Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Amnestia dla właścicieli nielegalnych budynków

Bułgaria: Amnestia dla właścicieli nielegalnych budynków

Przewiduje się „amnestię” dla budynków wzniesionych nielegalnie po roku 2001, które spełniają wymogi zabudowy miejskiej na obszarach zurbanizowanych. Nie obejmie ona jedynie obiektów położonych w nieckach zapór wodnych oraz nieruchomości zakwalifikowanych uprzednio do likwidacji.

Budynki mają zostać zalegalizowane zgodnie z opracowywaną aktualnie poprawką do Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Zakon na ustrojstvo na teritorijata, ZUT) – ogłosiła w poniedziałek w Warnie Minister Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych, Lilijana Pawłowa. Wyjaśniła, że przygotowano już teksty, na mocy których zostanie przedłużony okres dopuszczenia nielegalnych nieruchomości – spełniających kryteria określone przez ZUT – do użytku.

Według prawa obowiązującego dotychczas podobna możliwość administracji budynku obejmuje obiekty wzniesione samowolnie przed 7 kwietnia 1987.

Pomysłodawcą projektu zmian w ustawie jest poseł partii GERB (Obywatele na Rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii), szef Komisji Regionalnej, Ljuben Tatarski. Już w lipcu zgłaszał tę koncepcję motywując ją faktem, iż w Bułgarii niekiedy całe wsie to budynki wybudowane nielegalnie, natomiast jeżeli spełniają wszelkie wymagania i nie są zagrożeniem dla mieszkańców nie powinno się ich likwidować.

Źródło: investor.bg, dartsnews.bg.

About Anna Teklińska

KOMENTARZE