Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Deklaracja w sprawie budowy Dunaw Mostu 3
dariknews.bg

Bułgaria: Deklaracja w sprawie budowy Dunaw Mostu 3

We wtorek w miejscowości Silistra odbyło sie forum „Wspólne priorytety Bułgarii i Rumunii na lata 2014-2020 – nowe możliwości i perspektywy” pod patronatem prezydenta Bulgarii, Rosena Plewneliewa. Zostało przeprowadzone w ramach Rady Rozwoju Regionów i Insfrastruktury Państwowej. Omówiono kwestie współpracy regionów nad projektami w zakresie transportu i środowiska,a także perspektyw nowych inwestycji.

W obecności prezydenta, burmistrzowie miast Silistra w Bułgarii i Călărași w Rumunii podpisali deklarację dotyczącą współpracy w zakresie realizacji projektu „Budowa mostu na Dunaju w pobliżu miast Silistra-Călărași”. Dokument przewiduje wymianę informacji pomiędzy władzami lokalnymi w Bułgarii i Rumunii dotyczących budowy obiektu, stanu realizacji projektu i jego etapów, liczby podróżujących przez rzekę Dunaj, a także koordynacji wspólnego komitetu ministerialnego między Bułgarią i Rumunią, który zostanie określony przez prezydenta.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele bułgarskiej i rumuńskiej  władzy wykonawczej i ustawodawczej, burmistrzowie miast Silistra, Ruse, Widyń, Călărași, Giurgiu i Calafat, Dyrektor Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego w Komisji Europejskiej  oraz dyrektor generalny oddziału „Bułgaria” w departamencie Rozwoju Lokalnego i Regionów  Komisji Europejskiej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracodawcy i ambasadorzy.

Źródło: dnevnik.bg, news.ibox.bg.

About Szczepan Czarnecki

KOMENTARZE