Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 7 – 13 listopada 2011 r.

Bułgaria: 7 – 13 listopada 2011 r.

13 listopada 2011r.,

Interes roku stołecznej agencji prywatyzacyjnej

Stołeczna Agencja Prywatyzacyjna (SOAP) sprzedała grunt z zabudową za 8,8 mln lw (ok. 16,16 mln zł.) netto. Całkowita suma kontraktu wynosi prawie 9,5 mln lw (ok. 19 mln zł.).

Grunt o powierzchni ok. 1,5 ha należał niegdyś do szkoły związkowej, którą Urząd Miasta nabył w połowie lat 90. Na nim znajduje się kilka budynków zajmujących 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni, dwa budynki zostały wybudowane w latach 50., a część pozostałych jest nieukończona.

Nabywcą majątku jest „VIPlus” EOOD – jedyny kandydat w przetargu. Tą sprzedażą agencja wypełniła swój plan prywtayzacyjny i dochodowy na ten rok.

Obowiązkiem nabywcy jest wykorzystanie nieruchomości do celów edukacyjnych i według wcześniejszej informacji na to miejsce zostanie przeniesiona Wyższa Szkoła Ubezpieczenień i Finansów. (econ.bg)

 

12 listopada 2011r.,

Nowe sposoby finansowania elektrowni jądrowych

Nad tymi sposobami minister gospodarki, eneregtyki i turystyki Trajczo Trajkow debatował z Edwardem McGinnisem – zastępcą asystenta sekretarza ds. Międzynarodowej Polityki Energetycznej przy Departamencie Energii Stanów Zjednoczonych.

Rząd bułgarski odrzucił wariant państwowego finansowania lub gwarancji elektrowni „Belene”. McGinnis zaproponował budowę małych modułowych reaktorów, tzw. SMR, które buduje się szybciej i z większą gwarancją zwrotu inwestycji. Debatowano również na temat obróbki odpadów nuklearnych. (monitor.bg)

 

11 listopada 2011r.,

Korzyści z zatrudniania imigrantów z Bułgarii i Rumunii

Imigranci są zatrudniani głównie na stanowiska i w sektorach mało obleganych, jak na przykład budownictwo, usługi domowe i restauratorstwo.

Badania KE wskazują, że dzięki pracy imigrantów PKB Unii wzrosło o ok. 0,3 proc. Włochy i Hiszpania są krajami, które przyjęły najwięcej pracowników z Bułgarii i Rumunii. W końcu 2010 roku dwa razy więcej Bułgarów i Rumunów (2,9 mln) przebywało na terytorium UE w porównaniu do 2006 roku.

Na podstawie raportu KE, Rada UE zbada praktyczne efekty rozporządzenia o okresie przejściowym swobodnego przemieszczania się pracowników bułgarskich i rumuńskich. (investor.bg)

 

30 mln euro na innowacje w biznesie

W ramach programu operacyjnego „Konkurencyjność” już są przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów badawczych i innowacyjnych w celu poprawy efektywności firm. Całkowita suma środków przeznaczonych na realizację schematu wynosi 30 mln euro, projekty będą przyjmowane do 08 czerwca 2012 roku w regionalnych biurach Agencji Wykonawczej ds. Promocji Małych i Średnich Firm. Firmy mogą otrzymać do 500 tysięcy lewów (ok. 1 mln zł.) dofinansowania. (capital.bg)

 

Lidl planuje otwarcie kolejnych sklepów

Sieć sklepów Lidl planuje zwiększenie liczby swoich obiektów do 60 – 65 w 2012 roku. Nowe sklepy powstaną w Sofii, Starej Zagorze, Szumen, Dobricz, Peszterze, Ruse i innych. Obecnie Lidl posiada 52 obiekty w 36 miastach. W ubiegłym roku sieć przejęła konkurencyjną sieć „Plus” i odnotowała dochód w wysokości 110 mln lewów (ok. 220 mln zł.). (capital.bg)

 

10 listopada 2011r.,

KE zmieniła prognozy na temat wzrostu gospodarczego Bułgarii w br. do 2,2%

Komisja Europejska obniżyła swoje wymagania odnośnie wzrostu gospodarczego Bułgarii do 2,2% w br. i 2,3% w przyszłym roku. Według aktualnych prognoz bezrobocie w 2012 roku będzie wynosiło 12,2%. KE uważa, że Bułgarii uda się zmniejszyć tegoroczny deficyt budżetowy do 2,5%, a przyszłoroczny do 1,7%. (investor.bg)

 

Bruksela sprawdza BDŻ

Komisja Europejska rozpoczęła szczegółową kontrolę planu pomocy restrukturyzacji Bułgarskich Kolei Państwowych (BDŻ), ze względu na wątpliwości, czy plan będzie skuteczny w przywróceniu rentowności przedsiębiorstwa. Rozpoczęta procedura sprawdzająca pozwala zainteresowanym trzecim stronom na zgłaszanie uwag na temat środków będących przedmiotem kontroli. Oznacza to, że Bruksela gromadzi niezbędne informacje na temat planu pomocy. Na razie nie zostało wszczęte postępowanie przeciwko Bułgarii w sprawie naruszeń. (dnevnik.bg)

 

9 listopada 2011r.,

Coraz więcej środków przechowywanych w bankach

Według statystyk Bułgarskiego Banku Narodowego (BBN) depozyty osób fizycznych rosną o pół miliarda lewów (ok. 1 mld zł.) miesięcznie i w końcu września osiągnęły rekordowe 30 mld lewów (ok. 60 mld zł.). Wespół ze środkami firm i sektora państwowego oszczędności w bankach wynoszą 51 mld lewów (102 mld zł.). Ponadto zwiększyła się liczba transferów pieniężnych z Grecji, które stanowią 1/3 nowych depozytów. (segabg.net)

 

Standard&Poors podwyższył rating Sofii

Agencja Standard&Poor’s zmieniła ocenę Sofii ze stabilnej na pozytywną. Do tej pory rating Sofii wynosił BBB-. Agencja uważa, iż zadłużenie miasta pozostanie niskie, i oczekuje od niej kontynuacji dotychczasowej polityki finansowej. (econ.bg)

 

Bułgarski rynek komputerowy odnotowuje spadek

W trzecim kwartale sprzedaż komputerów spadła o 15 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Sprzedaż przenośnych komputerów spadła o 22,7 procent. Ponad 70 procent na rynku PC stanowią laptopy. Liderami w sprzedaży są Acer, Dell i HP, które kontrolują ponad połowę sprzedaży i zmierzają ku rozszerzeniu działalności. Kluczowe znaczenie w tej kwestii mają ceny niższych klas komputerów, które przyciągają masowego konsumenta w sieciach handlowych. Średnia cena laptopa w Bułgarii jest niższa niż cena komputera stacjonarnego w Europie Zachodniej. (investor.bg)

 

Państwo ma plan B w razie upadłości BDŻ

Utworzenie nowej spółki linii kolejowych zamiast BDŻ jest planem B państwa, jeśli zadłużone Bułgarskie Koleje Państwowe (BDŻ) zbankrutują. Nowa spółka nie przejmie starych zadłużeń BDŻ. Będzie miała również do dyspozycji nowy tabor kolejowy, gdyż obecny zostanie zlicytowany. Pomysł został skrytykowany przez ekonomistów podczas okrągłego stołu ds. reform BDŻ. (capital.bg, dnevnik.bg)

 

8 listopada 2011 r.,

Popyt w Bułgarii nadal spada

We wrześniu popyt spadł o 3 procent w stosunku do roku ubiegłego, a w skali miesięcznej spadek wyniósł 0,3 procenta. Zmniejszyła się sprzedaż żywności, napojów i artykułów AGD. Wzrost nastąpił tylko w przypadku handlu lekami, paliwem i olejami. (dnevnik.bg)

 

Średnia pensja we wrześniu wyniosła 704 lewów

Według danych Narodowego Instytutu Statystycznego (NSI) liczba zatrudnionych osób na umowę o pracę w końcu września br. zmniejszyła się o 10,7 tysięcy, czyli 0,5 procenta w stosunku do końca czerwca 2011 roku, i sięga 2,19 milionów.

Średnia miesięczna pensja w lipcu wyniosła 691 lw (ok. 1 382 zł.), w sierpniu 683 lw (1 366 zł.), a we wrześniu 704 lw (ok. 1 408 zł.). (cross.bg)

 

Współpraca bułgarskiej i rumuńskiej giełdy

W stolicy Rumunii podpisano porozumienie o współpracy między Giełdą Papierów Wartościowych w Sofii i Bukareszcie. Porozumienie przewiduje wymianę informacji w dziedzinie ustawodawstwa i regulacji rynku kapitałowego w celu podwyższenia efektywności i modernizacji handlu giełdowego w obydwu krajach. Obie giełdy będą wspólnie opracowywały nowe instrumenty finansowe i wspólne indeksy. ( cross.bg)

 

7 listopada 2011r.,

Ponad 42% spółek w Bułgarii to spółki rodzinne

Zeszłoroczny obrót rodzinnych spółek wyniósł 38 mld lw (ok. 76 mln zł.), przy czym miały one 17-procentowy udział w produkcji i zapewniały 28 procent miejsc pracy w sektorze prywatnym (1/3 zatrudnionych). Ponad 43 procent spółek rodzinnych prowadzi działalność w dziedzinie handlu, z kolei w sektorze usługowym 37 procent. W sektorze przemysłowym firmy rodzinne stanowią 9 procent.

Dochody spółek rodzinnych stanowią około 20 procent wszystkich działających w kraju spółek. Inwestycje brutto w długotrwałe materialne aktywa spółek rodzinnych stanowią 16 procent wszystkich inwestycji w kraju. (dnes.bg)

 

Opracowała Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE