Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Europejskie fundusze na odbudowanie rybackiej przystani Sarafowo

Bułgaria: Europejskie fundusze na odbudowanie rybackiej przystani Sarafowo

sarafovo-investor.bg

Dragomir Gospodinow – dyrektor wykonawczy Agencji Rybołówstwa i Akwakultury oraz burmistrz Burgas Dymityr Nikołow podpisali umowę dotyczącą odbudowy i modernizacji przystani rybackiej w burgaskiej dzielnicy Sarafowo.

Projekt, wyceniony na 9,77 mln BGN (ok. 20,5 mln PLN), zostanie w pełni sfinansowany dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Rybołówstwo. To pierwszy zatwierdzony budżet z listy projektów 3.3 – „Inwestycje w odbudowanie i modernizację przystani rybackich, kei wyładunkowych i przystani krytych”.

Pod koniec sierpnia 2012 r. bułgarski sejm uchwalił na rzecz okręgu burgaskiego możliwość nieodpłatnego zagospodarowania dna Morza Czarnego – pomysł rozbudowy przystani w Sarafowie dostał zielone światło.

Sarafowo będzie portem macierzystym a także miejscem cumowania statków i kutrów. Obecnie przystań jest miejscem rozładunku kutrów rybackich, brakuje jednak miejsca przeznaczonego do przygotowania ryb do sprzedaży.

Źródło: investor.bg

 

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE