Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: 9 – 15 stycznia 2012 r.

Bułgaria: 9 – 15 stycznia 2012 r.

15 stycznia 2012 r.
Niemcy wśród wiodących inwestorów w Bułgarii
Od 15 lat kraj ten zajmuje piąte miejsce pod względem inwestycji w wysokości 2,7 mld EUR. 160 firm z sukcesem zainwestowało 132 mln EUR, a w przypadku 59 firm inwestorzy spłacili pożyczki udzielone przez ich spółki dominujące. Ponadto dwie duże niemieckie firmy zainwestowały w tym roku ponad 200 mln EUR i stworzyły ponad 150 nowych miejsc pracy. (actualno.com)

33 mln lw dochodów wygenerował Port Burgas w 2011 r.
Dochody portu wynoszą 33 mln lw (ok. 75,9 mln zł), czyli prawie o 9 mln lw (ok. 20,7 mln zł) więcej niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2011 r. przez Port Burgas przeszło 3 551 537 ton ładunków, tj. o 412 378 ton więcje niż w roku poprzednim.
Wzrósł m.in. import koncentratu miedzi i cynku (o 92 817 ton), ładunków płynnych (147 660 ton) i węgla (wzrost o 91 869 ton). Wzrost odnotowano również w przypadku przetwórstwa nawozów, żelazokrzemu, kaolinu, drewnianych bali itp. (econ.bg)

14 stycznia 2012 r.,
Długoterminowa stopa procentowa spada
Według danych Europejskiego Banku Centralnego długoterminowa stopa procentowa w Bułgarii w grudniu spadła do 5,23 proc. Jest to najniższa wartość wskaźnika od listopada 2008 roku. W ten sposób Bułgaria znajduje się na 14. miejscu wśród krajów UE o najniższej długoterminowej stopie procentowej. (monitor.bg)

Bułgaria na szóstym miejscu pod względem turystyki przygodowej
Według amerykańskiego Stowarzyszenia Turystyki Przygodowej, Bułgaria jest jednym z dziesięciu najlepszych miejsc dla rozwoju turystyki przygodowej i plasuje się na wysokim, szóstym miejscu. Wyniki klasyfikacji są podsumowaniem odpowiedzi 315 touroperatorów, dziennikarzy, hotelarzy i ekspertów. Bułgaria została opisana jako kierunek wart odwiedzenia latem i zimą, dzięki dobrym warunkom naturalnym, umożliwiającym uprawianie sportów górskich (m.in. wspinaczka, kolarstwo górskie, rafting, canyoning, sportowa ekspolracja jaskiń, paralotniarstwo i lotniarstwo, jazda na nartach).
Do kryteriów klasyfikacji należą m.in. trwały rozwój, bezpieczeństwo, służba zdrowia, warunki przyrodnicze i kulturowe oraz infrastruktura. (monitor.bg)

13 stycznia 2012 r.,
Wydatki i korupcja ciągną Bułgarię w dół
Według badań Fundacji „Heritage” i g. „Wall Street Journal” wzrost wydatków rządowych i korupcji są głównymi czynnikami ciągnącymi bułgarską gospodarkę w dół w 2011 roku. W rankingu Bułgaria jest na 61. miejscu na świecie, o jedną pozycję niżej w stosunku do 2010 r. Ranking opiera się na 10 kryteriach. Tylko pod względem trzech Bułgaria odnotowała wyraźną poprawę, kolejne trzy pozostały bez zmian, a pod względem czterech odnotowała pogorszenie. (segabg.com)

Bułgaria na 20. miejscu pod względem ryzykownego długu
Taki wynik przedstawiła firma CMA, zajmująca się monitoringiem finansowym. Bułgaria znalazła się na 20. miejscu z 68 możliwych, o kilka miejsc dalej od swojego północnego sąsiada, Rumunii. Analiza CMA objęła ostatni kwartał 2011 roku. W najgorszej sytuacji znajduje się Grecja, zajmując tym samym pierwsze miejsce w badaniu. (novinar.bg)

12 stycznia 2012 r.,
Bułgaria wycofuje się z Paktu Euro-Plus
Bułgaria zanim poprze nowy pakt fiskalny, chce usunięcia z niego całego rozdziału. Zawiera on szczegóły na temat Paktu Euro-Plus, przewidującego ujednolicenie podstaw opodatkowania w UE, który został podpisany przez premiera Bojko Borisowa w dniu 25 marca ubiegłego roku. Bułgaria obawia się, że wraz ze zgodą na Euro-Plus straci swoją przewagę konkurencyjną opartą na niskim podatku CIT. (segabg.com)

Solidarna odpowiedzialność dłużników przy kredytach finansowych
Właściciele i prezesi przedsiębiorstw coraz częściej zgadzają na solidarną odpowiedzialność jako osoby fizyczne przy staraniu się o kredyt dla firm. Taki warunek dla części kredytobiorców istnieje od lat, ale dopiero w dobie kryzysu firmy coraz częściej muszą godzić się na takie warunki, nawet jeśli uważają, że nie są dla nich korzystne. Solidarna odpowiedzialność dłużników nie jest jednak związana z niższymi odsetkami. (capital.bg)

Swoboda handlowa w Bułgarii się kurczy
Ze względu na gorszą swobodę handlową, Bułgaria spadła na 61. pozycję w świecie i na 27. w Europie. Takie wyniki przedstawiły Fundacja „Haritage” i g. „Wall Street Journal” w analizie zatytułowanej „Indeks swobody handlowej 2012”. Bułgaria prezentuje się lepiej niż średnia światowa w większości kategorii, ale nadal pozostaje w tyle za innymi krajami europejskimi. (capital.bg)

11 stycznia 2012 r.,
Młodzi i bez perspektyw
Bułgaria ma najwyższy odsetek młodych ludzi, którzy jednocześnie są bezrobotni, bez wykształcenia i nie uczestniczą w szkoleniach podwyższających kwalifikacje. Odsetek młodych ludzi bez żadnych perspektyw jest dwukrotnie wyższy niż średnia dla UE – 12,8%, i wynosi 21,8%. (segabg.com)

Drogie wybory
Jeden z głównych argumentów przeprowadzenia wyborów prezydenckich i samorządowych w ciągu jednego dnia – a mianowicie zaoszczędzenie pieniądzy państwowych – okazał się bezpodstawny, podało w swoim oświadczeniu Ministerstwo Finansów. Z dokumentu wynika, że obiecana w lipcu zeszłego roku kwota (26 mln lw – ok. 59,8 mln zł) po wyborach okazała się o 13 mln lw (ok. 29,9 mln zł) wyższa. (mediapool.bg)

10 stycznia 2012 r.,
Opieszała administracja
Administracja znalazła nowy powód, by nie spieszyć się z wydawaniem zezwoleń, licencji i innych usług, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od stycznia 2013 r. opłaty za te dokumenty będą rosły wraz z wydłużeniem się czasu ich wydania. Na przedsiębiorstwa spadną także koszty wynagrodzeń sekretarek i nieznanej liczby naczelników, włącznie z ich składakami ubezpieczeniowymi. (segabg.com)

Większość transakcji związanych ze sprzedażą zbóż odbywa się poza giełdą
Obroty Sofijskiej Giełdy Towarowej (SSB) w 2011 r. wyniosły ponad 527,05 mln lw (ok. 1,212 mld zł), co stanowi wzrost o 31% w skali rocznej. Zrealizowano w sumie 1199 transakcji o średniej wartości 439,5 mln lw (ok. 1,011 mld zł). Pozostaje jednak nierozwiązany problem handlu zbożem, który najczęściej odbywa się poza giełdą, co ma na celu ukrywanie części określonych transakcji i dochodów z nich wynikających. (capital.bg)

„Piccadilly” optymalizuje sowją sieć
W tym roku, sieć „Piccadilly” zamknie sześć stratnych marketów w Bułgarii. Działanie to jest częścią globalnej strategii optymalizacji portfela, przedstawionej przez właściciela sieci detalicznej – Delhaize Group. Przewiduje ona zamknięcie 146 sklepów o niskiej wydajności w USA i Europie oraz przekształcenie 64. Do końca roku zostanie również zamknięta sieć Tempo. Obecnie są analizowane opcje dla przyszłości jedynego hipermarketu Tempo w Bułgarii, znajdującego się w sofijskim parku handlowym „Sredec”. (capital.bg)

9 stycznia 2012 r.,
Zagrożenie dla sektora finansowego
Według danych Bułgarskiej Izby Gospodarczej, w porównaniu do 2005 r. w roku 2010 zadłużenia przedsiębiorstw wzrosły średnio 2,4 razy. Pod koniec 2010 r. przewyższały one kwotę 157 mld lw (ok. 360 mld z zł). Dla porównania, w 2005 r. zadłużenia wynosiły 67 mld lw (ok. 153 mld zł). Według prognoz Izby, zadłużenie między przedsiębiorstwami w 2011 r. wzrosło, przy zaobserwowanym spadku aktywności przemysłowej. W porównaniu do roku 2009, w 2010 r. zadłużenie wzrosło o 7 mld lw (ok. 16 mld zł), czyli o 7,2%. W najgorszej sytuacji są sektory budowlany i nieruchomości, największe długi zaś są względem przedsiębiorstw i instytucji finansowych (30%).  W porównaniu z 2005 r., w roku 2010 ich niespłacone zobowiązania finansowe zwiększyły się trzykrotnie. Rok 2012 nie przyniesie potrzebnych do spłaty długów środków finansowych z powodu przewidywanego słabszego wzrostu gospodarczego. (economynews.bg)

Kolejna ustawa na zamówienie
Parlamanet zmienił rozporządzenie Nr 3 ustawy o podatku akcyzowym i składach podatkowych, tak aby terminal „Rosenec” należący do „Łukoil Neftochim” mógł działać bez zakłóceń i bez zamontowanych urządzeń pomiarowych. Zmiana przewiduje przyznanie terminalowi tymczasowej licencji na kontynuowanie pracy w ciągu najbliższych dwóch lat, pomimo naruszeń. (Kapital Daily)

Statystiki dla handlu i przemysłu pogarszają się
W ciągu pierwszych 11 miesięcy ubiegłego roku eksport Bułgarii wzrósł o 30,6%, a import o 20,6%, ale bilans handlowy pozostaje ujemny (4,822 mld lw – ok. 11,09 mld zł). W listopadzie, zmniejszyły się też obroty w handlu detalicznym – o 5,3% w skali roku i o 0,6% w skali miesiąca.
W końcu listopada ubiegłego roku sektor przemysłowy odnotował wzrost o 0,6% w skali roku, ale pozytywne zmiany są najniższe w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. W październiku wskaźnik produkcji przemysłowej odnotował spadek o 0,4%. (capital.bg)

Opracowała Sylwia Fleischerowicz

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE