Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Dywersyfikacja źródeł spłaty długu publicznego

Bułgaria: Dywersyfikacja źródeł spłaty długu publicznego

Spłatę przewidywanego na 2013 r. długu publicznego rząd chce pokryć z trzech różnych źródeł. Pierwsze źródło to środki pochodzące z prywatyzacji własności państwa, drugie –  krótkoterminowe (ważne maksymalnie 3 lata) Obligacje Skarbu Państwa, trzecie – pięcio- lub siedmioletnie euroobligacje. Dzięki temu ryzyko niewywiązania się z zobowiązań finansowych kraju ma być ograniczone do minimum.

Przy ustalaniu budżetu na rok 2012 założono maksymalną wysokość zadłużenia w 2013 r., wynoszącą 2 mld BGN (ok. 4,21 mld PLN). Minister Finansów Simeon Diankow zapewnił, że Bułgaria nie powinna mieć większych problemów ze spłatą długu.

Przeciwnikiem takiego rozwiązania jest Martin Dimitrow, przedstawiciel centroprawicowej Niebieskiej Koalicji. Według niego spłata długów środkami pochodzącymi z prywatyzacji pozbawia państwo zabezpieczenia finansowego na wypadek nieoczekiwanych wydatków. To samo dotyczy środków Funduszu Srebrnego, który ma służyć jako rezerwa finansowa na pokrycie emerytur w razie pogorszenia się sytuacji demograficznej kraju. Na chwilę obecną rząd bierze pod uwagę możliwość wykorzystania tych środków na spłacenie długu publicznego, poprzez inwestowanie ich w obligacje państwowe.

Źródło: novinite.bg

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE