Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: EBC przeciwny pomysłom ministra finansów dotyczących Funduszu Srebrnego

Bułgaria: EBC przeciwny pomysłom ministra finansów dotyczących Funduszu Srebrnego

Europejski Bank Centralny (EBC) nie zgadza się z przyjętymi w ubiegłym tygodniu przez bułgarski rząd zmianami w ustawie o funduszu państwowym mającym gwarantować trwałość systemu emerytalnego w kraju, zwanego inaczej Funduszem Srebrnym. Według instytucji inwestycja 70% środków (1,8 mld BGN – 3,85 mld PLN), zgromadzonych na Funduszu, w papiery wartościowe, a ściślej w obligacje państwowe mogą postawić bułgarski rząd w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do innych emitentów i zaszkodzić rynkowi długu publicznego. EBC opiera się na fakcie, że lokalny rynek długu jest mały i brakuje mu płynności, co więcej zmiany mogą zafałszować rzeczywisty stan bułgarskiej gospodarki. Mogą one też powstrzymać ewentualnych inwestorów przed wejściem na rynek „zdominowany przez fundusz sektora publicznego, zarządzany przez emitenta”.

Projekt ustawy pozwala zarządowi Funduszu określać rodzaj, strukturę, horyzont inwestycyjny i parametry pomiarowe, ocenę i kontrolę wydajności oraz ryzyko inwestycji Funduszu w lokaty i inne rachunki w Bułgarskim Banku Narodowym (BNB). Według EBC przepis ten upoważnia zarząd do podejmowania decyzji odnośnie wszystkich ważnych aspektów portfela inwestycyjnego Funduszu. Dla pewności prawnej oraz uniknięcia niezgodności, które mogą podważyć niezależność Banku Narodowego, zdaniem EBC ta część ustawy powinna zostać zmieniona.

Minister finansów Simeon Diankow tłumaczy decyzję wyższą dochodowością, gdyż w chwili obecnej środki Funduszu znajdują się na lokatach krótkoterminowych na kontach BNB i jego zdaniem od kilku lat nie przynoszą żadnych zysków. Ponadto inwestycja tych środków w obligacje ma pozwolić na częściowe pokrycie deficytu budżetowego, w innym wypadku rząd będzie mógł liczyć tylko na rynek finansowy.

EBC wydało oświadczenie po tym, jak Bułgarski Bank Narodowy opublikował swoje zastrzeżenia i zażądał wycofania decyzji rządu. Sprzeciw wyrazili także przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Stojan Mawrodiew i opozycja. Opinia EBC nie jest zobowiązująca i bułgarski parlament musi sam ocenić, czy i na ile się do niej dostosuje.

Źródło: capital.bg, econ.bg

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE