Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Fundusz Srebrny bez zmian od początku roku

Bułgaria: Fundusz Srebrny bez zmian od początku roku

Nie spełniły się obietnice bułgarskiego ministra finansów Simeona Diankowa złożone w lutym 2012 r., zgodnie z którymi wraz z końcem maja br. Fundusz Srebrny miał osiągnąć kwotę 2,1 mld BGN (ok. 4,5 mln PLN), dzięki wpływom z prywatyzacji spółek Bulgartabac i EVN Bulgaria. Bułgarskie Ministerstwo Finansów sporządziło sprawozdanie, z którego wynika, iż od początku roku 2012 na Fundusz Srebrny nie wpłynęły żadne środki – ani budżetowe, ani te pochodzące z podatków. Fundusz Srebrny w wysokości 1,78 mld BGN (ok. 3,82 mld PLN) jest obecnie zdeponowany w Narodowym Banku Bułgarii. Po wygaśnięciu lokaty wraz z końcem kwietnia, pieniądze zostały zdeponowane na nowej, siedmiodniowej.

Pieniądze wpływające na Fundusz Srebrny powinny pochodzić z prywatyzacji, nadwyżek budżetowych, koncesji oraz dochodów inwestycyjnych. W ostatnich latach w procesie prywatyzacji nastąpiła stagnacja,  rząd zmaga się z dziurami budżetowymi. Nic więc dziwnego, iż kwota Funduszu nie zmienia się.

W ubiegłym roku państwo sprzedało swoje udziały w spółce holdingowej Bulgartabac za kwotę 195 mln BGN (ok. 418 mln PLN), jednak pieniądze te wciąż nie zasiliły Funduszu. Jak wyjaśnia Diankow, na umieszczenie kwoty na Funduszu prawo daje państwu czas do końca maja br. Do tego czasu pieniądze powinny być zainwestowane lub ulokowane tak, aby przynosiły dodatkowe dochody, nie wpływające już na Fundusz. Kroków takich nie poczyniono.

Wciąż nie wiadomo, na co zostanie przeznaczony Fundusz Srebrny. Pomysł Diankowa, by zmienić obowiązujące prawo finansowe, a tym samym  umożliwić inwestowanie środków z  Funduszu w Obligacje Skarbu Państwa, spotkał się z ostrą krytyką Komisji Europejskiej, Narodowego Banku Bułgarii oraz bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego.

Źródła: capital.bg, mediapool.bg

About Sylwia Dimtchev

KOMENTARZE