Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Bezpośredni eksport energii do Turcji
dne

Bułgaria: Bezpośredni eksport energii do Turcji

Współpraca pomiędzy bułgarskim Państwowym Przedsiębiorstwem Energetycznym (NEK) i firmą zaproponowaną przez stronę turecką, ułatwi bezpośredni eksport energii elektrycznej, wynika z zapewnień Ministra Gospodarki i Energetyki, Dragomira Stojnewa po rozmowach z  tureckim Ministrem Energetyki i Zasobów Naturalnych, Tanerem Yildizem.

- To tylko jeden z wielu kroków do poprawy kondycji przedsiębiorstwa energetycznego. – dodał Stojnew.

Podczas spotkania zostały omówione również plany budowy połączenia gazowego między Bułgarią i Turcją. Stojnew poinformował, że w marcu zostanie podpisana umowa, zawierająca konkretne informacje dotyczące terminów realizacji i sposobu wykonania konstrukcji.

- Nadal jednak nie można powiedzieć ile będzie kosztować stworzenie połączenia. Zależy to od wielu czynników, m.in. od wywłaszczenia nieruchomości. – powiedział Taner Yildiz.

Strona turecka liczy również na współpracę techniczną w dziedzinie energii jądrowej, nie zapadła jednak jeszcze decyzja w sprawie budowy elektrowni jądrowej w pobliżu miejscowości Resowo. Pod uwagę brane są jeszcze 4 inne lokalizacje, najważniejszym kryterium jest bezpieczeństwo.

Aktualnie sytuacja Państwowego Przedsiębiorstwa Energetycznego jest ciężka. Oczekuje się polepszenia wyników finansowych w najbliższej przyszłości dzięki współpracy z Turcją.

Eksport energii elektrycznej znacznie obniżył się w ostatnim roku. Jedną z przyczyn było wprowadzenie przez NEK opłaty transferowej na eksport energii elektrycznej. Handlowcy wyjaśnili wtedy, że bardziej opłaca się kupić energię z innych krajów, które ją eksportują, niż korzystać z tej wyprodukowanej w kraju. Opłata została anulowana na początku sierpnia.

Źródło: dnes.bg, dnevnik.bg, investor.bg

About Angelika Czarnopyś

KOMENTARZE