Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 8 – 14 kwietnia 2013 r.
Lewy

Bułgaria: 8 – 14 kwietnia 2013 r.

Bulgartabac potencjalnym nabywcą akcji Antonic Trade

Bułgarski holding Bulgartabac najprawdopodobniej zostanie właścicielem 55% akcji upadającej fabryki papierosów w Banja Luce, należącej do spółki Antonic Trade. Po zawarciu transakcji bułgarski koncern będzie zobowiązany utrzymać produkcję i zachować siłę roboczą przez okres pięciu lat, inwestować w fabrykę przez okres trzech lat oraz kupować tytoń od lokalnych producentów. Ostateczna decyzja w kwestii sprzedaży należy do rządu Republiki Serbskiej.

Troje kandydatów do budowy nowego zakładu produkcji cynku

Spółki Onet, SNC Lavalin i Ausenco przeszły do ostatniego etapu w przetargu na wybór generalnego wykonawcy budowy nowego zakładu produkcji cynku w Kyrdżali. Zakład miałby powstać w miejsce OCK, który zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Oferty będą przeglądane przez inwestora wspólnie z kandydatami. Głównymi kryteriami wyboru będą proponowana technologia, cena oraz czas realizacji, poinformował Iwan Ełkin, prezes Harmony 2012 – nowego właściciela OCK-Kyrdżali.

Webit Bulgaria Digital Summit w Sofii

W dniach 24 i 25 kwietnia br. w Sofii odbędzie się Webit Bulgaria Digital Summit, konferencja poświęcona marketingowi cyfrowemu, technologii i przedsiębiorczości w Bułgarii. W wydarzeniu wezmą udział międzynarodowi eksperci ds. social media i marketingu cyfrowego, a także przedstawiciele sektorów finansowego i bankowego, branży ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, handlu produktami szybkozbywalnymi, ochrony zdrowia, jak również przemysłu motoryzacyjnego.

Wzrost wymiany handlowej z Niemcami

Wymiana handlowa między Bułgarią i Niemcami w 2012 r. wyniosła 4,8 mld EUR, oświadczył prezes Niemiecko-Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Mitko Wasilew. Wyniki zostały ogłoszone w związku z przeprowadzoną ankietą dotyczącą klimatu biznesowego w Bułgarii. Według ankiety wymiana handlowa wciąż wzrasta, powiększają się możliwości inwestycyjne w Bułgarii, jednak nadal największą przeszkodą jest korupcja. (klassa.bg)

Optymistyczne prognozy UniCredit Bulbanku dotyczące rozwoju rynku faktoringowego

Z ostatnich danych banku wynika, iż bułgarski rynek faktoringu jest jednym z najszybciej rozwijających się w kraju w ostatnich kilku latach, przy czym udział UniCredit w rynku wynosi aż 40%. Prognozy instytucji na bieżący rok oscylują w okolicach 30%-ego wzrostu usług faktoringowych w skali roku. Zdaniem ekspertów wzrośnie też udział przedsiębiorstw z sektora produkcyjnego (do 50%), korzystających z usług faktoringowych. Spadek ma dosięgnąć natomiast sektora usług (do 30%). (klassa.bg)

Wzrost w rolnictwie ekologicznym

Według ostatnich prognoz dotyczących rolnictwa ekologicznego w Bułgarii zwolni ono tempo wzrostu i zatrzyma się na poziomie 25% r/r. Jedną z przyczyn jest słaby wzrost liczby sklepów specjalistycznych, w których jednak rośnie sprzedaż (o 30% w 2012 r.). Większy wzrost dotyczy sprzedaży bioproduktów w dużych sieciach handlowych (o 50%) i internecie (o 50%). (capital.bg)

Spadek inwestycji i niekorzystny klimat biznesowy

Inwestycje w Bułgarii spadły o 79% od 2007 r., wynika z danych Bułgarskiej Izby Gospodarczej (BSK). W ciągu ostatnich 6 lat bezpośrednie inwestycje spadły z 17,7 mld BGN (37,17 mld PLN) w 2007 r. do 2,9 mld BGN (6,09 mld PLN) w 2012 r. Na klimat biznesowy w Bułgarii wpłynęły także wysokie bezrobocie (12,3% w 2012 r. w stosunku do 6,9% w 2007 r.), brak równowagi makroekonomicznej, biurokracja, brak e-administracji oraz niewspółmierne do dochodów przedsiębiorstw opłaty administracyjne. (capital.bg)

Koniec tygodnia na giełdzie

W ostatnim dniu sesji na bułgarskiej GPW tylko indeks BG-40 mógł cieszyć się zyskiem w wysokości 3,47%. Pozostałe indeksy odnotowały nieznaczny spadek. SOFIX spadł o 0,73%, BGREIT o 0,15%, BTTR30 o 0,34%, a CGIX o 1,21%. Obrót dzienny wyniósł 3,27 mln BGN (6,867 mln PLN). (econ.bg)

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE