Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Coraz bliżej otwarcia giełdy energii

Bułgaria: Coraz bliżej otwarcia giełdy energii

Dobiega końca procedura utworzenia w Bułgarii giełdy energii. Ostatnią kwestią, która pozostała Systemowemu Operatorowi Energetycznemu (ESO) do zrealizowania jest wybór banku depozytariusza odpowiadającego za zarządzanie przepływami finansowymi i ryzykiem finansowym przyszłych transakcji. Przetarg na wyłonienie depozytariusza wystartował na początku tygodnia. Kandydatami mogą być wyłącznie banki zarejestrowane w jednym z krajów UE. Ponadto muszą one wykazać pozytywne wyniki finansowe za ostatnie trzy lata oraz kapitał nie mniejszy niż 150 mln BGN (313,5 mln PLN) za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem oferty. Kandydaci muszą również posiadać długoterminowy rating kredytowy na poziomie minimum BB- wedłu agencji Fitch i S&P lub Ba3 według Moody’s. Oferty można składać do 26 października br. Głównym kryterium wyboru będzie najniższa cena oferowana. Umowa z wybranym bankiem zostanie podpisana na okres trzech lat.

Zdaniem ESO zwycięzca przetargu powinien zostać wyłoniony do końca roku, wtedy oficjalnie będzie mogła ruszyć giełda. Wcześniej muszą zostać naniesione pewne zmiany ustawowe, które jednak mogą opóźnić start do czerwca 2013 r.

W transakcjach giełdowych będą mogli brać udział tzw. koordynatorzy bilansujący, którzy otrzymają licencję Państwowej Komisji ds. Regulacji Energetycznej i Wodnej (DKEWR). W ich skład wejdą m.in. producenci, sprzedawcy, Państwowe Przedsiębiorstwo Energetyczne (NEK), przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy przemysłowi.

Transakcje giełdowe będą realizowane wyłącznie na podstawie umowy zawieranej z tzw. uczestnikami Market Makers, którymi zdaniem ESO mogą zostać elektrownia atomowa „Kozłoduj” i NEK. Minimalne ilości energii, którymi będzie można obracać na giełdzie to 182 i 350 MWh. Prognozowana cena zaś to 80 BGN za MWh (167,2 PLN).

Dokumentację przetargową można pobrać na stronie tso.bg

Źródło: capital.bg, tso.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE