Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 8 – 14 października 2012 r.

Bułgaria: 8 – 14 października 2012 r.

Wzrost eksportu

Od początku roku eksport Bułgarii wyniósł 26,6 mld BGN (55,59 mld PLN), odnotowując tym samym wzrost w wysokości 2,3% r/r, wynika z danych NSI. Do państw spoza UE wyeksportowano towary o łącznej wartości 10,9 mld BGN (22,78 mld PLN) – wzrost o 9,4% r/r. Głównymi partnerami Bułgarii są Turcja, Chiny, Rosja Serbia i Macedonia. Eksport do tych krajów stanowi 47,1% całego bułgarskiego eksportu. (klassa.bg)

 

Bułgarskie firmy na austriackiej giełdzie

Przedstawiciele bułgarskiego Centralnego Depozytariusza oraz austriackiego Oesterreichische Kontrollbank AG podpisali umowę o współpracy, która umożliwi bułgarskim firmom dostęp do austriackiego rynku kapitałowego. Umowa pozwoli na stworzenie kompleksowej i trwałej współpracy w zakresie rozliczeń między obiema stronami, a także na stworzenie nowych usług dla społeczności finansowych w obu krajach. (econ.bg)

 

Rosatom Overseas zainteresowany oceną VII bloku AEC Kozłoduj

Rosyjska spółka złożyła dokumenty konieczne do udziału w przetargu na wykonanie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) projektu budowy siódmego bloku elektrowni atomowej Kozłoduj. Informację tę potwierdził wiceprezes Rosatom Overseas Leoš Tomíček. (klassa.bg)

 

Bojko Borisow na spotkaniu w Wiedniu w sprawie projektu Nabucco

Podczas spotkania Komitetu Nabucco z Komisarzem Europejskim ds. Energetyki Güntherem Oettingerem, premier Bułgarii Bojko Borisow wystąpił z wnioskiem o sfinansowanie projektu budowy łącznika międzysystemowego pomiędzy Turcją a Bułgarią. Jeśli Komitet odrzuci projekt, Borisow zapowiedział, że połączenie zostanie wybudowane ze środków Bulgartransgazu (ok. 100 mln BGN – 208 mln PLN) i będzie wykorzystywane do własnych celów w sytuacjach awaryjnych. W przypadku gdy wniosek zostanie zatwierdzony, budowa połączenia będzie jednym z pierwszych etapów budowy Nabucco.

 

Coraz bliżej otwarcia giełdy energii

Systemowy Operator Energetyczny (ESO) ogłosił przetarg na wyłonienie banku depozytariusza odpowiadającego za zarządzanie przepływami finansowymi i ryzykiem finansowym transakcji na przyszłej giełdzie energii. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie banki zarejestrowane w jednym z krajów UE, które wykażą pozytywne wyniki finansowe za ostatnie trzy lata oraz kapitał nie mniejszy niż 150 mln BGN (313,5 mln PLN) za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem oferty. Kandydaci muszą również posiadać długoterminowy rating kredytowy na poziomie minimum BB- według agencji Fitch i S&P lub Ba3 według Moody’s.

 

Kolejne poszukiwania ropy i gazu w Morzu Czarnym

Rząd przyjął decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej na wydanie zezwolenia na badanie i poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu w „Bloku 1-22 Teres”. Obszar znajduje się w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w wodach Morza Czarnego i ma powierzchnię 4032 km kwadratowych. Zezwolenie zostanie wydane na okres pięciu lat. Firma, która otrzyma zezwolenie, zostanie też koncesjonariuszem na wydobycie surowców. Szczegóły dotyczące przetargu będzie można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki, Energetyki i Turystyki po ukazaniu się ogłoszenia w Dzienniku Ustaw oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. (klassa.bg)

 

Największy bank w Bułgarii

Fuzja Narodowego Banku Grecji (NBG) i Eurobanku może stworzyć giganta bankowego w Bułgarii. Obie te instytucje bowiem mają podległe jednostki na terytorium Bułgarii – OBB (Balgarska obedinena banka) i Postbank, które również ulegną połączeniu. Do niedawna znajdowały się one na liście pięciu najaktywniejszych banków w kraju.

 

Wzrost produkcji w Bułgarii

W sierpniu produkcja w bułgarskim przemyśle zwiększyła się o 1% m/m i o 2% r/r. Dane opublikował bułgarski Urząd Statystyczny (NSI). Największy wzrost (23% m/m) odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się przeprowadzaniem remontów i instalacjami urządzeń. W dalszej kolejności znalazły się firmy produkujące części metalowe (7,5% wzrost), producenci kauczuku i plastiku (6,2% wzrost). Przedsiębiorstwa zajmujące się budową maszyn zajęły 4. miejsce w rankingu z wynikiem 5,7% wzrostu produkcji. Spadek odnotowała branża przemysłu tytoniowego (-18,5%), przemysłu metalurgicznego (-13,2%) oraz farmaceutycznego (-11,7%) w porównaniu z wynikami osiągniętymi w lipcu 2012 r.

 

MFW: Redukcja prognoz wzrostu gospodarczego na Bałkanach

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podczas ostatniego posiedzenia w Tokio obniżył prognozę wzrostu gospodarczego większości państw bałkańskich. Dla Bułgarii przyrost ma wynosić 1%, co plasuje kraj na równi z Macedonią i Rumunią, ale za Kosowem (3,8%) i Turcją (3%). Przyszłoroczne prognozy pokazują, że Bułgria wraz z Czarnogórą znajdą się w tyle ze wzrostem w wysokości 1,5%, czyli mniejszym niż w Kosowie, Turcji, Rumunii, Serbii, Macedonii i Albanii.

Koniec tygodnia na giełdzie

Tydzień na giełdzie zakończył się wzrostem indeksów giełdowych. SOFIX wzrósł o 0,66%, BG-40 o 0,26%, BGREIT o 0,01%,. BGTR30 o 0,08%, а CGIX o 0,28%. Dzienny obrót wyniósł 1,34 mln BGN (2,8 mld PLN).

W poszczególnych segmentach dużym wzrostem mogła cieszyć się spółka Energo-Pro, której akcje skoczyły do 145,701 BGN (304,52 PLN – o 7,33%), a także Korporacyjny Bank Handlowy (KTB), którego akcje sprzedawano po 79,99 BGN (167,18 PLN – o 2,55%). Spadek odnotowały m.in. Bioiasis AD (o 0,4%) do 24,778 BGN za akcję (51,79 PLN) i Albena AD (o 2,3%) do 36,862 BGN za akcję (77,04 PLN). (econ.bg)

 Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE