Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria i Rumunia chcą przedłużenia zakazu sprzedaży gruntów rolnych cudzoziemcom

Bułgaria i Rumunia chcą przedłużenia zakazu sprzedaży gruntów rolnych cudzoziemcom

Bułgaria i Rumunia będą postulować o przedłużenie o 2 lata okresu, w którym obowiązuje zakaz nabywania gruntów rolnych przez obywateli zagranicznych. Jest to oficjalne stanowisko bułgarskiego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności, kierowanego przez Mirosława Najdenowa, ustalone na spotkaniu z rumuńskim ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stelianem Fuia.

Według umowy akcesyjnej Unii Europejskiej Bułgaria i Rumunia zobowiązały się do otwarcia rynku nieruchomości gruntowych do 31 grudnia 2012 r. Fuia zaznaczył jednak, iż lokalni rolnicy nie są gotowi, aby konkurować z zagranicznymi inwestorami i będą naciskać na zachowanie obecnych ograniczeń przez kolejne 2 lata.

Sama Komisja Europejska zalecała przedłużenie tego okresu już pod koniec 2010 r. tym bardziej, iż zakaz nabywania gruntów przez cudzoziemców nie jest bezwzględny. W Bułgarii przykładowo, obcokrajowcy mogą kupować ziemię za pośrednictwem przedsiębiorstwa zarejestrowanego w kraju.

Przed przystąpieniem do Unii Europejskiej bułgarska konstytucja zabraniała sprzedaży ziemi obywatelom innych państw. Warunkiem podpisania przez Sofię traktatu akcesyjnego było zachowanie tego zakazu tylko dla gruntów rolnych. Od dnia przystąpienia do UE cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości mieszkalne i przeznaczone do celów administracyjnych, zaś samodzielni rolnicy mają też prawo do ziemi.

Źródło: investor.bg, imoti.net

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE