Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Gospodarstwa domowe zaciskają pasa

Bułgaria: Gospodarstwa domowe zaciskają pasa

Według danych Narodowego Banku Bułgarii (BNB), w 2011 r. nastąpił najwyższy kwartalny wzrost zdeponowanych pieniędzy na lokatach oszczędnościowych – wyniósł on 4,5%, czyli 1,4 mld BGN (ok. 3,19 mld PLN). Przyczyniła się do tego niepewna sytuacja ekonomiczna państw strefy euro oraz zapowiedź nowej fali kryzysu.
W trakcie recesji gospodarczej wzrasta ryzyko utraty pracy a tym samym utraty źródła stałych dochodów. Najważniejsze staje się oszczędzanie – ogranicza się konsumpcję, spada również popyt na zaciąganie kredytów. W Bułgarii taką tendencję obserwuje się od trzech lat i według prognoz, utrzyma się ona przez najbliższe miesiące. Gospodarstwa domowe rezygnują z zakupów mebli, komputerów i AGD. Mimo spadku cen nieruchomości i niższych oprocentowań kredytów mieszkaniowych, nie następuje wzrost sprzedaży mieszkań.
W sprzedaży detalicznej zaobserwować można podobne zjawisko. Jesienią 2011 r. zaczęła ona spadać wprost proporcjonalnie do rosnących problemów finansowych Unii Europejskiej.
Dane BNB pokazują również korzyści, jakie odnoszą banki, gdy ich klienci oszczędzają. W ostatnim kwartale 2011 r. na kontach Pierwszego Banku Inwestycyjnego, Korporacyjnego Banku Handlowego oraz banku DSK zdeponowano w sumie ok. 700 mln BGN (ok. 1,5 mld PLN).
Obserwuje się znaczny wzrost wartości depozytów, mimo iż banki nie oferują atrakcyjnie oprocentowanych lokat. W ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2011 r. łączna kwota bankowych depozytów osób prywatnych wyniosła 600 mln BGN (ok. 1,3 mld PLN). W trzecim kwartale kwota ta wzrosła do 1,23 mld BGN (ok. 2,8 mld PLN).
Oprocentowania lokat, choć niższe niż kiedyś, pozostają stosunkowo atrakcyjne. Banki starają się podtrzymać wysokość stóp procentowych ze względu na ich ograniczony dostęp do zasobów wewnętrznych.

Tekst: capital.bg, tłum. i red. Sylwia Dimtchev

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE