektach nuklearnych w Bułgarii
Na spotkaniu ministrów energetyki z 16 krajów UE, minister gospodarki, energii i turystyki Trajczo Trajkow omawiał z francuskim ministrem przemysłu, energii i gospodarki cyfrowej, Ericiem Bessonem, możliwości uczestnictwa francuskich firm w projektach nuklearnych w Bułgarii. Jedną z takich firm miałaby być EDF, która jest częścią konsorcjum, wybranego do prac remontowych 5 i 6 bloku elektrowni atomowej „Kozłoduj”.
Ponadto ministrowie omówili temat poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w obu krajach. (econ.bg)

Technoexportstroy EAD na sprzedaż
Agencja Prywatyzacji i Kontroli Poprywatyzacyjnej (APSK) ogłosiła aukcję publiczną, której przedmiotem jest 103 970 akcji imiennych, stanowiących 100% kapitału Technoexportstroy EAD. Cena wywoławcza oferty wynosi 68 mln BGN (ok. 146,2 mln PLN), minimalny krok postąpienia 1 mln BGN (ok. 2,15 mln PLN). Kaucja za udział w aukcji wynosi 10 mln BGN (21,5 mln PLN).
Aukcja odbędzie się w 70 dniu od zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, od godziny 14 czasu lokalnego w budynku APSK. Koszt dokumentacji przetargowej, nie zawierającej memorandum informacyjnego, wynosi 4000 BGN (ok. 8600 PLN). Będzie można ją nabyć w ciągu 20 dni od dnia ogłoszenia decyzji w DzU.
W aukcji nie mogą brać udziału konsorcja (podmioty typu spółki handlowe lub cywilne, które zostały powołane do udziału w przetargach), spółki offshore, firmy, które mają zobowiązania publicznoprawne lub są w stanie upadłości. (cross.bg)

11 lutego 2012 r.
Niskie podatki nie wystarczą do przyciągnięcia zagranicznych inwestorów
Takie zdanie wyraził ambasador Niemiec, Mathias Höpfner w wywiadzie dla radia BNR. Przy okazji dodał, że w Bułgarii obecnie trzy małe i dwa średnie przedsiębiorstwa niemieckie realizują inwestycje o całkowitej wartości 100 mln EUR.
Według Höpfnera prócz niskich podatków, które Bułgaria oferuje, ważny jest też czynnik ryzyka (Risk Management), na przykład bezpieczeństwo prawne, efektywna walka z korupcją, zaufanie do instytucji państwowych, efektywny wymiar sprawiedliwości, przezroczyste działania państwa, itp. (cross.bg)
Kolejny cios ze strony Bulgargazu
Bulgargaz przedstawił swoje prognozy dotyczące podwyżki cen gazu ziemnego o prawie 27%, od kwietnia br. Oznacza to, że cena za 1000 m3 gazu skoczy do 786,43 BGN (ok. 1690,83 PLN) bez VAT. Ostateczna propozycja zmian zostanie ogłoszona w dniu 9 marca br., kiedy to przedsiębiorstwo musi ją przedłożyć do zatwierdzenia Regulatorowi Energetycznemu (DKEWR). Jeśli Bulgargaz utrzyma propozycję, a DKEWR ją zatwierdzi, będzie to oznaczać 45-procentowy wzrost w skali roku. (Kapital Daily)

10 lutego 2012 r.
Stopy procentowe
Wicepremier i minister finansów Simeon Diankow złożył propozycję, aby przy ustanawianiu stóp procentowych banki obowiązkowo brały pod uwagę rynkowe stawki procentowe, np. EURIBOR. Ponadto Diankow obiecał obniżenie opłat dla kredytobiorców i ochronę klientów, którzy biorą kredyty ponieżej 400 BGN (ok. 860 PLN). (segab.com)

Kolejne 100 mln BGN na projekty miejskie do 2015 r.
Ponad 100 mln BGN (ok. 215 mln PLN) zostanie zainwestowanych w trwały rozwój miejski w ramach programu JESSICA, do połowy 2015 r., ogłosiła minister rozwoju regionalnego Liliana Pawłowa.
Środki będą przyznawane na zasadzie konkursu i zostaną podzielone między sześć największych miast w Bułgarii – Burgas, Warnę, Ruse, Plewen, Płowdiw i Starą Zagorę.
Największe szanse na otrzymanie nawet całej kowty ma Burgas, który jest liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich. (econ.bg)

9 lutego 2012 r.
Biznes ruszył ku RPA, Chinom i Kanadzie
RPA, Chiny i Kanda sa nowymi rynkami spoza UE, którymi zainteresowała się Bułgaria. Na podstawie badań Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) tylko w ciągu zeszłego roku eksport do RPA wzrósł o 765%. W 2010 r. bułgarskie firmy zrealizowały zamówienia w wysokości 15,2 mln BGN (ok. 32,68 mln PLN), a w 2011 r. wzrosły one do 131,6 mln BGN (ok. 282,94 mln PLN). Przyczyną wzrostu jest przede wszystkim eksport ropy i produktów rafinacji za łączną kwotę ponad 110 mln BGN (ok. 236,5 mln PLN), stanowiącą ok. 83% całkowitego eksportu do RPA. (monitor.bg)

Państwo inwestuje 2 mln BGN w turystykę
Państwo zdecydowało o przeznaczeniu kolejnych środków na popularyzację Bułgarii jako kierunku turystycznego. W tym celu Ministerstwo Gospodarki ogłosiło publiczne zamówienie na stworzenie kolejnej strategii rozwoju turystyki, tym razem dla marki „Bułgaria”. Strategia powinna zawierać analizę efektów dotychczasowych rozwiązań promowania Bułgarii. (econ.bg)

8 lutego 2012 r.
Amerykański Fundusz Wojskowy oferuje miliardy za 25% udziałów w elektrowni „Belene”
Amerykański inwestor wyraził zainteresowanie udziałem w projekcie elektrowni jądrowej „Belene”, ogłosił wczoraj minister gospodarki, energii i turystyki, Trajczo Trajkow. Na razie decyzja jest nieoficjalna, ale Ministerstwo oczekuje na dniach listu intencyjnego.
Inwestorem ma być Amerykański Wojskowy Fundusz Emerytalny. Firma chce zainwestować 7 mld USD w budowę drugiej w Bułgarii elektrowni i kupić 25% udziałów przyszłej Firmy Projektowej „Belene”. (klassa.bg)

Innowacje w Bułgarii
Bułgarska gospodarka może stać się bardziej konkurencyjna, z większą liczbą efektywniejszych inwestycji w innowacje i projekty naukowo-badawcze. Na chwilę obecną jednak kraj przeznacza na ten cel zaledwie 0,48% PKB, czyli trzy razy mniej niż średnia dla UE.
Sektor biznesowey również zwolnił tempo wdrażania innowacji w porównaniu ze swoimi europejskimi partnerami. Jest to część wniosków sprawozdania Banku Światowego, który zajmuje się analizą roli badań naukowych w gospodarce Bułgarii. (Kapital Daily)

7 lutego 2012 r.
127 mln EUR na innowacje w IKT
Bułgarskie firmy i organizacje z sektora IKT (Technologia Informacji i Komunikacji) mogą uczestniczyć w pozyskiwaniu środków z Programów Operacyjnych „Konkurencyjna Gospodarka” i „Innowacyjna Gospodarka”. Orientacyjny budżet, przeznaczony dla uczestników wynosi 127 mln EUR. (monitor.bg)

Obroty handlu detalicznego wzrastają stopniowo
O około 0,3% wzrosły obroty handlu detalicznego w grudniu 2011 roku w porównaniu z miesiącem poprzedzającym. Wzrost odnotowano w handlu odzieżą, obuwiem, produktami medycznymi i kosmetycznymi, żywnoścą, napojami i wyrobami tytoniowymi. Spadek odnotowano z kolei w handlu paliwem i smarami. (novinar.bg)

Przemysł nadal w kryzysie
Z końcem ubiegłego roku produkcja przemysłowa spadła o 1,3%. Spadek w skali roku wniósł 0.6%. Niekorzystna sytuacja dotyczy branży budowlanej, która odnotowała spadek w wysokości 1.1%, a w stosunku do grudnia 2010 r. 11%. (capital.bg)

6 lutego 2012 r.
Bułgaria na drugim miejscu pod względem najniższego długu publicznego
Według oficjalnych danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat w trzecim kwartale biegłego roku zobowiązania Bułgarii wynosiły 15% PKB, czyli 11,37 mld BGN (ok. 24,45 mlz PLN), co stawia ją na drugim miejscu wśród krajów członkowskich. Przed Bułgarią jest tylko Estonia, która ma 6,3% długu, czyli 953 mln EUR. Dla przypomnienia, zeszłoroczny budżet zakładał wysokość długu publicznego poniżej 14,3 mld BGN (ok. 30,745 mld PLN), czyli 18.6% PKB. (klassa.bg)

Zagraniczne firmy wyciągają miliony z Bułgarii
W 2011 r. cztery zagraniczne firmy wyciągnęły z Bułgarii 684 mln EUR w formie międzyfirmowych pożyczek. Są to Aurubis Bulgaria – własność niemieckiego Norddeutsche Affinerie, bułgarski oddział francuskiego Alstom Power, firma leasingowa Interlease – własność Greckiego Banku Centralnego, jak i Bank DSK – własność węgierskiego OTP Banku.
Aurubis oddał swojej spółce-matce 200 mln EUR, które wcześniej zostały zainwestowane w rozszerzenie i modernizację zakładu niedaleko Pirdopu. Pod koniec czerwca ubiegłego roku ogłosił, że do 2014 r. zainwestuje kolejne 44,2 mln EUR w swoją lokalną bazę. (mediapool.bg)

Opracowała Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE