Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Integracja bułgarsko-romska?
Źródło: etnosi.files.wordpress.com
Źródło: etnosi.files.wordpress.com

Bułgaria: Integracja bułgarsko-romska?

– Program „Dekada Integracji Romów 2005–2015” niewiele zmienił, a nawet nasilił proces alienacji mniejszości romskiej. – podała Agencja Badawcza Gallup International. Ponad 25% Bułgarów chciałoby, aby władze państwa zadbały o całkowitą deportację Romów z ich kraju. Jednocześnie zapytani, czy osobiście doświadczyli krzywdy ze strony ludności romskiej, odpowiedzieli, że nie.

– Większość mieszkańców uważa, że największe przestępstwa w kraju popełniane są przez Bułgarów. Również większość społeczeństwa nie zaznała nigdy krzywdy ze strony Romów, co oznacza, że sposób odnoszenia się do tej grupy etnicznej nie jest ukierunkowany personalnie, a jego podstawą jest stereotypowy odbiór całej mniejszości. – mówi socjolog Pyrwan Simeonow.

Ponad 55% ankietowanych uważa, że problemy pomiędzy Romami a Bułgarami są celowo prowokowane, a 75% wyznaje, że Romowie żyją w przekonaniu, że wszystko im się należy.

Dekada Integracji Romów jest ogólnoeuropejską inicjatywą podjętą w 2005 roku w Sofii (Bułgaria), której celem jest poszerzenie dostępu do edukacji, służby zdrowia, zatrudnienia i zakwaterowania wśród przedstawicieli tej mniejszości.

Około 57% ankietowanych wierzy, że prawie wszystkie pieniądze z programów przeznaczonych na integrację zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Źródła: actualno.com, romowie.com

Magdalena Zytka

KOMENTARZE