Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: BSK spodziewa się 1-procentowego wzrostu gospodarczego

Bułgaria: BSK spodziewa się 1-procentowego wzrostu gospodarczego

Źródło: pressclub.bg

Sofia | 20 grudnia 2011 r.

W przyszłym roku gospodarka ma wzrosnąć o 1 procent. Takie są prognozy Bułgarskiej Izby Gospodarczej (BSK) w przedstawionym badaniu, przeprowadzonym wśród 500 dużych i małych przedsiębiorstw, podsumowujący mijający rok. Spadek odnotowane w przypadku dwóch wskaźników – zamykania miejsc pracy i rozmiaru inwestycji, podają eksperci z BSK. W bieżącym roku zostało zwolnionych 294 tys. osób, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne są na poziomie ok. 1 mld lewów (ok. 2,3 mld zł). Mimo kurczenia się miejsc pracy, zaobserwowano zapotrzebowanie na ścisłych specjalitów – inżynierów, budowlańców, techników i in. Badania wykazują, że w Bułgarii brakuje pracowników wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach i dyscypliny technologicznej.

Co piąty przedsiębiorca zaplanował na przyszły rok ponowne przejrzenie swojego programu inwestycyjnego, a między 30 i 50 procent ankietowanych wciąż nie ma perspektyw i prognoz na temat swoich przyszłych planów. Prawie 70 procent zapytanych nie włącza do swoich planów realizacji projektów europejskich, a jedną z podstawowych przyczyn jest brak środków na finansowanie metodą awansową.

Tekst: monitor.bg, tłum. i red. S.F.

About Łukasz Fleischerowicz

KOMENTARZE