Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Deficyt budżetowy niższy niż w 2011 r

Bułgaria: Deficyt budżetowy niższy niż w 2011 r

W porównaniu z marcem 2011 r., deficyt budżetowy Bułgarii zmniejszył się o 185,5 mln BGN (393 mln PLN). Pod koniec lutego 2012 r. dziura budżetowa wynosiła 565 mln BGN (1,19 mld PLN), a rok temu – aż 750,5 mln BGN (1,58 mld PLN). Jak podaje Ministerstwo Finansów, dochody Skarbu Państwa, które zasiliły budżet w styczniu i lutym 2012 r., wynosiły 3,68 mld BGN (7,80 mld PLN). To o 11,5% więcej niż w ubiegłym roku.

Wzrost dochodów związany jest ze wzrostem przychodów płynących z podatku VAT, który tylko w styczniu i lutym zasilił budżet, wraz ze składkami ubezpieczeń społecznych, o 3,13 mld BGN (ok. 6,63 mld PLN). Pozostałe dochody wpłynęły z podatków bezpośrednich (499,7 mln BGN – 1,08 mld PLN), podatków pośrednich (1,7 mld BGN – 3,60 mld PLN), akcyz (595,6 mln BGN – 1,2 mld PLN), ceł (18,3 mln BGN – 38,7 mln PLN) oraz składek ubezpieczeń społecznych (843,7 mln BGN – 1,8 mld PLN). Wydatki państwa do końca lutego wynosiły 4,25 mld BGN (9 mld PLN), z czego 3,42 mld BNG (7,24 mld PLN) zostało przeznaczonych na płatności pozaodsetkowe , 257,2 mln BGN (544,8 mln PLN) na płatności odsetkowe, a 326 mln BGN (690 mln PLN) na inwestycje.

Źródła: monitor.bg, balkans.com

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE