Home / Bałkany / Bułgaria / Bułgaria: Zagrożenie dla sektora finansowego

Bułgaria: Zagrożenie dla sektora finansowego

– Wysokie zadłużenia przedsiębiorstw względem sektora niefinansowego, ciągła dekapitalizacja i spadek wartości aktywów gwarancyjnych stwarzają potencjalne zagrożenie dla stabilności krajowego systemu bankowego, bowiem gwarancje finansowe nie posiadają już funkcji stabilizującej, powiedział przewodniczący Bułgarskiej Izby Gospodarczej (BSK), Bożydar Danew. Przedstawił on dane dotyczące stanu zadłużeń przedsiębiorstw należących do sektora niefinansowego na koniec roku 2010.
Według danych Izby, w porównaniu do 2005 r. w roku 2010 zadłużenia takich przedsiębiorstw wzrosły średnio 2,4 razy. Pod koniec 2010 r. przewyższały kwotę 157 mld BGN (ok. 360 mld PLN). Dla porównania, w 2005 r. zadłużenia wynosiły 67 mld BGN (ok. 153 mld PLN). W roku 2009 wzrost w wysokości 8,9 mld BGN (ok. 20 mld PLN) stanowił 6%. Według prognoz Izby, zadłużenie między przedsiębiorstwami w 2011 r. wzrosło, przy zaobserwowanym spadku aktywności przemysłowej. W porównaniu do roku 2009, w 2010 r. zadłużenie wzrosło o 7 mld BGN (ok. 16 mld PLN), czyli o 7,2%. Zjawisko zadłużeń przedsiębiorstw należących do sektora niefinansowego wydaje się być chroniczną ułomnością bułgarskiej gospodarki. W najgorszej sytuacji są przede wszystkim sektory budowlany i  nieruchomości, największe długi zaś są względem przedsiębiorstw i instytucji finansowych (30%).  W porównaniu z 2005 r., w roku 2010 ich niespłacone zobowiązania finansowe zwiększyły się trzykrotnie. Rok 2012 nie przyniesie potrzebnych do spłaty długów środków finansowych z powodu przewidywanego słabszego wzrostu gospodarczego.
– Stagnacja gospodarcza trwa już 4 lata i niewykluczone, że w 2012 r. przyjdzie nam się zmierzyć z jeszcze większym kryzysem, prognozuje Danew. Na podstawie wskaźników gospodarczych Danew zauważył: spadek sprzedaży, utrudniony dostęp do funduszy europejskich, spadek eksportu. Czynnikiem generującym zadłużenia jest wzrost liczby upadających przedsiębiorstw. Swoją upadłość w 2011 r. ogłosiło aż 1300 spółek.

Tekst: economynews.bg, tłum. i red. Sylwia Dimtchev

About Sylwia Fleischerowicz

KOMENTARZE