Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: „Epoka cara Symeona I Wielkiego powraca”

Bułgaria: „Epoka cara Symeona I Wielkiego powraca”

Dzięki nowemu projektowi „Epoka cara Symeona I Wielkiego powraca”, w ciągu dwóch lat Wielki Presław być może stanie się najbardziej pożądanym celem turystycznym. Na realizację projektu przeznaczono 2,7 mln BGN (ok. 5,8 mln PLN) z Programu Operacyjnego „Rozwój Regionalny”.

Plan projektu przewiduje renowację i konserwację najważniejszych budynków znajdujących się w centrum pałacowym, skupionych wokół Kościoła Królewskiego i Bazyliki Pałacowej. Ołtarze znajdujące się w nich będą sięgały dwóch metrów, zaś przy budowie Placu pałacowego zostanie wykorzystany kamień, charakterystyczny dla epoki cara Symeona I (jego panowanie przypadało na lata 893 – 927 [przyp. red.]).

Celem projektu jest zachęcenie turystów do odwiedzania innych niż plaże nad Morzem Czarnym atrakcyjnych miejsc w Bułgarii jak Pliska, Wielki Presław czy Perperikon.

Prezydent Rosen Plewneliew podczas wizyty w Wielkim Presławiu obejrzał nowy projekt oraz zwiedził Rezerwat Archeologiczny. Plewneliew z wielkim przekonaniem i entuzjazmem stwierdził, że liczba turystów odwiedzających Wielki Presław zwiększy się z 20 000 na 150 000 rocznie.

 

Źródło: actualno.bg,  b2bnews.bg

About Małgorzata Marczak

Pracuje jako asystent w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego IFS UMCS w Lublinie. Ukończyła Slawistykę (magister 2011) i Kulturoznawstwo (licencjat 2007) na UMCS. Zakochana w Bałkanach a przede wszystkim w Bułgarii, jej kulturze i folklorze. Zainteresowania naukowe: gramatyka i leksykologia współczesnego języka bułgarskiego oraz metodyka nauczania języka obcego.
KOMENTARZE