Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 9 – 15 kwietnia 2012 r.

Bułgaria: 9 – 15 kwietnia 2012 r.

15 kwietnia 2012 r.

Bułgaria przeznacza najmniej środków na obronę w NATO

W ubiegłym roku Bułgaria wraz z Belgią przekazały najmniej środków na obronę ze wszystkich państw NATO. Pozostałe kraje przeznaczyły na ten cel w sumie 282 mld USD. Wszyscy członkowie NATO w sumie wydali na obronę 1,38 biliona USD, przy czym w roku 2010 suma opiewała na 1,81 biliona USD. Zgodnie z wymogami NATO wysokość wydatków na obronę krajów członkowskich Paktu musi stanowić 2% PKB danego kraju. (dariknews.bg)

 

Wolne tempo wzrostu gospodarczego

Zdaniem głównego ekonomisty Raiffeisen Banku Kałojana Ganewa przemysł i eksport nie są już motorem wzrostu gospodarczego. Spadek produkcji przemysłowej przyspieszył w styczniu i osiągnął poziom 3,1% w skali roku. Natomiast eksport produktów w ujęciu nominalnym spadł o 10,2% względem tego samego okresu ubiegłego roku. Ze względu na wzrost cen żywności i paliw, inflacja w lutym wyniosła 0,9%. Kredyty zarówno firmowe, jak i konsumenckie spadły odpowiednio o 118,8 mln BGN (254,23 mln PLN) i 45,5 mln BGN (97,37 mln PLN). Trudna jest także sytuacja na rynku pracy, w styczniu i lutym 2012 r. bezrobocie wyniosło 13,5%. (blitz.bg)

 

14 kwietnia 2012 r.

W ciągu miesiąca OCK-Kyrdżali będzie miało nowego właściciela

W ciągu najbliższego miesiąca mają zakończyć się negocjacje z bankami – wierzycielami Kombinatu Cynkowo-Ołowiowego OCK-Kyrdżali. Premier Bojko Borisow przeprowadził już wstępne rozmowy, w rezultacie których pracownicy otrzymali część zaległego wynagrodzenia (łącznie 500 tys. BGN – 1,07 mln PLN). Pozostałe zaległości opiewają na ok. 900 tys. BGN (1,926 mln PLN). Pracownicy zamierzają kontynuować protesty dopóki nie otrzymają wszystkich zaległych wynagrodzeń. (bnr.bg)

 

Wzrost produkcji tytoniu w 2012 roku

Przyjęte w ubiegłym roku zmiany w ustawie o Wyrobach Tytoniowych i Producentach Tytoniu przyczynią się do wzrostu produkcji tytoniu o 20 – 40% oraz wzrostu cen wyrobów tytoniowych o 40 – 50%., twierdzi prezes Krajowego Stowarzyszenia Producentów Tytoniu (NAT), Cwetan Filew. NAT przygotowuje projekt długoterminowej strategii rozwoju produkcji tytoniu w Bułgarii zgodny z wymogami Europejskiej polityki gospodarczej na okres programowania 2014 – 2020. (econ.bg)

 

13 kwietnia 2012 r.

Wzrost produkcji przemysłowej o 17,5%

Przedsiębiorstwa przemysłowe planują zwiększyć swoje tegoroczne inwestycje o 17,5%, pokazują dane ankietowe Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI). Największy wzrost ma dotyczyć sektorów energetycznego i wodnego (39%). Na drugim miejscu uplasowały się branże zajmujące się produkcją dóbr pośrednich (35,6%). Spadek może zostać odnotowany jedynie w sektorze produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych (25%). (monitor.bg)

 

Diankow podwyższa emerytury

Bułgarski minister finansów Simeon Diankow ogłosił podwyżkę emerytur od 1 lipca 2013 r. o od 136 do 146 BGN miesięcznie (ok. 290 i 312 PLN). Zabieg ten jest uwzględniony w bułgarskim prawodawstwie. Jedną z możliwości wprowadzenia podwyżek w roku 2013 będzie zwiększenie emerytur o kwotę tak zwanego Indeksu Szwajcarskiego, który przewiduje podwyżkę emerytur o pół procenta wartości inflacji oraz o pół procenta wartości wzrostu ekonomicznego. Ostateczna decyzja jednak ma zapaść przy ustalaniu budżetu na rok 2013. (novinite.bg, dnes.bg)

 

12 kwietnia 2012 r.

Bułgarska energetyka na wzór norweskiej

Bułgarski minister gospodarki, energii i turystyki Delian Dobrew na spotkaniu z ambasadorem Norwegii, Tove Skarsteinem, podpisał memorandum finansowe dotyczące programu „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii” stworzonego według Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Do programu został również włączony projekt „Utworzenie Europejskiej Giełdy Energetycznej”, którego wartość wynosi 1,3 mld EUR. Ambasador zaproponował także stworzenie mechanizmu przyznawania grantów o łącznej wartości 13 mln EUR w sferze przemysłu zielonej energii, mającego wspomagać sektor biznesowy obu krajów. (econ.bg)

 

Mieszkania tańsze o kolejne 5%

Średnia cena mieszkań w Sofii w marcu spadła o 5% w skali roku, osiągając poziom 691 EUR za m kw., pokazują wyniki analizy rynku nieruchomości w stolicy, dokonanej przez agencję nieruchomości Arco Real Estate. Ceny zmieniają się w zależności od położenia. Najtańsze mieszkania można nabyć w zachodniej i północno-wschodniej części miasta. Wzrost cen natomiast nastąpił w części południowej do kwoty 771 EUR za m kw (4%). W centrum ceny się utrzymują i można nabyć mieszkanie za 1050 EUR za m kw. (monitor.bg)

 

Jedenaście banków wyemituje euroobligacje?

Ministerstwo Finansów wysłało 11 międzynarodowym bankom zaproszenie do nowej emisji bułgarskich euroobligacji, ogłosił minister finansów Simeon Diankow. Środki mają posłużyć do wykupu części obligacji za 1,7 mld BGN, którymi były minister finansów Milen Wełczew zastąpił obligacje Brady’ego. Na rynku działa 17 instytucji finansowych, ale 6 z nich w ciągu ostatnich trzech lat nie wyraziło zainteresowania bułgarskimi obligacjami, dlatego też nie zostały one zaproszone do udziału w emisji. (klassa.bg)

 

11 kwietnia 2012 r.

Firma z Wracy będzie produkować czarny kawior

Projekt firmy Akwalider OOD z Wracy znalazł się wśród czterech zaakceptowanych przez UE projektów w ramach działań 2.1. „Akwakultura” oraz 1.1. „Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej” z Programu Operacyjnago „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa”. Łączna kwota wszystkich dotacji wynosi 3 429 284 BGN (7 338 668 PLN). Akwalider OOD zbuduje gospodarstwo rybackie hodujące ryby jesiotrowate z przeznaczeniem na konsumpcję i produkcję czarnego kawioru. Całkowita kwota inwestycji wynosi 3 165 553 BGN (6 774 283 PLN), a dotacja ze środków PO ma wynieść 1 899 332 BGN (4 064 570 PLN). Gospodarstwo zostanie wybudowane na terytoriach między miastem Mizija i wsią Saraewo. W perspektywie 10 lat firma planuje roczną produkcję 33,2 tys. kg jesiotra do konsumpcji i 2 tys. kg czarnego kawioru. Termin realizacji projektu wynosi 19 miesięcy. (econ.bg)

 

BNB przeciw inwestycji Funduszu Srebrnego w obligacje państwowe

Narodowy Bank Bułgarii (BNB) sprzeciwia się przygotowywanym zmianom legislacyjnym, pozwalającym inwestować środki zebrane na Funduszu Srebrnym w bułgarskie papiery wartościowe i przede wszystkim w dług publiczny. Według BNB zmiany niosą poważne zagrożenie dla zgromadzonych do tej pory w Funduszu środków i dla stabilności finansowej w Bułgarii. (capital.bg)

 

10 kwietnia 2012 r.

Spadek eksportu bułgarskich towarów do krajów UE

Dane Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) pokazują, że w styczniu br. eksport towarów do UE zmniejszył się o 7,3% (ok. 1,7 mld BGN – ok. 3,6 mld PLN) w stosunku do tego samego okresu w roku 2011, zaś import zwiększył się o 1,8% i osiągnął 2 mld BGN (ok. 4,27 mld PLN). Mniej bułgarskich towarów wywozi się do Niemiec (o 16,6%), Rumunii (o 8%), Grecji (o 25,1%) oraz Belgii (o 27,3%). Zaś zwiększenie eksportu nastąpiło do Włoch (o 13,3%) i Francji (o 17%). Największy spadek został odnotowany w sektorze przemysłu paliwowego i produkcji surowców i materiałów niekonsumpcyjnych, a wzrost w przemyśle spożywczym (oleje, tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, tytoń). (24chasa.bg, dnevnik.bg, capital.bg)

 

Przetarg na dostawę programu dla administracji

Czworo kandydatów złożyło oferty w ogłoszonym przed ponad miesiącem przetargu publicznym na dostawę programu bezpieczeństwa dla produktów Microsoft, na potrzeby administracji państwowej. Oferty złożyły bułgarskie Pro Com, Stemo Ltd., AS&T oraz jedyny kandydat zagraniczny, polska APN Promise S.A. (capital.bg)

 

9 kwietnia 2012 r.

Od lipca gaz ziemny tańszy o 11%

Cena gazu ziemnego zostanie obniżona o 11% z początkiem lipca, przewiduje przewodniczący Państwowej Komisji ds. Regulacji Energetycznej i Wodnej, Angeł Semerdżiew. Jego prognoza opiera się na podpisanym niedawno z Gazpromem porozumieniu o obniżce cen dostaw surowca. Dzięki temu ceny ogrzewania i ciepłej wody u różnych przedsiębiorstw ciepłowniczych mają spaść o 5 – 7%. (capital.bg)

 

Trybunał Konstytucyjny uchylił podatek turystyczny

Wprowadzony w ubiegłym roku podatek turystyczny Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją. Podatek jest naliczany na podstawie minimum 30%-owego zapełnienia bazy noclegowej, niezależnie od tego czy zostało ono spełnione. Podatek ten zastąpił wcześniejszy, który za podstawę opodatkowania przyjmował liczbę sprzedanych noclegów w danym hotelu. (capital.bg)

Opracowała: Sylwia Fleischerowicz

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE