Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Eksport towarów wzrasta, ale bilans handlowy pozostaje ujemny

Bułgaria: Eksport towarów wzrasta, ale bilans handlowy pozostaje ujemny

W okresie od stycznia do listopada 2011 r. eksport towarów do krajów Unii Europejskiej wzrósł o 30,5%, zaś do krajów trzecich – o 26,5%. Wstępne dane Krajowego Instytutu Statystycznego (NSI) pokazują, że w ciągu pierwszych 11 miesięcy ubiegłego roku wartość eksportu towarów bułgarskich wyniosła 36,2 mld lewów (ok. 82,9 mld zł), co stanowi wzrost o 30,6% w stosunku do tego samego okresu roku 2010. Import wyniósł 41 mld lewów (ok. 93,9 mld zł), czyli 20,6% więcej niż w roku poprzednim.
Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii na obszarze UE są Niemcy, Rumunia, Włochy, Grecja i Belgia, do których jest eksportowanych 67,6% towarów. Najbardziej znaczący wzrost eksportu zanotowano w takich krajach, jak Malta i Dania, zaś jego spadek – w Słowenii i w Luksemburgu.
Eksport Bułgarii jest skierowany przede wszystkim do Turcji, Rosji, Serbii, Macedonii, Ukrainy, Chin i USA. Znaczący wzrost odnotowano także w RPA, Kanadzie, Indiach i Egipcie. Największy spadek eksportu bułgarskich towarów nastąpił na terenach Singapuru, Syrii, Peru i Wietnamu. W listopadzie 2011 roku eksport do krajów trzecich wzrósł o 6,7% w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego i przekroczył kwotę 1,1 mld lewów (ok. 2,5 mld zł).
Bilans handlu zagranicznego Bułgarii z krajami spoza UE w okresie od stycznia do listopada 2011 roku jest ujemny i wynosi 3551,6 mln lewów (ok. 8133 mln zł). Po odjęciu kosztów transportu i ubezpieczeń, bilans importu towarów do kraju również pozostaje ujemny i wynosi 2651,1 mln lewów (ok. 6071 mln zł).

Tekst: capital.bg, red. i tłum. Małgorzata Marczak

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE